Zefir Hotel 3*– Atsiliepimai

10
Įvertinimas 7.510
pagrįstas
10 apžvalgų
№31 viešbučio reitinge Saulėtas paplūdimys
6.8 Skaičius
6.8 Aptarnavimas
7.7 Grynumas
7.6 Mityba
8.0 Infrastruktūra
Viešbutis yra pietinėje Saulėto Kranto kurorto dalyje. Naujasis Nesebaro miestas yra maždaug už 1 km. Paskutinį kartą viešbutis buvo atnaujintas 2010 m., viešbutis tinkamas tiek šeimos atostogoms, tiek išvykoms su draugais.Daugiau →
аватар victoriakovryzhnykh
 •  keliavo prieš 9 mėnesių
Įvertinimas 8.0
tai 3* vieš butis, viskas puiku, arti jū ra kambariai seni, bet š varū s nė ra paplū dimio rankš luosč ių paplū dimio kė dė s ir skė č iai yra mokami baras paplū dimyje yra mokamas – jis ne iš vieš buč io maistas skanus … Dar ▾ tai 3* vieš butis, viskas puiku, arti jū ra
kambariai seni, bet š varū s
nė ra paplū dimio rankš luosč ių
paplū dimio kė dė s ir skė č iai yra mokami
baras paplū dimyje yra mokamas – jis ne iš vieš buč io
maistas skanus ir gerai iš kepę s nesudegindamas ar per daug riebalų
аватар TANJA477932
 •  keliavo prieš 5 metus
Įvertinimas 8.0
Viskas man tiko š iame vieš butyje. Tik valymo č ia nebuvo labai daug, bet viskas patiko. Registracija vyko sklandž iai ir greitai, niekas nieko nelaukė . Likome patenkinti vieš buč io teritorija, paplū dimiu ir jū ra, ketiname č ia atvykti dar kartą , jei viskas bus gerai. … Dar ▾ Viskas man tiko š iame vieš butyje. Tik valymo č ia nebuvo labai daug, bet viskas patiko. Registracija vyko sklandž iai ir greitai, niekas nieko nelaukė . Likome patenkinti vieš buč io teritorija, paplū dimiu ir jū ra, ketiname č ia atvykti dar kartą , jei viskas bus gerai. Internetas buvo puikus ir neuž geso. Maistas buvo puikus, gausus patiekalų pasirinkimas ir imk kiek nori.
Galiu drą siai rekomenduoti š į vieš butį atostogoms.
аватар kel4uk
 •  keliavo prieš 6 metus
Įvertinimas 1.0
Vieš butis senas, purvas, uodai! Personalas nemandagus, kvailas kaip vadybininkas! Maistas visas per sū rus, neskanus, meniu tie patys vaisiai, supuvę , neš varū s, palikę alkani, valgė kituose restoranuose. Už viską papildomai mokė kite: kondicionierius, kambarys prie baseino (su ž aidimų aikš tele vaikams - triukš mas , rė kia) vė lavimas kambaryje 3 valandas 20 €, skė tis ir gultas 10 €. … Dar ▾ Vieš butis senas, purvas, uodai! Personalas nemandagus, kvailas kaip vadybininkas! Maistas visas per sū rus, neskanus, meniu tie patys vaisiai, supuvę , neš varū s, palikę alkani, valgė kituose restoranuose. Už viską papildomai mokė kite: kondicionierius, kambarys prie baseino (su ž aidimų aikš tele vaikams - triukš mas , rė kia) vė lavimas kambaryje 3 valandas 20 €, skė tis ir gultas 10 €. Š lykš ti vieta.
аватар lukas-vingart
 •  keliavo prieš 6 metus
Įvertinimas 4.0
