Albatros Aqua Blu Resort 4*– Atsiliepimai

474
Įvertinimas 7.610
pagrįstas
474 apžvalgų
№27 viešbučio reitinge Šarm el Šeichas
7.9 Skaičius
7.3 Aptarnavimas
7.7 Grynumas
7.0 Mityba
8.0 Infrastruktūra
Viešbutis yra „Aqua Park City“ komplekso dalis su 450 metrų promenada, kurioje gausu kavinių, barų ir parduotuvių. Viešbutis atidarytas 2007 m., paskutinis renovavimas atliktas 2017 m. Puikus pasirinkimas šeimos ir aktyvioms atostogoms.Daugiau →
аватар olga.tokolevich
 •  keliavo prieš 8 mėnesių
Įvertinimas 7.0
Vieš butis neblogas. Bet jei lygintum metais anksč iau (buvo prieš.4 ir 5 metus), tai neį traukta, bet kokie palyginimai. Kambariai geri, valymas geras, personalas taip pat priekaiš tų neturi. Kambaryje ir figū rė lė s susuks ir net be arbatpinigių (labai malonu) ač iū . … Dar ▾ Vieš butis neblogas. Bet jei lygintum metais anksč iau (buvo prieš.4 ir 5 metus), tai neį traukta, bet kokie palyginimai. Kambariai geri, valymas geras, personalas taip pat priekaiš tų neturi. Kambaryje ir figū rė lė s susuks ir net be arbatpinigių (labai malonu) ač iū . Gyvenome pagrindiniame pastate, tad pramoginiai renginiai neleidž ia pailsė ti iki 23 val. Anksč iau jie gyveno tame pač iame pastate (prieš.5 metus) tokio triukš mo nebuvo). Po kambarių remonto balkono durys tikriausiai sandariai neuž sidaro, todė l miegoti anksč iau nei 23 val. Animacija gera, nuobodž iauti neleidž ia: mankš ta, ir zumba, Lotynų Amerikos, pilvo š okiai ir ypač vandens aerobika tiesiog super, o jų visus už degantis „bombos“ š okis – PUIKUS. Š auniai padirbė ta. Maistas – atskira tema: anksč iau restoranų buvo maž iau ir maistas geresnis (buvo geras pasirinkimas), o dabar atvirkš č iai. Padarė daugiau restoranų , bet nė ra iš ko rinktis. Ž inoma, alkanas neliksi.
Ir ž inoma JŪ RA super, viskas taip pat graž u, meilu ir š ilta kovo mė nesį po pietų .
аватар 29olga99sidorova
 •  keliavo prieš 1 metų
Įvertinimas 5.0
Š iame vieš butyje buvome pirmą kartą . Man viskas labai patiko. Sakyč iau, kad tai geriau nei kokie 5*. Yra ką palyginti. Visas personalas labai draugiš kas. Visi barmenai puikū s. Bet ypač Ahmedas Elsawy puikiai atlieka savo darbą . Visada draugiš kas ir besiš ypsantis jaunuolis. … Dar ▾ Š iame vieš butyje buvome pirmą kartą . Man viskas labai patiko. Sakyč iau, kad tai geriau nei kokie 5*. Yra ką palyginti. Visas personalas labai draugiš kas. Visi barmenai puikū s. Bet ypač Ahmedas Elsawy puikiai atlieka savo darbą . Visada draugiš kas ir besiš ypsantis jaunuolis. Rekomenduosiu š į vieš butį draugams.
аватар u13852388
 •  keliavo prieš 2 metų
Įvertinimas 8.0
Š iame vieš butyje buvome gal 8 kartus. Kiekvienais metais vis geriau ir geriau – labai ryš kus gero vadovybė s darbo pavyzdys. Kiekvieną kartą , kai galvojame apie kelionę į kitą vieš butį...ir vis tiek grį ž tame. Visi darbuotojai labai draugiš ki ir profesionalū s. … Dar ▾ Š iame vieš butyje buvome gal 8 kartus. Kiekvienais metais vis geriau ir geriau – labai ryš kus gero vadovybė s darbo pavyzdys. Kiekvieną kartą , kai galvojame apie kelionę į kitą vieš butį...ir vis tiek grį ž tame. Visi darbuotojai labai draugiš ki ir profesionalū s. Tikrai rekomenduoju, albatros - visada reiš kia kokybę ))
