Atsiliepimai ir pasakojimai apie viešbučius Lietuva

Turistinės istorijos apie Lietuva pridėti istoriją
Jūra, saulė ir smėlis... Kuršių nerijos žiemos eskizai
Jū ra, saulė ir smė lis kai kuriems nejū rinių kraš tų gyventojams š venč iant Naujuosius metus apskritai nebė ra egzotiš ka aplinka.
 •  2 metų prieš
Vilnius. Apie kai kuriuos lankytinus objektus ir kasdienį alų
Vilniaus apž valgos pradž ia – „Vilniaus dienos ir vakaro apranga Vilnius – tai senovinis miestas, turintis turtingą istoriją . Č ia daug senienų , yra ir kopijų , už tenka į vairaus pobū dž io muziejų , yra teatrų , koncertų sal...
 •  2 metų prieš
Naujųjų metų Vilniaus dieninės ir vakarinės suknelės
Klausimas, kur nukreipti kojas per Naujų jų metų š ventes, kaip taisyklė , mums nekyla – namuose, pas tė vus, Saranskas. Tač iau kartais norisi pakeisti nusistovė jusius pagrindus.
 •  2 metų prieš
Trakų spalva
Vieš aujant Lietuvoje viena diena buvo skirta Trakų miesteliui, esanč iam 30 km nuo Vilniaus. Miestelis garsė ja savo ež erais, ant kurių yra dvi pilys – pusiasalio ir salos.
 •  2 metų prieš
Baltijos kelionė
Lietuva buvo pasirinkta š eš ioliktą ja kelionei. Laimei, tai palengvina artima š ios Baltijos valstybė s geografinė padė tis Ukrainos atž vilgiu.
 •  2 metų prieš
Baltijos vėsos pasaulyje: Vilnius, Trakai ir Palanga
Kol Kijevas tirpsta nuo karš č io, metas atrasti Baltijos jū ros pajū rio kurortus. Lietuviai dabar taip pat kenč ia nuo karš č ių , bet mums jų temperatū ra yra tokia, kokios reikia.
 •  3 metų prieš
Super biudžetas Vilnius
PARUOŠ IMAS. Ilgai ir nuobodž iai pigių skrydž ių bendrovė „Ryanair“ bandė prasimuš ti į Ukrainos aviacijos rinką . Ilgą laiką ir nuobodž iai mū sų korumpuota valdž ia į vairiais pretekstais jam tai neigė .
 •  3 metų prieš
Tobulų atostogų koncepcija
Tobulų atostogų samprata „Kur prasideda kelionė ? Iš pigių bilietų pirkimo (c) … 2017 m. rugpjū č io 4 d. buvo į prasta diena, apie 2018 m.
 •  4 metų prieš
Kaunas per 1 dieną
1 dieną keliavome autobusu iš Birš tono. Kelionė s kaina 3.14 euro OW, vež ė jas KAUTRA. Bilietus parduoda vairuotojas, kelionė s trukmė.
 •  4 metų prieš
kelionė autobusu iš Sakums-Kijevas-Ryga-Stokholmas-Vilnius.
2016 m. Kalė doms buvome kelionių organizatoriaus „Sakums“ kelionė je autobusu „Baltic Voyage + kruizas“ į Stokholmą . Palikau atsiliepimą apie kelionių organizatorių ir nusprendž iau nukopijuoti č ia, į „kelionių pasakojimus“, jei kam nors...
 •  6 metus prieš
Rodyti daugiau »