Trakia Garden 3*– Atsiliepimai

6
Įvertinimas 8.810
pagrįstas
6 apžvalgų
№13 viešbučio reitinge Saulėtas paplūdimys
9.5 Skaičius
9.0 Aptarnavimas
9.3 Grynumas
8.8 Mityba
9.5 Infrastruktūra
Sodo apsuptas 3 žvaigždučių viešbutis „Trakia Garden“ yra centrinėje Saulėto Kranto dalyje. Rekomenduojamas ramioms atostogoms.Daugiau →
аватар tkuzina
 •  keliavo prieš 7 metus
Įvertinimas 10.0
2017 m. rugsė jį atostogavau Saulė tame krante vieš butyje Trakia Garden. Reiš kiu didelį dė kingumą ir dė kingumą administracijai ir direktorei Zlatelynai už aukš č iausios klasė s poilsio organizavimą ir puikų vieš buč io darbą , viskas buvo sukurta namų komforto dvasia ir visas vieš buč io interjeras. … Dar ▾ 2017 m. rugsė jį atostogavau Saulė tame krante vieš butyje Trakia Garden.
Reiš kiu didelį dė kingumą ir dė kingumą administracijai ir direktorei Zlatelynai už aukš č iausios klasė s poilsio organizavimą ir puikų vieš buč io darbą , viskas buvo sukurta namų komforto dvasia ir visas vieš buč io interjeras. sodas su egzotiš kais augalais ir gyvū nais bei puikia virtuve, viskas iš kepa labai skaniai - puikū s kepiniai ir desertas negirdi. Draugiš kas ir dė mesingas personalas. Kambarys visada š varus ir tvarkingas. Vieš butis labai graž us, viskas sutvarkyta ir patogu! ! ! Š aunus baseinas!! !
Vieš butis yra Saulė to Kranto centre, 10 minuč ių nuo jū ros, 15 minuč ių iki demokratinė s parduotuvė s "Mladost", labai gera vieta ir aplink daug maž ų ir malonių parduotuvių . Labai ramios ir atpalaiduojanč ios atostogos, kurios tinka ž monė ms, kurie nori atsipalaiduoti protiš kai ir patogiai.
Oras buvo labai graž us, spė jome pasideginti ir iš simaudyti, o pabaigoje, 4 dieną , pasigrož ė ti jau rudenė janč ia jū ra, vaikš tant pakrante.
Ateisiu dar ne kartą , su dideliu malonumu!
Labai ač iū! ! !
аватар jlena75
 •  keliavo prieš 8 metus
Įvertinimas 9.0
Labai graž us ir beveik nepriekaiš tingas vieš butis ramiam poilsiui š eimoms su vaikais ir poroms. Visiš kai netinka jaunimo kompanijoms. Į sikū rę s ramioje vietoje, iki paplū dimio 5 minutė s, iki centro 7 minutė s. Aplink pakankamai pramogų , kavinė s, š alia nedidelis pramogų parkas. … Dar ▾ Labai graž us ir beveik nepriekaiš tingas vieš butis ramiam poilsiui š eimoms su vaikais ir poroms. Visiš kai netinka jaunimo kompanijoms.
Į sikū rę s ramioje vietoje, iki paplū dimio 5 minutė s, iki centro 7 minutė s. Aplink pakankamai pramogų , kavinė s, š alia nedidelis pramogų parkas. Iki Ardos stotelė s tiesiog trys minutė s, kitapus kelio yra Mladost parduotuvė , 10 minuč ių kelio pė sč iomis.
Vieš buč io teritorija labai labai iš puoselė ta, ž alia ir jauki. 2 ž aidimų aikš telė s, pavė sinė s, hamakai, pavė singi takai. . Yra mini zoologijos sodas su vė ž liais, triuš iais, paukš č iais.
