Atsiliepimai ir pasakojimai apie viešbučius Austrija

Turistinės istorijos apie Austrija pridėti istoriją
Neįtikėtinas žiemos Bavarijos grožis
Dabar mes patys, to neį tardami, leisimė s į vieną graž iausių kelionių Europoje – į Bavariją ! Prieš metus surengiau į monė s vakarė lį nuostabiame Vokietijos mieste prie Tegernsee ež ero.
 •  prieš 4 metų
Į Austriją nuo Kalėdų ir ne tik. 5 diena. Ir vėl Viena. Trauka į gražią. 2 dalis
Pirma diena. Viena. Š viesus. Pasimatymai Antra diena. Vienos pakraš tys ir dar kelios mugė s. 1 dalis Antra diena. Vienos pakraš tys ir dar kelios mugė s.
 •  prieš 4 metų
Į Austriją Kalėdoms ir ne tik. Penkta diena. Ir vėl Viena. Įvadas į grožį. 1 dalis
Pirmoji diena. Vena. Prekybos mugė s. Į vadas Antra diena. Vienos apylinkė s ir dar kelios mugė s. 1 dalis Antra diena. Vienos apylinkė s ir dar kelios mugė s.
 •  prieš 4 metų
Į Austriją Kalėdoms ir ne tik. Ketvirta diena. Gracas. Ir pagaliau pirmasis sniegas. 2 dalis
Pirmoji diena. Vena. Prekybos mugė s. Į vadas Antra diena. Vienos apylinkė s ir dar kelios mugė s. 1 dalis Antra diena. Vienos apylinkė s ir dar kelios mugė s.
 •  prieš 4 metų
Į Austriją Kalėdoms ir ne tik. Ketvirta diena. Gracas. Ir pagaliau pirmasis sniegas. 1 dalis
Pirmoji diena. Vena. Prekybos mugė s. Į vadas Antra diena. Vienos apylinkė s ir dar kelios mugė s. 1 dalis Antra diena. Vienos apylinkė s ir dar kelios mugė s.
 •  prieš 4 metų
Į Austriją Kalėdoms ir ne tik. Trečia diena. Lincas. Kelionė dviaukščiu traukiniu. 2 dalis
Pirmoji diena. Vena. Prekybos mugė s. Į vadas Antra diena. Vienos apylinkė s ir dar kelios mugė s. 1 dalis Antra diena. Vienos apylinkė s ir dar kelios mugė s.
 •  prieš 4 metų
Į Austriją Kalėdoms ir ne tik. Trečia diena. Lincas. Kelionė dviaukščiu traukiniu. 1 dalis
Pirmoji diena. Vena. Prekybos mugė s. Į vadas Antra diena. Vienos apylinkė s ir dar kelios mugė s. 1 dalis Antra diena. Vienos apylinkė s ir dar kelios mugė s.
 •  prieš 4 metų
Į Austriją Kalėdoms ir ne tik. Antra diena. Vienos apylinkės ir dar kelios mugės. 2 dalis
Pirmoji diena. Vena. Prekybos mugė s. Į vadas Antra diena. Vienos apylinkė s ir dar kelios mugė s. 1 dalis Antra diena. Aplink Vieną ir dar kelios mugė s Po pietų , tiksliau, vakare, nes laikas jau artė ja 16 val.
 •  prieš 4 metų
Į Austriją nuo Kalėdų ir vėliau. Antra diena. Vienos apylinkės ir dar kelios mugės. 1 dalis
Pirma diena. Vena. Š viesus. Pasimatymai Antra diena. Vienos pakraš tys ir dar kelios mugė s Š iandien suplanavome kelionę , kuri tam tikru mastu tapo visos mū sų kelionė s į Vieną priež astimi.
 •  prieš 4 metų
Į Austriją Kalėdoms ir ne tik. Pirmoji diena. Vena. Prekybos mugės. Pažintis
Mano kognityvinis disonansas, kilę s atsiž velgiant į tai, ko tikė tasi sapnuose, ir gautas realybė je iš mano pirmosios prieš kalė dinė s kelionė s, jau apraš yta ir, dar svarbiau, patyrusi.
 •  prieš 4 metų
Rodyti daugiau »