Atsiliepimai ir pasakojimai apie viešbučius Cha Am ir Hua Hin

Nėra pranešimų apie Cha Am ir Hua Hin   Rašyti
Turistinės istorijos apie Cha Am ir Hua Hin pridėti istoriją
Atostogos Tailande
Nuotraukoje aš esu Tailande, Koh Lan saloje. Su mama ilsė jomė s Tailande (Patajoje). Pirmą kartą atvykus tikrai nepatiko visur tvyranti smarvė , infrastruktū ra nebuvo labai gera, bet galiausiai, kai reikė jo iš vykti, namo tikrai nesinorė jo, Tail...
 •  prieš 6 metus
laikas eina, bet Wanarra vis dar ta pati.
Pailsė jau 2011 metais ir vė l atvaž iavau 2015. Lygiai taip pat tyliai, ramiai – neduok Dieve visiems. Tik nesuprantama vietinė s valdž ios kova su gultais.
 •  prieš 8 metus
Gerai
Puiki vieta apsistoti – pač iame miesto centre, š alia pilna parduotuvių , be problemų nueiti iki nuostabaus naktinio turgaus, bet tuo pač iu ir pats vieš butis yra ramiame kampelyje.
 •  prieš 9 metus
Mano svajonių šalis yra Tailandas!
Kelionė į Tailandą Viena iš š ios kelionė s ypatybių – savarankiš kos kelionė s. Keliautojų – merginų iš Rusijos – radau internete specialioje svetainė je.
 •  prieš 7 metus
Netoli Pietų Kinijos jūros
Puikus nebrangus vieš butis! Tikiuosi, kad daugelis turistų , planuojanč ių atostogauti Hua Hine, padarys teisingą sprendimą ir apsistos Hua Hin golfo viloje.
 •  prieš 11 metus
Nebrangus, patogus, arti visko.
Maž as, jaukus, š varus, modernus vieš butis, labai patogioje vietoje. Š alia paplū dimys, naktinis turgus, prekybos centrai. Tač iau reikia ž inoti, kad Hua Hinas nė ra Pataja, ten nė ra naktinio gyvenimo.
 •  prieš 11 metus
super šalis be šio viešbučio
Pirmą kartą Tailande š alis nuostabi, ypač Kwai upė , manau, tai viena geriausių ekskursijų , bet į š į vieš butį daugiau neisime, kai paplū dimys purvinas, viskas sena, sulū ž ę , oro kondicionierius barš ka, tod&#...
 •  prieš 13 metus
Super viešbutis!
Nuostabus vieš butis! Jokių defektų nepastebė jau! Nors. . . Pasiruoš kite pinigus! Tokie vieš buč iai negali bū ti pigū s.
 •  prieš 12 metus
Privatumas
Pirmą kartą Tailande. Ieš kojome ramių atostogų be š urmulio ir popmuzikos. Ko jie ieš kojo, tą ir rado. 10 dienų neiš girdome nei vieno ž odž io nei rusų , nei ukrainieč ių kalbomis.
 •  prieš 15 metus
Rodyti daugiau »


Daugiau apie Cha Am ir Hua Hin