Djerba Resort Hotel 4*– Atsiliepimai

4
Įvertinimas 9.710
pagrįstas
4 apžvalgų
9.9 Skaičius
9.8 Aptarnavimas
9.9 Grynumas
9.9 Mityba
8.0 Infrastruktūra
Viešbutis yra Džerbos saloje, gražioje turistinėje Sidi Bakour vietovėje, 6 km nuo Midoun ir 25 km nuo Houmt Souk. Viešbutis pirmą kartą duris svečiams atvėrė 2002 m., o paskutinis atnaujinimas buvo atliktas 2012 m. Viešbutis puikiai tinka šeimoms.Daugiau →
аватар rujyla
 •  keliavo prieš 3 mėnesių
Įvertinimas 10.0
2024 metų vasario pabaigoje atostogavome su draugu. Atvykome apie 11:00, registratū roje mums atneš ė stiklinę sulč ių , kol darbininkai registravosi registracijai. Kambariai erdvū s, š viesū s, su nuostabiu vaizdu. Teritorija kompaktiš ka, tvarkingai sutvarkyta, daug graž ių gė lių ir augalų . … Dar ▾ 2024 metų vasario pabaigoje atostogavome su draugu. Atvykome apie 11:00, registratū roje mums atneš ė stiklinę sulč ių , kol darbininkai registravosi registracijai. Kambariai erdvū s, š viesū s, su nuostabiu vaizdu. Teritorija kompaktiš ka, tvarkingai sutvarkyta, daug graž ių gė lių ir augalų . Restoranas su terasa. Maistas nuostabus, maistas buvo į vairus ir skanus) Yra vidaus ir lauko baseinai. Personalas rū pestingas, empatiš kas ir rū pestingas. Kiekvieną vakarą vykdavo diskoteka, animatoriai buvo puikū s. Iki paplū dimio ramiai nueisite per 5-7 minutes. Vieš butyje yra 4 barai, darbo laikas nuo 8:30 iki 23:30. Deja, skanios natū ralios kavos nė ra, bet bare ir restorane yra kavos aparatai. Kambariai valomi kiekvieną dieną . Teritorijoje daug kač ių , net restoranas pavadintas katė s vardu) labai miela. Likau patenkintas savo vieš nage š iame vieš butyje, mielai sugrį š iu
аватар tvika2424
 •  keliavo prieš 6 metus
Įvertinimas 9.0
Atostogos su draugu. Patiko teritorija, maistas, personalas ir skonis! Paplū dimys yra 7-10 minuč ių ramiu tempu arba kas 10 minuč ių iš vieš buč io kursuoja traukinys. Pač io vieš buč io teritorija labai ž alia, daug gė lių ir palmių , didelis baseinas. … Dar ▾ Atostogos su draugu. Patiko teritorija, maistas, personalas ir skonis! Paplū dimys yra 7-10 minuč ių ramiu tempu arba kas 10 minuč ių iš vieš buč io kursuoja traukinys. Pač io vieš buč io teritorija labai ž alia, daug gė lių ir palmių , didelis baseinas. Didelė poilsio erdvė tiek iš orė je, tiek viduje. Skanus maistas, desertai, ledai. Ryte pusryč iams š viež i ir skanū s raguoliai. Vakare iki 12 val. teritorijoje prasideda pramoginė programa ir diskoteka. Vieš buč io personalas draugiš kas, kalba angliš kai, prancū ziš kai (rusiš kai nekalbama). Vienintelis minusas kambariuose – prie lovos nė ra lizdų , kad galė tumė te patogiai pakrauti savo prietaisus. Kambaryje prie televizoriaus turė jome tik du kiš tukinius lizdus. ((Ir taip, į spū dž iai buvo tiesiog super! Mus iš varė.12. 00 val. , pervež imas buvo 20.00. Vaikinai registratū roje buvo labai geri. Klausė me ar galima nusiprausti davė raktą be problemų iš laisvo kambario, iš valgyklos irgi niekas nevaž iavo ir papildomų mokė jimų nepraš ė...Su š ypsena ir ž odž iais padė kojo. Rekomenduoju apsistoti š is vieš butis yra kietas ir nenuobodus.
Кус-кус национальное блюдо в Тунисе
аватар alinabank
 •  keliavo prieš 15 metus
Įvertinimas 8.0
Vieš butis buvo labai malonus ne tik man, bet ir mano kolegoms darbe. Didelis, š varus. Labai geros są lygos vaikams. Rekomenduosiu savo turistams. … Dar ▾ Vieš butis buvo labai malonus ne tik man, bet ir mano kolegoms darbe. Didelis, š varus. Labai geros są lygos vaikams. Rekomenduosiu savo turistams.
аватар AS0705
 •  keliavo prieš 19 metus
Įvertinimas 2.0
