Atsiliepimai ir pasakojimai apie viešbučius Korfakkanas

Nėra pranešimų apie Korfakkanas   Rašyti
Turistinės istorijos apie Korfakkanas pridėti istoriją
Puikios šeimos atostogos
Man labai patiko vieš nagė š iame vieš butyje! Viskas puiku) Š vara ir tvarka! Aplink tiek daug nuostabaus grož io...Paplū dimys, jū ra ir saulė – š tai kas papuoš ė mū sų nuotaiką .
 •  prieš 6 mėnesių
Viskas gerai
Š iame vieš butyje apsistojame antrą kartą . Vieš butis vilioja savo vieta prie Indijos vandenyno. Aptarnavimas aukš to lygio. Maistas man labai patiko.
 •  prieš 6 mėnesių
Oceanic Khorfakkan Resort & Spa apžvalga
Kalbant apie apgyvendinimą , skundų nė ra. Vieš butis gana vidutiniš kas, nebrangus variantas, tarp poilsiautojų daug rusų . Pusryč iai geri, sotū s – mums patiko.
 •  prieš 4 metų
Oceanic Khorfakkan Resort & Spa apžvalga
Paplū dimyje buvo gultai, plotas nė ra labai didelis. Mitybos atž vilgiu viskas gerai, valgė me tris kartus per dieną , buvo į vairovė .
 •  prieš 4 metų
Puikus nebrangus viešbutis, ypač su vaikais.
Ne taip seniai grį ž ome iš vieš buč io ir noriu paraš yti savo nuomonę remiantis š viež iais prisiminimais. Vieš buč io vieta yra toli nuo oro uosto ir kelias truks apie 2 valandas, bet kaina, pats vieš butis ir paplū dimys tikrai to ...
 •  prieš 5 metus
Labai geras ketvertukas.
Vieš butis yra netoli nedidelio miestelio, pats savaime ramus ir jaukus, puikiai tinkantis š eimoms su maž ais vaikais. Jaunimui ir paaugliams vieš butyje akivaizdž iai bus nuobodu, o iš jo nė ra kur iš lipti, tik pasivaikš č iojus vietine krantine.
 •  prieš 6 metus
Ramios ir ramios šeimos atostogos.
Vieš butis labai geras, ramus ir gerai, kad nealkoholinis, š eimoms su vaikais, tiek. Vieš butis stovi labai vaizdingoje vietoje, vienoje pusė je aptvertas kalnų grandinė s, o Indijos vandenyne yra nuosavas paplū dimys.
 •  prieš 6 metus
noriu atgal
Norė jau prie jū ros, saulė s ž iemą.....Ir taip nusprendė me dė l Emyratų , bet ne Dubajaus ar Abu Dabio, o Indijos vandenyno pakrantė s, Omano į lankos.
 •  prieš 6 metus
Puikus pagal savo vertę.
Iš karto pasakysiu, kad š ventė praė jo su kaupu. Norė jome ramių š eimos atostogų ir gavome. Apie skrydį daug nekalbė siu, nes noriu pakalbė ti apie vieš butį .
 •  prieš 6 metus
Čia jautėmės patogiai!
Š iame vieš butyje suteikiamas patogus poilsis. Anksč iau lankė mė s JAE, o š į kartą apsistojome Dubajuje, norė jome paplū dimio atostogų be rū pesč ių , o ne miesto vieš butyje, kai paskutinį kartą jau buvome paka...
 •  prieš 6 metus
Rodyti daugiau »


Daugiau apie Korfakkanas