Mahmoud Gamal, booda??????? ? mes mylime tave)
аватар Irkra
 •  keliavo prieš 2 metų
Įvertinimas 3.0
Iš pradž ių pirkome ekskursiją į vieš butį Reef Oasis Blue Bay, bet paskutinę akimirką jie atsisakė mums atsiskaityti, tariamai dė l rusų turistų antplū dž io, ir atvež ė mus bei kelias kitas š eimas su paž adu kitą dieną . … Dar ▾ Iš pradž ių pirkome ekskursiją į vieš butį Reef Oasis Blue Bay, bet paskutinę akimirką jie atsisakė mums atsiskaityti, tariamai dė l rusų turistų antplū dž io, ir atvež ė mus bei kelias kitas š eimas su paž adu kitą dieną . persikraustė į mū sų už sakytą Reef Oasis vieš butį , kitą dieną Join Up atstovas savo vardo nesakė (toks iš pū tę s akis) tiesiog pabė go nuo mū sų...sakydamas, kad mū sų niekas niekur neperkels, o mes liekame č ia ir mū sų kelionių agentai, kurie mums pardavė turą , dė l visko kalti!
Dabar apie vieš butį - apsigyveno kambaryje su vaizdu į vaikų tualetą prie vandens č iuož yklų , viename iš mū sų neį galių jų kambarių su ž ema praustuvu, turė klais, norė jome jū ros, bet per gerai gavome vandens parką , bet vis tiek paplū dimys yra labai toli ir labai blogai jame yra 3 vieš buč iai! ! ! Autobusas važ iuoja, bet ne visada vež a stovinč ius keleivius! Maistas baisus, monotoniš kas, neskanus 9 dienas, niekas nepasikeitė , pusryč iai apskritai liū dni, Egipte yra ką palyginti 5 kartus! Pica ir grilyje kepta viš tiena nuolat deginamos, ž alios arbatos maiš elio į kambarį pasiimti negalima, barmenas ž iū ri ir rė kia))) Jei nesidomi jū ra ir lakstyti 6 ryto pasiimk gultą , tada ateik č ia! Animacija puiki, o vakaras rodo, vaikas laimingas!
аватар zhernosek_natali
 •  keliavo prieš 2 metų
Įvertinimas 4.0
Než iū rint į tai, kad atvykome 6 ryto, su vaiku 5 metų , sakė , kad registracija buvo 14:00, iki to laiko buvo aktyvus arabų atsiskaitymas, o 14:00 eiti į registratū rą . , mums buvo pasakyta po 15min 3 kartus, jei pradedi reikalauti jie tik rė kia ir nieko nedaro, restoranuose ir baruose elgiasi taip, lyg bū tų vieš buč io savininkai, o ne barmenas, geriau ne naudotis foto paslaugomis ar pinti paplū dimyje, iš muš ti nuotrauką vė liau problema, pynių taisymas, nepaisant paž ado padaryti nemokamai, nepadarys , vandens parkas dirba nuo 10. … Dar ▾ Než iū rint į tai, kad atvykome 6 ryto, su vaiku 5 metų , sakė , kad registracija buvo 14:00, iki to laiko buvo aktyvus arabų atsiskaitymas, o 14:00 eiti į registratū rą . , mums buvo pasakyta po 15min 3 kartus, jei pradedi reikalauti jie tik rė kia ir nieko nedaro, restoranuose ir baruose elgiasi taip, lyg bū tų vieš buč io savininkai, o ne barmenas, geriau ne naudotis foto paslaugomis ar pinti paplū dimyje, iš muš ti nuotrauką vė liau problema, pynių taisymas, nepaisant paž ado padaryti nemokamai, nepadarys , vandens parkas dirba nuo 10.00 iki 17.00, naudokitė s baseinu iki 18.00 val.
аватар vikahust42
 •  keliavo prieš 2 metų
Įvertinimas 4.0
