Atsiliepimai ir pasakojimai apie viešbučius Šardža

Turistinės istorijos apie Šardža pridėti istoriją
geras viešbutis
Naujų jų metų atvykome į Š ardž ą . Sė dė jome vos atvykę.7:00. Ypatingas ač iū už tai, nelaukiau iki 14 valandų .
 •  prieš 3 savaites
Wi-Fi nemokamas, pagauna kambariuose, greitis geras
Vieš butyje lankė si 2022 m. lapkrič io mė n. Bendras š io nedidelio vieš buč io į spū dis geras, atitinkantis kokybė s ir kainos santykį.
 •  prieš 1 mėnuo
Labai padorus viešbutis
JAE esame pirmą kartą . Prieš tai jie buvo Turkijoje, Egipte ir Tunise. Ką tik grį ž au iš š io vieš buč io. Su dviem vaikais deginamajame ture 5 dienas vykome į „ž valgybą “.
 •  prieš 2 mėnesių
Jaukus, švarus viešbutis su puikiais šeimininkais
Maž as, jaukus vieš butis. Vieš buč io savininkas yra labai malonus ž mogus, todė l atmosfera vieš butyje tokia draugiš ka ir š ilta namuose.
 •  prieš 1 metų
Puikus viešbutis, ramus, mažas, jaukus
Pasirinkome vieš butį netoli nemokamo paplū dimio. Paplū dimys apie 10 minuč ių pė sč iomis, pakeliui yra nedidelis prekybos centras, kuriame galima nusipirkti visko, pavalgyti ir atsigerti, skalū nai, plaukimo akiniai ir kt.
 •  prieš 1 metų
Oazė tarp dangoraižių
Š iuo metu ilsimė s š iame vieš butyje. Ankstesni atsiliepimai prieš taringi – daug neigiamo ir š iek tiek nusiminimo prieš kelionę .
 •  prieš 1 metų
Viešbutis labai geras
Vieš butis į sikū rę s pirmoje pakrantė je ir jis man tapo prioritetu, pasirinkdamas nesuklydau. Vieš butis atitinka savo ž vaigž duč ių į vertinimą .
 •  prieš 1 metų
Nerekomenduoju šio viešbučio
Pradė siu nuo to momento, kai atvykome į oro uostą . Mus pasitiko gidas. O mes laukė me vairuotojo. Jie subū rė grupę . Ir jie pradė jo pristatyti.
 •  prieš 1 metų
Ir vėl Šardža
Man patiko. Viskas kompaktiš ka: baseinas, sū kurinė vonia, paplū dimys – viskas pasiekiama pė sč iomis. Personalas puikus. Kambariai geri. Yra aplikacija ir visas problemas galima iš sprę sti neiš ė jus iš kambario.
 •  prieš 1 metų
Geras viešbutis 4+
Iš pradž ių planavome pailsė ti Egipte su ž mona, bet +20 per dieną neuž teko. Nusprendė me apsvarstyti JAE. Vieš butį rinkomė s pagal nuotraukas ir atsiliepimus (ač iū visiems, kurie paliko atsiliepimą ).
 •  prieš 1 metų
Rodyti daugiau »


Daugiau apie Šardža