Atsiliepimai ir pasakojimai apie viešbučius Aleksandrija

Jokių atrakcionų Aleksandrija
Turistinės istorijos apie Aleksandrija pridėti istoriją
Baisiai šališka apžvalga, nes turiu silpnybę tokiems viešbučiams
Vieš butis yra penkiasdeš imt metrų nuo krantinė s, vieta nuostabi. Pats pastatas – XX amž iaus pradž ios dvaras, nuo slenksč io mė tantis dulkes į akis: senovinė s figū rė lė s, prabangū s baldai, senovinis liftas, kuriame už...
 •  prieš 4 metų
Aleksandrija
 •  prieš 13 metus
Egipto Aleksandrija
Bū ti Egipte ir nesilankyti Aleksandrijoje yra blogos manieros. Mū sų kelionė į Kairą taip pat buvo suplanuota sustojus Aleksandrijoje – mieste, kuriame gausu į vairių š imtmeč ių istorijos.
 •  prieš 13 metus
Kruizas Nilu + Kairas + Aleksandrija + Hurgada
Kruizas Nilu + Kairas + Aleksandrija + poilsis Hurgadoje. Istoriją pradė siu nuo to, kad man labai patiko viskas, kas susiję su Egiptu, bet nelabai su Rusija.
 •  prieš 14 metus
Kelionė Aleksandrijoje
Š iame vieš butyje buvau tik vieną naktį ekskursijoje iš Š arm „Kairas-Aleksandrija“. Vė lų vakarą registratū roje buvome sutikti sveikinimo kalba, malonios vieš nagė s palinkė jimais ir gė rimu „welcome to Alexandria“ (puikios ko...
 •  prieš 15 metus
Nuotrauka
 •  prieš 16 metus
Super viešbutis, komfortas ir kokybė
Didelis, labai patogus ir visais atž vilgiais geras vieš butis. Jis į sikū rę s š alia graž aus garsaus Montazos parko. Vieš butis į simylė jė liams, vieš butis romantikai, vieš butis poilsiui.
 •  prieš 16 metus
Rytų pasaka
 •  prieš 15 metus
Geriausias miesto viešbučio pasirinkimas
Visų pirma, vieš butis ž avi savo vieta. Jis į sikū rę s Aleksandrijos botanikos sode Vidurž emio jū ros pakrantė je, netoli Aleksandrijos centro.
 •  prieš 18 metus
Rodyti daugiau »


Daugiau apie Aleksandrija