Gera diena. Raš au atsiliepimą specialiai tiems, kurie š eimyninė ms atostogoms renkasi vieš butį "Albatross Aqua blu", nors atsiliepimų niekada niekur neraš au, noriu perspė ti ž mones dė l nesė kmingos atostogos, nes ji jį pasirinko pagal atsiliepimus apie turą tiesos. … Dar ▾ Gera diena. Raš au atsiliepimą specialiai tiems, kurie š eimyninė ms atostogoms renkasi vieš butį "Albatross Aqua blu", nors atsiliepimų niekada niekur neraš au, noriu perspė ti ž mones dė l nesė kmingos atostogos, nes ji jį pasirinko pagal atsiliepimus apie turą tiesos.
Todė l:
Vieš butis labai didelis (nepatogu ir per karš tį (43-48°) kraustytis iš baseino į kalnelius, ir į kavines, ir atvirkš č iai) kiek hektarų než inau. Vieš buč io teritorija sutvarkyta ir sutvarkyta.
Numeris:
Mū sų kambarys numeris 1244 (jis yra pagrindiniame pastate, kur registratū ra yra antrame aukš te) Pats kambarys naujas po remonto, bet labai prastai iš valytas (netrukdo ilsė tis) oro kondicionierius labai triukš mingas pirmame dienų tai labai girdima tada pripranti.
Kambarių valymas kasdien, rankš luosč iai keič iami kasdien, patalynė nekeič iama, kol bū nate, terasa (balkonas) nevaloma (nieko nepalieka už pinigus).
Restoranai:
Restoranais jų nepavadinsi – tai valgyklos! ! ! !!
Siaubingai neš varu! ! ! !!
lė kš tė s neš varios, stiklinė s dar blogiau, stalai nevalyti ir ne visada padengti, maistas visai neskanus, pasirinkimas maž as vaikams tik bulvytė s, blynai, pica (teš la ir sū ris) ir greitas maistas "klube Mac" “, kuris yra prie č iuož yklų (beje, vieš buč ių ž emė lapis jums niekas neduos ir viso to reikia ieš koti) vaisių : datulių , obuolių , apelsinų , vynuogių.
Kavos parduotuvė s:
Be $ neapsieisi, neblizgsi nei mojito, nei kokteiliu, nei normalia taurele.
Be $ jums duos 150 ml vienkartinio puodelio Pepsi Cola ar Sevenap gali bū ti net neš alti, ledai daž nai bū na ne ką turite, ledų porcija 50-70 gramų , už.1 $ gausite 200-250 gramų . Jei kas nors prieš jus sumokė jo $, jis lauks, kol barmenas nuneš už sakymą prie š ezlongo / stalo ir nesvarbu, kiek toli nuo baro lauksite. Susidaro į spū dis, kad už $ jie sugeba viską ir dar daugiau (O beje tavę s laukia visose vietose, kur tau buvo sumokė ta)
Paplū dimio baras yra kita istorija.
Barmenai bukas, kolos gė rimai, sinapas iš buteliuko ir ne visada š altas, ledo ne visada, tos pač ios stiklinė s 150 ml (jei duosi $ bus didesnė s), kol pasieksite š ezlongą , galite grį ž ti gerti.
Rankš luosč ius į š varius galima keisti 17 val. ir niekam neį domu, kad š iuo metu esi jū roje, ryte nesikeič ia, bet kartais prieini prie normalių ir pasikeis (o gal ten laukia) .
Jū ra:
Nė ra koralinio rifo! ! ! ! ! Vaikams ten š velnus saulė lydis yra gerai, bet jei č ia atvykote dė l jū ros grož io, tai tikrai nesate š iame paplū dimyje. Daug kas č ia raš o apie „laukinį paplū dimį “, taip ir yra, bet jis nė ra laisvai prieinamas. Vieną dieną bū site į leistas už.1 USD asmeniui, o kitą dieną dė l než inomų priež asč ių ir už USD neleidž iama.
Vieš buč io nerekomenduoju.
Pridedu 2 nuotraukas:
