Atsiliepimai ir pasakojimai apie viešbučius Abu Dabis

Turistinės istorijos apie Abu Dabis pridėti istoriją
Geras viešbutis!
Pasirinkome š į vieš butį : patiko vieta, apraš ymas, kaina ir kokybė . Mus priė mė puikiai, personalas mandagus ir kompetentingas, kambario patogumas ir į rengimas atitiko apraš ymą .
 •  prieš 2 metų
Ekonominis viešbutis. Trys žvaigždės, arčiau dviejų
Patalpos, sprendž iant iš gaisro plano, beveik vienodos. Apie 20 kv. m pagal pojū č ius (su vonios kambariu). Remontas ir baldai š viež i, bet gana pilki ir apgailė tini.
 •  prieš 4 metų
Paplūdimio Rotana apžvalga
Teigiama, kad tarp baseino, sporto salė s ir paplū dimio jums nereikia toli vaikš č ioti. Š vediš ko stalo restoranas buvo puikus. Sporto salė buvo gerai į rengta.
 •  prieš 4 metų
Puikus viešbutis
Tai mano pirmoji kelionė į JAE. Nei š alis, nei vieš butis mū sų nenuvylė . Visi aukš č iausiu lygiu. Atsiskaitė per 30 minuč ių .
 •  prieš 4 metų
Ramada Abu Dhabi Corniche apžvalga
Ekskursiją už sisakė me paskutinę akimirką , tad nelabai turė jome pasirinkimo. Eikime į Ramada Abu Dhabi Corniche 4*. Tiesą pasakius, tikė jausi blogiausio, bet su vieš buč iu viskas buvo gerai, maistas irgi normalus.
 •  prieš 4 metų
„Royal Rose Hotel Abu Dhabi“ apžvalga
Š is vieš butis turi puikų aptarnavimą , kuris mums labai patiko. Personalas labai dė mesingas, nors ir nelabai supranta rusiš kai, bet visada stengė si padė ti.
 •  prieš 4 metų
„Crowne Plaza Abu Dhabi“ apžvalga
Š iame vieš butyje mums patiko viskas, net nė ra kuo skų stis. Vieš buč io personalas puikus, aptarnavimo kokybė gera. Maistas yra gana nuostabus.
 •  prieš 4 metų
Rotanos Khalidiya Palace Rayhaan apžvalga
Gera vieta, maistas, draugiš kas personalas. Negalite važ iuoti į ekskursijas, sė sti taksi (nebrangiai) patiems ir pasivaž inė ti viską apž iū rė ti, viskas š alia.
 •  prieš 4 metų
Rotanos Khalidiya Palace Rayhaan apžvalga
Už š iuos pinigus viskas gerai, ž inoma, maistas man nelabai patiko, bet negaliu sakyti, kad jis visiš kai blogas. Mes tik pusryč iaudavome kiekvieną dieną vienodai.
 •  prieš 4 metų
3 žvaigždučių viešbutis su gabalėliu jūros
Į spū dis dviprasmiš kas. Trumpai pabandysiu apie pliusus ir minusus. Teigiamai yra tai, kad jis yra miesto centre (bet nė ra kur iš eiti - maž i prekybos centrai ir viena parduotuvė ), yra nemokamas pervež imas į Abu Dhabi Mall.
 •  prieš 4 metų
Rodyti daugiau »


Daugiau apie Abu Dabis