Vieš butukas toks toks, aptarnavimas š lykš tus, su š eima ilsė jomė s ne pirmą kartą Bulgarijoje, nieko panaš aus nematė me, maistas nelabai geras, vieš butis gali bū ti 3 ž vaigž duč ių , bet virtuvė ir aptarnavimas ne 1 ž vaigž dutė s, buvome 9 dienas per tiek laiko nekeitė me lovos nei karto, rankš luosč iai keič iami kiekvieną dieną Wi-Fi fojė normalus kambaryje blogas, 50 metrų nuo jū ros kaip ir vieš buč io apraš ymas netiesas, vieš butis neturi savo vietos paplū dimyje, skė č iai ir gultai kainuoja 10 levų (5 eurai) vieš buč io klimate (kondicionierius) mokama 15 levų per dieną , aš ' t rekomenduoju, prieš eidami pasiskaitome atsiliepimus rusiš kai ir vokiš kai, ž monė s ten viską raš o vokieč iams, tai melas, mes iš Vokietijos. … Dar ▾ Vieš butukas toks toks, aptarnavimas š lykš tus, su š eima ilsė jomė s ne pirmą kartą Bulgarijoje, nieko panaš aus nematė me, maistas nelabai geras, vieš butis gali bū ti 3 ž vaigž duč ių , bet virtuvė ir aptarnavimas ne 1 ž vaigž dutė s, buvome 9 dienas per tiek laiko nekeitė me lovos nei karto, rankš luosč iai keič iami kiekvieną dieną Wi-Fi fojė normalus kambaryje blogas, 50 metrų nuo jū ros kaip ir vieš buč io apraš ymas netiesas, vieš butis neturi savo vietos paplū dimyje, skė č iai ir gultai kainuoja 10 levų (5 eurai) vieš buč io klimate (kondicionierius) mokama 15 levų per dieną , aš ' t rekomenduoju, prieš eidami pasiskaitome atsiliepimus rusiš kai ir vokiš kai, ž monė s ten viską raš o vokieč iams, tai melas, mes iš Vokietijos.
аватар id134592296
 •  keliavo prieš 7 metus
Įvertinimas 8.0
Poilsis Bopgarijoje. Vieš butis yra beveik paplū dimyje. Valymas buvo atliekamas kasdien. Patalynė buvo pakeista po 5 dienų , rankš luosč ius buvo galima keisti daž niau. Maistas ir aptarnavimas man buvo tobulas. Vakarais skambė jo gyva muzika. Nepatiko, kad vakarais pas vieną restorano darbuotoją aplankydavo draugai ar giminaič iai ir ji rezervuodavo jiems 2 staliukus, skirtus poilsiautojams. … Dar ▾ Poilsis Bopgarijoje. Vieš butis yra beveik paplū dimyje. Valymas buvo atliekamas kasdien. Patalynė buvo pakeista po 5 dienų , rankš luosč ius buvo galima keisti daž niau. Maistas ir aptarnavimas man buvo tobulas. Vakarais skambė jo gyva muzika. Nepatiko, kad vakarais pas vieną restorano darbuotoją aplankydavo draugai ar giminaič iai ir ji rezervuodavo jiems 2 staliukus, skirtus poilsiautojams. Natū ralu, kad jie valgė nemokamai.
аватар mishchenkosv81
 •  keliavo prieš 10 metus
Įvertinimas 8.0
Labai geras vieš butis. Daugiausia ilsisi vokieč iai ir lenkai, kuš ų ir ukrainieč ių labai maž ai. Kambariai buvo valomi kiekvieną dieną . Maistas normalus, pusryč iai iš esmė s vienodi, o vakarienė s į vairios. Kieme yra suaugusių jų ir vaikų baseinas su č iuož ykla ir fontanu. … Dar ▾ Labai geras vieš butis. Daugiausia ilsisi vokieč iai ir lenkai, kuš ų ir ukrainieč ių labai maž ai. Kambariai buvo valomi kiekvieną dieną . Maistas normalus, pusryč iai iš esmė s vienodi, o vakarienė s į vairios. Kieme yra suaugusių jų ir vaikų baseinas su č iuož ykla ir fontanu. Netoli jū ros, apie 5 min. , per smė lio kopas mediniais takais. Apskritai, geras vieš butis. As patariu.
аватар
 •  keliavo prieš 15 metus
Įvertinimas 5.0
Taip, Irina, tu dė l visko teisi. Ką tik atvaž iavau, o nuosė dos baisios – nors ir aš nesu labai jaunas. Bet vienintelis pliusas tarp tų vokieč ių , kurie laikosi, kad nenukristų , atrodž iau 20 metų jaunesnė . Jei nori sugadinti nuotaiką , eik. … Dar ▾ Taip, Irina, tu dė l visko teisi. Ką tik atvaž iavau, o nuosė dos baisios – nors ir aš nesu labai jaunas. Bet vienintelis pliusas tarp tų vokieč ių , kurie laikosi, kad nenukristų , atrodž iau 20 metų jaunesnė . Jei nori sugadinti nuotaiką , eik.