1 nemokamo mojito nuotrauka (nors valgomojo š achtoje yra kalkių )
2 nuotraukos iš paplū dimio kavinė s, š ilto Pepsi ir Sevenapu
Tokio viskas į skaič iuota dar nemač iau.
Кафе що на газоні, напроти ресторану Їхнє фірменне мохіто(( Кафе на пляжі - треш Дитина сама собі наливає, мучиться і хлопчику ніхто недопоможе
аватар sviderskajana
 •  keliavo prieš 2 metų
Įvertinimas 5.0
Birž elio mė nesį ilsė josi Albatros Aqua Bly. Turistams patarimai kas cia vaziuos, pirkite alkoholio Duty Free, nes alkoholis cia negeras (Duty Free Sharm plente ir nera is ko rinktis) eiti autobusu nuo 8.00-18.00 Kambarys buvo didelis ir suremontuotas, Wi-Fi labai blogas, maž ai ką dalintis. … Dar ▾ Birž elio mė nesį ilsė josi Albatros Aqua Bly. Turistams patarimai kas cia vaziuos, pirkite alkoholio Duty Free, nes alkoholis cia negeras (Duty Free Sharm plente ir nera is ko rinktis) eiti autobusu nuo 8.00-18.00 Kambarys buvo didelis ir suremontuotas, Wi-Fi labai blogas, maž ai ką dalintis.
Maistas neskanus, daug mė sos, bet viš tiena buvo skaniausia ir ne visada, ž adė jo, kad bus kreveč ių , kalmarų , midijų , bet nei karto per 7 dienas jų nedavė ((((maž os stiklinė s vandens, kolos, sulč ių , reikė jo paimti 2 stiklines normaliam atsigerti (vaikams daug č iuož yklų , vaikams nenuobodu))) Važ iavome į senamiestį , norė jome į meč etę , bet mū sų neį leido...nors mū sų gidas pats patare eiti ten, su Mums kaip gidui nepasiseke, nes jokios informacijos nesuteike, mergina is Kijevo dirbo su vaistaž olė mis, viską papasakojo ir patarė , labai ač iū už tai)))) tikrai daugiau č ia negrį š ime.
аватар s.stefanna
 •  keliavo prieš 2 metų
Įvertinimas 9.0
Apskritai vieš butis labai geras. Atostogos su vaikais č ia nuostabios ir saugios, nes viskas gerai suorganizuota ir apgalvota. Maistas geras. Prie jū ros galima nuvaž iuoti pė sč iomis, autobusu. Paplū dimys geras, saulė lydis smė lio jū roje, plaukiame be koralų. … Dar ▾ Apskritai vieš butis labai geras. Atostogos su vaikais č ia nuostabios ir saugios, nes viskas gerai suorganizuota ir apgalvota. Maistas geras. Prie jū ros galima nuvaž iuoti pė sč iomis, autobusu. Paplū dimys geras, saulė lydis smė lio jū roje, plaukiame be koralų.
Už valgyklų š varą imu vieną taš ką . Stalai, kė dė s ir grindys ne visada gerai nuš luostomos.
Kambariai gerai iš valomi. Teritorija sutvarkyta.
Atskirai noriu pabrė ž ti vieš buč io SPA. Man labai patiko hamamas ir masaž o procedū ros. Padarė mergaitę vardu Zmzam, dirba labai gerai, po procedū rų buvau kaip naujagimis, rekomenduoju.
аватар narashvat
Albatros Aqua Blu – puikus vieš butis visai š eimai! ! ! ! ! Didž iulė ž alia zona, neį tikė tinas vandens parkas, daug baseinų ir pramogų , skanus ir į vairus maistas, geras apgyvendinimas! Ko dar reikia prabangioms atostogoms? ! ! ? O dabar iš samiau. … Dar ▾ Albatros Aqua Blu – puikus vieš butis visai š eimai! ! ! ! ! Didž iulė ž alia zona, neį tikė tinas vandens parkas, daug baseinų ir pramogų , skanus ir į vairus maistas, geras apgyvendinimas! Ko dar reikia prabangioms atostogoms? ! ! ?

