Atsiliepimai ir pasakojimai apie viešbučius Džerba

apie. Džerba
apie. Džerba
apie. Džerba
apie. Džerba
apie. Džerba
Muziejai  •  Architektūra  •  Ekskursijos  •  Kita...
Turistinės istorijos apie Džerba pridėti istoriją
Pirmoji birželio pusė, arba Poilsis su uždaromis sienomis
Į Tunisą , kaip ir daugelis mū sų tautieč ių , skridome dė l Turkijos už darymo ir pakeisti Pegasos kuponą . 2021 m. birž elio pirmoje pusė je ilsė jomė s Djerba Gold Resort, tiesiogine prasme skridome pirmuoju lė ktuvu, kai tik T...
 •  1 metų prieš
Viešbutis ne rusams!
Š į vieš butį pasirinkome pagal tinklelį , kuris yra pateiktas. Bet koks buvo mū sų nusivylimas: purvas, tingus personalas, vieš butis skirtas TIK prancū zams.
 •  3 metų prieš
Viešbutis geras, bet internetas nelabai geras
Vieš butis patiko, personalas draugiš kas, poilsis patiko, maistas puikus!! ! ! Iš pradž ių perskaič iau apž valgą - buvau nusiminusi.
 •  3 metų prieš
Purvinas, kvepia pelėsiu, graži jūra gelbsti, bet paplūdimyje stiklas
Purvas: pirmame aukš te (1103) esantis superior kambarys neš varus, visi metaliniai pavirš iai surū diję , vonioje tiek plaukų , kad galima atsekti visus praė jusių metų sveč ius.
 •  3 metų prieš
Išsami apžvalga
Su kelionių agentū ra susisiekė me likus mė nesiui iki atostogų . Jie norė jo be vizos, todė l buvo pasiū lyta Turkija, Kipras ir Tunisas.
 •  3 metų prieš
Yra akimirkų, bet apskritai puiku!
Daž niausiai č ia apsistoja vyresni ž monė s. Daug pensininkų . Su vaikais apskritai neapsimoka eiti, nes ten yra ž aidimų aikš telė ir iš principo viskas.
 •  3 metų prieš
Viešbutis buvo labai geras kainos ir kokybės santykis.
Visoms NVS š alims labai padeda rusakalbis darbuotojas Javaras. Iš sprendž ia problemas nuo registracijos iki valymo laiko pakeitimo. Ir apskritai personalas geras, visi stengiasi, kad buvimas bū tų patogus, bet jei iš kyla kokia nors problema, tai iš karto stengia...
 •  3 metų prieš
Atostogos su vaikais
Ilsė jomė s 2019 metų birž elio viduryje. Į spū dž iai iš principo buvo tik teigiami. Nakvynė trims. Baldai kambariuose seni, dė mė ti, rankš luosč iuose yra skyluč ių .
 •  3 metų prieš
Vienu žodžiu siaubas
Pailsė jo nuo liepos 7 iki 18 d. Atvykimas, viskas gerai, bet lė ktuve buvo pamaitinti tik 2 pyragė liais, važ iuojant ten ir atgal, skrendant per karališ ką skrydį , na, tiek ( Į vieš butį atvykome vakare, iš karto apsigyvenome, Narges beveik ...
 •  3 metų prieš
NUTRAUKTOS ATOSTOGOS!!! Į ŠĮ VIEŠBUČIĄ NEGRĮŽS NIEKO!!!!
Baisus vieš butis ir pož iū ris!! ! ! 2019 m. birž elio mė n Gera diena. Noriu pasidalinti į spū dž iais apie vieš butį „Fiesta Beach Djerba“ ir galbū t iš gelbė ti kaž kam ilgai lauktas atostogas) Noriu pasakyti, kad š į...
 •  3 metų prieš
Rodyti daugiau »


Daugiau apie Džerba