Baseinas š varus, jame yra vaikų skyrius, 2 didesnė s č iuož yklos ir viena labai maž a. Bet kuriuo metu galima rasti nemokamą gultą ir skė tį .
Kambarys erdvus. Baldai jame geri, lova taip pat be gedimų , viskas ko reikia yra. Oro kondicionierius, plaukų dž iovintuvas, televizorius, telefonas, š aldytuvas, skalbykla. . Iš higienos reikmenų tik tualetinis popierius ir vienas maž ytis muilas visai vieš nagei.
Bevielis internetas nemokamas ir vidutinis fojė , kambariuose mokamas.
Maistas mane labai nuvylė . . Alkanas neliksi, bet viskas labai ekonomiš ka, kuklu ir savotiš ka. . Pusgaminiai, vakarienei 2 rū š ių pyragai, ryte iš saldž ios chalvos ir soč ios bandelė s (kiekviena diena). Vaisiai 1-2 rū š ių pusryč iams-vakarienei ir visi supjaustyti plonais griež inė liais-apelsinai, kivi, nektarinai ir obuoliai. Kaž kada buvo vyš nia. Yra 2 rū š ių sriubos - veganiš ka sriuba-tyrė ir antroji, š iek tiek vandens ir retų morkų -bulvių -mė sos gabalė lių (jei pirmos vakarienė s ne viską sugauna). Garnyrai buvo skirtingi, arba bulvė s, tada bulvytė s, tada makaronai ryž iai. . Buvo darž ovių . . Bet iš mė sos. . Visas maistas kaž kaip nesukė lė gastronominio malonumo. . Nesu gurmanas, bet maistas buvo daugiau kaip aptriuš usi gamyklos valgykla. . Gal vaikams ir besilaikantiems dietos toks maistas kaip tik ir tinka, bet jaunas ir sveikas vyras tokia vakariene nenudž iugins. viskas mokama. Turė kite tai omenyje!
Apskritai vieš butis man labai labai patiko, absoliuč iai jokių komentarų , iš skyrus maistą . .
Jei norite ramybė s, tylos ir poilsio, tikrai galiu rekomenduoti Trakia Garden!
Номер Холл Бассейн Бассейн Территория отеля Территория отеля Территория отеля
аватар mitya2017
 •  keliavo prieš 9 metus
Įvertinimas 10.0
Niekada nebuvo apsistoję s tokiame vieš butyje. Atvyko 2015-09-18 oras buvo puikus. Vieš butis yra 5 minutė s nuo jū ros. Atmosfera vieš butyje kaip namuose! Pailsė jau tiesiog super! ! ! vis dar suž avė tas) REKOMENDUOJU Š Į VIEŠ BUČ Į VISIEMS. … Dar ▾ Niekada nebuvo apsistoję s tokiame vieš butyje. Atvyko 2015-09-18 oras buvo puikus. Vieš butis yra 5 minutė s nuo jū ros. Atmosfera vieš butyje kaip namuose! Pailsė jau tiesiog super! ! ! vis dar suž avė tas)
REKOMENDUOJU Š Į VIEŠ BUČ Į VISIEMS
аватар buslovscky
 •  keliavo prieš 11 metus
Įvertinimas 7.0
laba diena visiems. Pradė siu nuo vieš buč io – vieš butis labiau tinka š eimoms ir pensininkams, kur jie buvo 90% atvejų , vieš butyje buvo visų tautybių (ukrainieč iai, rusai, britai, rumunai ir vokieč iai). Vieš butis į sikū rę s beveik pač iame Saulė to kranto centre, beje, vietinis alfa bankas š alia, palankus kursas, bet keič iant dideles sumas (komisiniai ir 3 levai iš karto paimami) už trunka 10 min. … Dar ▾ laba diena visiems. Pradė siu nuo vieš buč io – vieš butis labiau tinka š eimoms ir pensininkams, kur jie buvo 90% atvejų , vieš butyje buvo visų tautybių (ukrainieč iai, rusai, britai, rumunai ir vokieč iai). Vieš butis į sikū rę s beveik pač iame Saulė to kranto centre, beje, vietinis alfa bankas š alia, palankus kursas, bet keič iant dideles sumas (komisiniai ir 3 levai iš karto paimami) už trunka 10 min. iki centro, iki jū ros apie 7 min. Š alia vieš buč io daug pramogų , restoranai, prekybos centrai, bistro ir kt. Ypatingą dė mesį skirsiu maistui vieš