O dabar iš samiau.
Š ventė buvo už sakyta per į monę „Putevka“. ua Itin patogi svetainė renkantis vieš buč ius, apraš ymą , kainą , skrydį : viskas patogu!
Ač iū vadybininkei Alonai už profesionalų ir operatyvų pož iū rį bei už gerą nuolaidą )))

Apyrankes neš ioja visi iš karto, nepriklausomai nuo atvykimo laiko ir iš keldinimo metu nenuimamos. Atvykome 7:00, iš karto buvome pakviesti pusryč ių , o 10 valandą mums buvo pasiū lytas Family Room (nors rezervavome standartinį )) nemokamai. Beje, iš karto paraš ysiu, kad personalas mandagus, egiptietis tvarkingas ir pagarbus, niekada nemač iau arbatpinigių , š ypsokis, padė k, pila ir primeta kaip reikia)

Visoje teritorijoje veikia normalus wifi! ! ! !!
Pagal apraš ymą.5 restoranai, nors iš tikrų jų tai yra 2 vietos ir bendra patalpa atitinkamai 3 ir 2 restoranams. Maistas į vairus, skanus, kokybiš kas. Č ia rasite visko nuo vaikiš ko meniu iki kreveč ių , nuo į vairių kepinių iki ant grotelių keptos mė sos, taip pat arbū zų , slyvų , melionų , ledų ! Ir daug dalykų )) (o tiems, kurie raš o "nelik alkanas" - esu tikras, kad per 10 dienų joks turistas neturi tokios į vairovė s namuose)
Gė rimai tokie kaip jupi sultys visur, vietinis alkoholis), nors alus buteliuose, kava is profesionalo.

Vandens parku ir baseinais naudojosi visi, kiekvienas ras sau patinkanč ią č iuož yklą , taip pat pasinaudojo kaimyninio Albatroso vandens parku, č ia į rengtos 4 ekstremalios č iuož yklos ir net už kariavo „Mirties kapsulę “! ! ! !!

Paplū dimys man patiko kaip renginys vaikams ir koralams. Iš ties, koralai nė ra tokie į vairū s ir ryš kū s, kaip kai kur, bet ž uvys beveik visos iš broš iū ros apie Raudoną ją jū rą : chirurgai, papū gos, angelai ir net gausi klounų š eima!
Ir nuostabus vaizdas iš virš utinė s pakopos į visą į lanką ir stiklinis 9 aukš tų liftas į paplū dimį!

Š ioje dangiš koje vietoje rasite viską , ko reikia sau ir savo vaikams! Dė kojame Aqua Blu administracijai ir personalui! ! ! !!
Jei turite klausimų ir paaiš kinimų , kreipkitė s)
аватар i-mishutka
 •  keliavo prieš 3 metų
Įvertinimas 5.0
Š į vieš butį mums rekomendavo draugai, kurie ilsė josi prieš metus, tač iau tai, ką jie pasakojo ir ką pamatė me, labai skyrė si. Iš oriš kai viskas graž u ir sutvarkyta, bet už siregistravę papraš ė me ramaus kambario ir gavome kambarį su gretimu kambariu (tarp mū sų tik plonos durys), kuriame triukš minga š eima su vaiku ir niurzga. … Dar ▾ Š į vieš butį mums rekomendavo draugai, kurie ilsė josi prieš metus, tač iau tai, ką jie pasakojo ir ką pamatė me, labai skyrė si. Iš oriš kai viskas graž u ir sutvarkyta, bet už siregistravę papraš ė me ramaus kambario ir gavome kambarį su gretimu kambariu (tarp mū sų tik plonos durys), kuriame triukš minga š eima su vaiku ir niurzga. moč iutė ilsė josi. Atlaikę slogų spaudimą registratū roje, iš sireikalavome dar vieno kambario, kuriame buvo labai triukš mingas kondicionierius, kuris po poros dienų visiš kai sugedo. Po ilgų svarstymų pagaliau į sikū rė me tikrai į prastame kambaryje – buvo jau 5 poilsio diena! Kalbant apie aptarnavimą , per visą š ventę nematė me nė vienos š ypsenos ar bent už uominos apie geranoriš kumą . Virtuvė taip pat pablogė jo, palyginti su tuo, kas mums buvo pasakyta. Patiekalų pasirinkimas nedidelio ir monotoniš ko skonio. Mane dž iugino tik vandens parkas ir jū ra, o pastarosiomis dienomis į jū rą atneš ta daug š iukš lių ir už darytas laukinis paplū dimys su koraliniais rifais. Gaila, kad kartą geras vieš butis nustojo vertinti lankytojus!
Rodyti daugiau »


avataras _338482
prieš 2 metų  •  6 prenumeratorių 3 atsakymai
avataras hgkbsnmp620
prieš 2 metų  •  7 prenumeratorių 5 atsakymų
avataras tya6ka666
Klausimas toks, kad kelionių organizatorius užsisakys, sumokėsime, atvykę turėsime problemų su nakvyne?
prieš 3 metų  •  6 prenumeratorių 2 atsakymai
VIEŠBUČIŲ EKSPERTAI
atstovas viešbučiai
avataras albatrossharm
‹ Viešbutis Albatros Aqua Blu Resort 4*
Traukos vietos
Sinajaus kalnas
Įvertinimas 9.4
Egiptas, Šarm el Šeichas
Istorija, Religija
Kavinė „Mince“.
Įvertinimas 8.8
Egiptas, Šarm el Šeichas
Restoranai, kavinės