Atsiliepimų šaltinis — vOtpusk.ru
аватар
 •  keliavo prieš 15 metus
Įvertinimas 7.0
Dabar tai 3* vieš butis. Visi privalumai už papildomą mokestį . Kondicionierius 14 dienų + 70 eurų , vaizdas iš balkono į baseiną + 56 eurai. Tik jie pamirš o mums pasakyti, kad ten taip pat yra scena animatoriams. Taigi iki 23.00 „mė gavomė s“ vokiš komis dainomis. … Dar ▾ Dabar tai 3* vieš butis. Visi privalumai už papildomą mokestį . Kondicionierius 14 dienų + 70 eurų , vaizdas iš balkono į baseiną + 56 eurai. Tik jie pamirš o mums pasakyti, kad ten taip pat yra scena animatoriams. Taigi iki 23.00 „mė gavomė s“ vokiš komis dainomis. VISOS animacijos yra vokieč ių kalba. Labai patiko baseinai – tiek suaugusiems, tiek vaikams. Tikrus gultus reikė tų skolintis 8.00 val. , antraip neuž teks. Maistas monotoniš kas ir nelabai tinkamas vaikams. Nors vieš butyje daug vaikų . Jokios koš ė s, kotletai aš trū s, o deš relė s neskanios. Vakare visi gė rimai, į skaitant vandenį , yra mokami. Gė rė me arbū zą . Su jais vaikui buvo atneš ta sulč ių . Po trijų dienų pripratome, ir jautė mė s kaip namie : ) Viskas labai graž u, nepaisant to, kad dauguma vokieč iai. Iki rugpjū č io atvyko daug rusų su vaikais. Š eimos vieš butis. Prieš ais vieš butį yra traukinių stotelė , iš kurios nuvaž iuosite iki Saulė tojo Kranto. Netoli vieš buč io Kotva. Už papildomą mokestį yra mini vandens parkas. rinkliava. Vieš butis yra netoli Nesebaro. gultai ir skė č iai prie baseinų yra nemokami. Bulgarijos paplū dimys yra MOKAMAS, iš skyrus laisvą sias zonas (5%). Jis už imtas nuo 9.00 val.
Atsiliepimų šaltinis — vOtpusk.ru
аватар
 •  keliavo prieš 15 metus
Įvertinimas 3.0
Pailsė jo 2009 m. liepos mė n. (paskutinį kartą ). Ką aš galiu pasakyti) Susitikimo vakarė lis Bulgarijos teritorijoje – (Balkanų ekspresas) 3 val. Neklausykite jokių kelionių organizatorių apie patogias są lygas, ***+ ir visa tai, oro kondicionierių kambaryje ir a. … Dar ▾ Pailsė jo 2009 m. liepos mė n. (paskutinį kartą ). Ką aš galiu pasakyti) Susitikimo vakarė lis Bulgarijos teritorijoje – (Balkanų ekspresas) 3 val. Neklausykite jokių kelionių organizatorių apie patogias są lygas, ***+ ir visa tai, oro kondicionierių kambaryje ir a. plaukų dž iovintuvas arba geras aptarnavimas (visa tai melas! ! ! ). Animacija vyksta tik vokiš kai (atsiž velgiant į tai, kad č ia daug rusakalbių poilsiautojų ). Maistas monotoniš kas, aptarnavimas prastas. Iš paž iū ros atrodo, kad jis pateko į slaugos namus (tad kas nori matyti didesnę auditoriją jaunesnių ir maž esnių š eimų senyvo amž iaus ž monių , vaikų , kurių protu tiesiog nesuvokiamai daug - 1 tenka apie 2.3 vaiko suaugę s) aiš kiai nė ra Zefyre. Kambariai, maž iau padidinto triukš mo iš gatvių pož iū riu, tai yra deš inysis sparnas nuo pagrindinio į ė jimo. Kalbant apie priž iū rė tojus, ypač apie kambarių valymą , tai turi bū ti į vertinta personalo są ž iningumas (viskas liks savo vietose), valymas atliekamas dė l iš vaizdos, jie daugiausia siurbiami, nes dulkė s ant baldų iki mū sų iš vykimo sukaupė neblogą storį . Tualetinio popieriaus apstu, keista, kad muilo ir š ampū no teko maldauti, kai kurie