butyje, persivalgė me tiek, kad pusė s maitinimo už teko visai dienai, maistas labai skanus ir į vairus, bet už pusryč ius daugiau moka iki kiauš inienė s ir į vairių rū š ių deš relių . Vakarienė s metu yra tikras minusas, jie visiš kai neduoda gė rimų , kaip suprantame, jie priversti pirkti vieš buč io restorane, kuris nė ra labai populiarus. Valymas vyko kiekvieną dieną , visiš kai patenkintas. Baseinas, aiš ku, ne ledas-chloras, vieną kartą plaukiau ir daugiau nebedariau, nesuprantu, kaip ten maudomi vaikai. Vieš buč io teritorija nė ra didelė , bet labai jauki, yra suoliukai, pavė sinė s, tinklinio aikš telė .
Buvome tryse (3 jauni vaikinai), reikejo pramogu, ju uztenka, pasakysiu, kad Bulgarijoje viesbutis neypatingai svarbus, visko galima rasti ir gatveje, ir klubuose, ir paplū dimiuose. Labai dž iaugiuosi savo atostogomis. Dar pasakysiu apie paplū dimius, jie visi vieš i ir mokami gultai bei skė č iai, bet pats paplū dimys š varus, lygus, geresnis nei Kryme.
Aiš ku, gatvė se vyksta veiksmas, visur loja, kai kas bando parduoti bilietus brangesniems, tad pasiž iū rė k visas nuolaidų galimybes, sekso parduotuves kur siū lo sekso paslaugas, viskas irgi brangu ir neracionalu, o nesuskaič iuojama daugybė neadekvač iai besielgianč ių vokieč ių . Naktiniai klubai yra atskiras pokalbis, yra mokami tualetai, tai lyg ??????? ? ? nenormalu ir vė l tik vokieč iai ir 15 metų paaugliai, tai galima ieš koti kur kontingentas vyresnis.
Apskritai į spū dis geras, likusius į vertinsiu gerai, galite eiti ir nepasigailė site, ten visko rasite ir iš principo viskas pigu.
Мы жили на 1 этаже, можно было зайти с балкона:) Ощущение такое, что на ресепшене всем по фиг Эти лежаки и зонтики по 8 лев за день Не глубокий бассейн 1.30м Телек конечно примитивный, но есть 2 русских канала (первый и новости 24)
аватар
 •  keliavo prieš 13 metus
viskas, kas buvo paraš yta apie vieš butį , yra tik pusė tiesa. puikus aptarnavimas - tiesa, patalynė s keitimas 3 kartus per savaitę , kasdienis valymas ir nesant poilsiautojų . o didž iausias pliusas, kad nevagia, nes darbuotojai bulgarai, tad seifo nereikia, viską galima palikti vieš ai. … Dar ▾ viskas, kas buvo paraš yta apie vieš butį , yra tik pusė tiesa. puikus aptarnavimas - tiesa, patalynė s keitimas 3 kartus per savaitę , kasdienis valymas ir nesant poilsiautojų . o didž iausias pliusas, kad nevagia, nes darbuotojai bulgarai, tad seifo nereikia, viską galima palikti vieš ai. Minusai: pusryč iams nė ra vaisių (pjaustyti apelsinai, o kartais ir obuoliai), meniu ne š iaip monotoniš kas (visuose Bulgarijos vieš buč iuose vienodas), o menkas. Nė ra pyragų , putė sių , pudingų (kaip ir kitose treshkos), deš relių , makaronų , pomidorų , agurkų , skrebuč ių , kiauš inienė s, nors viskas kokybiš ka. Bet mes jau 10 metų ilsimė s Bulgarijoje ir per 3 metus nematė me tokio trū kumo. Taip, iš plovimo reikmenų – tik muilas atvykimo dieną , turė kite omenyje. O 12-16 metų paaugliams, jei eina be kompanijos, ilgesys baisus. Vieš butis labiau skirtas pensininkams ir tė vams su maž ais vaikais. Oro kondicionavimas kambaryje, pirtis, treniruoklių salė yra mokami, o pirties mokestis – ne valandai, o ž mogui už valandą . Apskritai, iš ė jimas į pensiją Bulgarijoje yra klasė , tiesiog pasiimkite vieš buč ius pagal savo skonį .