Š iame vieš butyje apsistojome 2005 m. rugsė jo mė n. Prisiminimai ir į spū dž iai skirtingi. . . bet jau nelabai geri. Pradž ia. . . skaič ius. . . Iš iš orė s vieš butis simpatiš kas, graž i teritorija. Salė , priė mimas – į ž ū lus arabas pasitinka su š ypsena. … Dar ▾ Š iame vieš butyje apsistojome 2005 m. rugsė jo mė n. Prisiminimai ir į spū dž iai skirtingi. . . bet jau nelabai geri.
Pradž ia. . . skaič ius. . .
Iš iš orė s vieš butis simpatiš kas, graž i teritorija. Salė , priė mimas – į ž ū lus arabas pasitinka su š ypsena. Jie daugiausia kalba vokiš kai ir prancū ziš kai, anglų kalba prastai kalba ir raš o. Laimei, aš kalbu vokiš kai. Pirmas kambarys buvo ne pagrindiniame pastate, 2 aukš tų namo pirmame aukš te. Tiesiog į ė jome į kambarį ir iš ė jome, smarvė tvyrojo, dulkė s nuo vieš buč io statybos laikų , vonios kambarys neplautas nuo pat pirmo iš tuš tinimo į jį . Grį ž ome į registratū rą , papraš ė me pakeisti kambarį , davė me 10 eurų . Kambarys pagrindiniame pastate yra nuostabus. Treč ias aukš tas, su balkonu, didelis, simpotiš kas, jaukus. Visiš ka prieš ingybė tam, kas buvo.
Mityba. . .
turė jo neapdairumo imti bilietą su daliniu maitinimu. Pusryč iai kasdien tie patys, prasti. Vakarienė s nebuvo. O ten tikrai nebuvo. . . nebuvo kur pavalgyti. . teritorijoje yra kavinuke, ten buvo kepama kepsnine. jei tai mė sos kepsninė , tai tik ne mė sa, o inkstai, š irdys, kepenys, apskritai gyvū nai ant ž arijų . skonis yra nuodas. Pica apskritai yra kaž kas, mū sų š alyje š ios nevalgyč iau net už didelius pinigus. Valgė me daugiausia gruzdintas bulvytes (neį manoma sugadinti). Blynai buvo gaminami su blynais, reikia valandą stovė ti eilė je ir dė l to jų neuž teks. Artimiausiose parduotuvė se. . . tai apie pusę km, tik vaisiai, traš kuč iai, kazinaki, rieš utai ir ledai. Taigi nevalgyk. o kavinė je (anot jų , kaip restorane) buvo ta pati pica ir ta pati š aš lykinė . Trumpai tariant, š iame kurorte jautė me natū ralų alkį!!! ! Tai sugadino š ventę!
Vakarienę pradė jome labai alkani ir pikti. Vieš butyje tik prancū zai, keli vokieč iai ir č ekai, iš rusų – buvome vieni. Ž inoma, tai buvo sargybinis. Nuobodulys. Vakarienė s metu prancū zai priminė buivolių bandą . Visur eilė s, visur banda maisto.
Savaitę ten ilsimė s – staugė me.
Iki paplū dimio reikia kur nors nueiti, turbū t kilometrą , arba galima pasiimti vieš buč io garvež į , jis važ iuoja pagal grafiką .
Paplū dimys purvinas, gultai ir visa kita supuvę , sulū ž ę . Smė lis purvinas. Paplū dimyje galima sutikti vietinius gyventojus, jie visada piktinasi, kaž ką siū lo. . . š lykš tu. Kupranugariai daž nai muš ami, iš jų kyla mė š las visame paplū dimyje. Paplū dimyje baidarė s su irklais ir burlenč ių sportas yra nemokami. Taip jie darė kiekvieną dieną , į valdė naują sporto š aką .
Animacija – gera, bet suprantama ir iš versta iš vokieč ių į rusų kalbą . Smiginis, tinklinis, stalo tenisas, į vairi aerobika – patiko. Vakare vieš buč io fojė bare dainuodavo storas arabas, neblogai, bet per 12 dienų davė mums neblogą kiekį maisto. Konkursai, loto, visa tai irgi atsibodo, tas pats prancū ziš kai.
Buvome ekskursijose po apylinkes, nė ra ką pamatyti, smė lis, datulių palmė s, spygliai, purvas, vargš ai.
Kai likus 2 dienoms iki iš vykimo pas mus atė jo mū sų į monė s vadovas ir pasakė , kad vietoj 12 poilsio dienų gavome dar 2 nemokamos vieš nagė s š iame vieš butyje, nes. skrydž iui vietų neuž teko, brangusis iš balo. Tada iki pat atostogų pabaigos kilo isterija.
Skrydis atidė tas oro uoste 4 valandas, nebuvo ką veikti, nes buvo viena kavinė be maisto. Prisipumpavome alaus ir suvalgė me papildomų traš kuč ių ir už migome. Iš skridome 4 val ryto. . .
. . . Ura!!!
namai namuč iai!!! !