poilsiautojai spjaudė si ir apsipirko parduotuvė se. Animatoriams reikia duoti savo pareigas, jie ne viską padarė blogai, vienintelis dalykas, kurio aš taip pat norė jau, kad konkursai vyktų ne tik vokieč ių kalba (ir suaugusiems, ir vaikams). Kambariuose oro kondicionierių NĖ RA! Su tuo susidū rė me ne mes vieninteliai, kuriems Maskvos kelionių organizatorius paž adė jo, kad kambaryje bus kondicionierius ir plaukų dž iovintuvas. Akivaizdu, kad nė ra nei vieno, nei kito. Jei vis dar matote kabanč ius oro kondicionierius iš kairiojo sparno į ė jimo atž vilgiu (iš baseino pusė s juos matote), tai tariamai sako, kad už juos reikia mokė ti papildomai (nors Maskva apie tai nesakė nė ž odž io ), tokių kambarių dar nedaug, tad ruoš kitė s kambariui be smulkmenų ) Ir jokių.3 ž vaigž duč ių , kaip patikino ir Maskvos kelionių organizatorius Zephyr - ** Ž odž iu, iš mano ir daugelio kitų ten sutiktų poilsiautojų ž odž ių . - neikite ilsė tis į Zefyrą , lė š os gali bū ti panaudotos bū sto nuomai jū sų vieš nagė s Bulgarijoje metu (ypač Saulė tame krante), yra ž monių , kurie ten nuomoja savo butus (kaina tokia pati, jei pabaiga ne pigiau, bet daug patogiau), paž į stu save, nes iš važ iavau ilsė tis 2 savaites faktiš kai į Zephyr, bet kelias dienas vis tiek teko gyventi tokiuose nuomojamuose butuose. Kadangi Zefyrui nebuvo jė gų , o kadangi atė jome atsipalaiduoti, nepatempti nervų , mojavome Zefyrui su raš ikliu.
Atsiliepimų šaltinis — vOtpusk.ru
аватар koshmarik33
 •  keliavo prieš 15 metus
Įvertinimas 8.0
Vieš butis yra netoli paplū dimio 100 metrų atstumu, norint patekti į jū rą , pirmiausia reikia pereiti smė lio kopą , o tai net į domu. Vieš butis neturi savo paplū dimio, todė l už gultus ir skė č ius paplū dimyje reikia mokė ti. … Dar ▾ Vieš butis yra netoli paplū dimio 100 metrų atstumu, norint patekti į jū rą , pirmiausia reikia pereiti smė lio kopą , o tai net į domu. Vieš butis neturi savo paplū dimio, todė l už gultus ir skė č ius paplū dimyje reikia mokė ti.
Prie baseino visada daug ž monių , animatoriai linksmina vaikus ir suaugusius, bet visa programa iš skirtinai vokieč ių kalba, nes. vieš buč io poilsio, daugiausia vokieč iai.
Maistas (turė jau „viskas į skaič iuota“) neblogas, ž inoma, š vediš kas stalas, bet pietū s ir vakarienė s bū na į vairū s. Skanū s darž ovių ir viš tienos patiekalai. Tik kartais indai prastai iš plaunami.
Aptarnavimas neblogas, valo kasdien, bet patalynė man nebuvo pakeista per savaitę . Ž inoma, kambaryje nė ra vonios, eilinis, lyginant su sovietine sistema, patobulinto dizaino duš as ir net kartą ryte kelias valandas nebuvo vandens: kaž kas sugedo.
Netoli vieš buč io sustoja traukinys, o į Saulė tojo Kranto centrą nuvaž iuosite už.3 levas. Netoli vieš buč io yra senovinis Nesebaro miestas, iki jo nueisite per 15-20 minuč ių .
Š alia vieš buč io yra parduotuvė s, vaistinė , š alia vieš buč io labai graž ios rož ė s. Apskritai, ž inoma, š is vieš butis yra 3 ž vaigž duč ių lygio.
Svarbiausia, ž inoma, jū ra. Paplū dimiai smė lė ti, gylis negilus, jū ra skaidri, birž elio vidury +23, tik po pietų daž nai pakyla vė jas ir maudytis tampa neį manoma, nes š alta iš lipti iš vandens.