Отель является частью комплекса Aqua Park City с 450-метровой набережной, вдоль которой расположены многочисленные кафе, бары и магазины. Отель был открыт в 2007 году, последняя реновация проводилась в 2017 году. Прекрасный выбор для семейного и активного отдыха.

Vieta 19 км от аэропорта Шарм-Эль-Шейха. 8 км от Naama Bay. 3 км от Старого города.
Paplūdimio aprašymas Гости отеля пользуются собственным пляжем Beach Albatros совместно с отелем Albatros Aqua Park 5*. Пляжные полотенца предоставляются на территории отеля (на пляже пункта выдачи нет).
 • 2-oji eilutė
 • privatus paplūdimys
 • smėlio paplūdimys
 • koralinis rifas
 • gultai  FREE 
 • skėčiai  FREE 
 • paplūdimio rankšluosčiai
 • nevėjuota įlanka
Viešbutyje

Работает круглосуточная стойка регистрации. За услуги прачечной взимается плата.

 • restoranas
 • A la carte restaurant
 • kavinė/baras
 • atviras baseinas
 • automobilių stovėjimo aikštelė  FREE 
 • automobilių nuoma
 • nemokamas wi-fi
 • skalbiniai
 • kirpykla/grožio salonas
 • kambariai nerūkantiems
 • valiutos keitykla
 • atsiskaitymas mokėjimo kortelėmis
Vaikams В отеле работает 10 бассейнов для детей (7 бассейнов + 3 бассейна с водными горками и аттракционами).
 • vaikų baseinas
 • žaidimų aikštelė
 • vaikų klubas
 • vaikiškas meniu restorane
 • vaikiškos kėdutės restorane
 • vaikiška lovelė  FREE 
Pramogos ir sportas Гости отеля могут пользоваться аквапарком и Food Court отеля Albatros Aqua Park 5* с 10:00 до 17:00.
 • vandens parkas ir čiuožyklos
 • sūkurinė vonia
 • stalo tenisas
 • teniso aikštelė
 • tinklinis
 • sporto salė
 • jogos užsiėmimai
 • vandens veikla
 • animacija
Kambarių aprašymas

В отеле 520 номеров.

Kambariuose

В номере есть кондиционер, бесплатный Wi-Fi, телевизор, телефон, мини-бар, сейф, балкон. Ванная комната с феном и туалетно-косметическими принадлежностями.

 • vonia / dušas
 • Plaukų džiovintuvas
 • $
 • saugus  FREE 
 • oro kondicionierius
 • kabelinė/palydovinė televizija
 • telefonas
 • internetas wi-fi  FREE 
 • balkonas/terasa (ne visuose kambariuose)
Adresas 22 Haret Al Saed, Sharm Al Shiekh, South Sinai Governorate, Египет
Telefonai: +20 69 3665993
El. paštas: [email protected]
Interneto svetainė: Albatros Aqua Blu Resort
Klausimai ir atsakymai
Какой пляж у отеля?
Отель располагается на 2-й пляжной линии. У отеля собственный песчаный пляж. Для любителей рыбок есть прекрасный коралловый риф. Пляжные полотенца в отеле (бесплатно).
Какие развлечения есть в отеле?
Отель предоставляет услуги yes. Вы можете прекрасно провести время за игрой в настольный теннис, теннис, волейбол. Для поддержания хорошей физической формы отель предлагает посетить тренажерный зал, йогой. В отеле есть аквапарк или горки, водные развлечения. О том чтобы Вы ни минуты не скучали позаботится анимация.
Какие возможности для детей есть в отеле?
Отель располагает детским бассейном с небольшой глубиной, детской площадкой с горкой и качелями. Чтобы взрослые могли отдохнуть, детей каждый день развлекает детский клуб. В ресторане есть отдельное детское меню или зона с детским питанием. Детские стульчики для кормления Ваших малышей всегда под рукой.