Dar nėra klausimų
Užduok klausimą apie viešbutį
kreipkitės į ekspertus ir gaukite atsakymus
per kelias ateinančias valandas.
VIEŠBUČIŲ EKSPERTAI
Traukos vietos
Midoun miestas
Tunisas, apie. Džerba
Apsipirkimas, Architektūra, Gatvės, aikštės, apžvalgos aikštelės
Houmt Souk miestas
Tunisas, apie. Džerba
Apsipirkimas, Architektūra, Istorija, Religija
Gellalos kaimas
Tunisas, apie. Džerba
Aktyvus poilsis, Gamyba

Отель расположен на острове Джерба, в благоустроенной туристической зоне Сиди-Бакур, в 6 км от г. Мидун и в 25 км от г. Хумт Сук. Отель впервые распахнул свои двери гостям в 2002 году, а последний ремонт произведен в 2012 г. Отель прекрасно подойдет для семейного отдыха.

Vieta Расстояние от отеля до аэропорта Джербы составляет 30 км.
Paplūdimio aprašymas Пляжные полотенца выдаются под депозит. Отель находится в 400 метрах от пляжа.
 • 3 ir toliau
 • privatus paplūdimys
 • smėlio paplūdimys
 • gultai  FREE 
 • skėčiai  FREE 
 • paplūdimio rankšluosčiai
Viešbutyje

К услугам гостей открытая терраса. Есть камера хранения багажа. Стойка регистрации работает круглосуточно. Оборудованы места для курения. На территории есть магазины. По запросу еда и напитки доставляются в номер.

 • restoranas
 • kavinė/baras
 • atviras baseinas
 • vidinis baseinas
 • konferencijų salė/pokylių salė
 • verslo centras
 • automobilių stovėjimo aikštelė  FREE 
 • automobilių nuoma
 • nemokamas wi-fi
 • liftas
 • skalbiniai
 • kirpykla/grožio salonas
 • patalpos žmonėms su negalia
 • kambariai nerūkantiems
 • valiutos keitykla
 • bankomatas
 • atsiskaitymas mokėjimo kortelėmis
Vaikams
 • vaikų baseinas
 • žaidimų aikštelė
 • vaikų klubas
 • vaikiškos kėdutės restorane
 • vaikiška lovelė  FREE 
Pramogos ir sportas Предоставляется оборудование для занятия водными видами спорта. Бесплатно: водная гимнастика, дартс, каноэ, стрельба из лука, бадминтон, водное поло, уроки танцев.
 • stalo tenisas  FREE 
 • teniso aikštelė
 • tinklinis  FREE 
 • aerobika  FREE 
 • vandens veikla
 • burlenčių sportas  FREE 
 • diskotekų klubas  FREE 
 • animacija
Kambarių aprašymas

Отель предлагает 416 комфортабельных номеров.

 • vonia / dušas
 • Plaukų džiovintuvas
 • $
 • saugus $
 • oro kondicionierius
 • kabelinė/palydovinė televizija
 • telefonas $
 • pažadinimo paslauga
 • balkonas/terasa
Adresas Zone touristique Midoun 4116
Telefonai: (+216) 75 730 400
El. paštas: [email protected]
Interneto svetainė: Djerba Resort Hotel
Klausimai ir atsakymai
Какой пляж у отеля?
Отель располагается на 3-й пляжной линии или далее. У отеля собственный песчаный пляж. Пляжные полотенца в отеле (бесплатно).
Какие развлечения есть в отеле?
Вы можете прекрасно провести время за игрой в теннис. В отеле есть водные развлечения. О том чтобы Вы ни минуты не скучали позаботится анимация.
Какие возможности для детей есть в отеле?
Отель располагает детским бассейном с небольшой глубиной, детской площадкой с горкой и качелями. Чтобы взрослые могли отдохнуть, детей каждый день развлекает детский клуб. Детские стульчики для кормления Ваших малышей всегда под рукой.