Dar nėra klausimų
Užduok klausimą apie viešbutį
kreipkitės į ekspertus ir gaukite atsakymus
per kelias ateinančias valandas.
VIEŠBUČIŲ EKSPERTAI
Traukos vietos

Отель расположен в южной части курорта Солнечный берег. Расстояние до Нового города Несебра составляет примерно 1 км. Последний раз гостиница реновирована в 2010 г. Отель подойдет для семейного отдыха, а также для поездки с друзьями.

Vieta Расстояние от отеля до аэропорта Бургаса составляет 24,1 км.
papludimys
 • ant jūros kranto
 • miesto paplūdimys
 • smėlio paplūdimys
Viešbutyje

К услугам гостей открытая терраса. Размещение домашних животных допускается по предварительному запросу. На территории отеля есть магазины. Стойка регистрации работает круглосуточно.

 • restoranas
 • kavinė/baras
 • atviras baseinas
 • saugus
 • nemokamas wi-fi
 • liftas
 • apgyvendinimas su gyvūnais  FREE 
 • kambariai nerūkantiems
 • valiutos keitykla
 • atsiskaitymas mokėjimo kortelėmis
Vaikams
 • vaikų baseinas
 • žaidimų aikštelė
 • vaikų klubas
 • vaikiškos kėdutės restorane
 • vaikiška lovelė
Pramogos ir sportas
 • tinklinis
 • vandens veikla
 • animacija
Kambarių aprašymas

Отель предлагает 275 комфортабельных номеров.

Kambariuose

В каждом номере имеется кабельное телевидение и холодильник. Все номера оснащены собственной ванной комнатой и балконом, который выходит на просторные сады отеля.

 • vonia / dušas
 • kabelinė/palydovinė televizija
 • telefonas
 • šaldytuvas
 • balkonas/terasa
Adresas 8240 Солнечный берег, Болгария
Telefonai: +359 55 422 833
Klausimai ir atsakymai
Какой пляж у отеля?
Отель располагается на 1-й пляжной линии. Рядом с отелем находится городской песчаный пляж.
Какие развлечения есть в отеле?
Вы можете прекрасно провести время за игрой в волейбол. В отеле есть водные развлечения. О том чтобы Вы ни минуты не скучали позаботится анимация.
Какие возможности для детей есть в отеле?
Отель располагает детским бассейном с небольшой глубиной, детской площадкой с горкой и качелями. Чтобы взрослые могли отдохнуть, детей каждый день развлекает детский клуб. Детские стульчики для кормления Ваших малышей всегда под рукой. По Вашей просьбе отель предоставляет детскую кроватку (бесплатно).