Atsiliepimų šaltinis — vOtpusk.ru
аватар nataliya54
 •  keliavo prieš 14 metus
Įvertinimas 8.0
Jau treč ius metus ilsimė s Trakia Garden vieš butyje ir kiekvienais metais iš eidami su liū desiu esame tikri, kad kitais metais č ia dar sugrį š ime. Vieš butis yra labai geroje vietoje, yra beveik Saulė to Kranto centre, bet tuo pač iu apsaugotas nuo triukš mo. … Dar ▾ Jau treč ius metus ilsimė s Trakia Garden vieš butyje ir kiekvienais metais iš eidami su liū desiu esame tikri, kad kitais metais č ia dar sugrį š ime. Vieš butis yra labai geroje vietoje, yra beveik Saulė to Kranto centre, bet tuo pač iu apsaugotas nuo triukš mo.
Vieš butyje yra didelė privati ​ ​ labai iš puoselė ta teritorija, rū pestingos š eimininkė s rankomis paversta tikru botanikos sodu, kuriuo gali pasivaikš č ioti visi poilsiautojai ir yra jų labai mė gstama. Labai malonu anksti ryte pasivaikš č ioti tarp ž ydinč ių rož ių , ž iū rė ti į ž ydinč ius kaktusus ir apie 300 skirtingų augalų rū š ių . Š iais metais atsirado gyvas kampelis, kurį labai mė gsta vaikai, dideliame voljere gyvena 3 triuš iai ir dekoratyviniai balandž iai. Mū sų nuomone, tai pati patogiausia ir kvapniausia vieš buč ių zona visame Saulė tame krante. Vieš butis turi savo didelį baseiną su vaikų zona, gultai ir skė č iai š alia baseino yra nemokami. Baseinu niekada nesinaudojome, nes iki jū ros reikia 5-7 min. ramus ž ingsnis. Paplū dimys š ioje vietovė je nuostabus, pirma, nedaug ž monių , antra, prabangus auksinis smė lis ir sekli pakrantė . Atskirai noriu pakalbė ti apie jū rą , labai ž avi š varus dugnas, be akmenų , koralų ir š iukš lių , į ė jus į jū rą nereikia ž iū rė ti, kad nesusiž alotum. Seklus krantas leidž ia vaikams visą dieną š ė lti jū roje be suaugusių jų priež iū ros. Gultai ir skė č iai paplū dimyje mokami – 7 levos, apie 140 rublių , bet degintis galima tiesiog ant smė lio, jis minkš tas.
Po paplū dimio galė site patogiai atsipalaiduoti vieš butyje. Kambariai erdvū s, š varū s, personalas draugiš kas, beveik visi kalba rusiš kai, patalynė ir rankš luosč iai kaip nauji, keič iami laiku, kambarinė s reguliariai iš rankš luosč ių dė lioja lankus, valtis ir pan.
Maitinimas HB vieš butyje (pusryč iai ir vakarienė ), tikras š vediš kas stalas, t. y. kad ir kuriuo metu sveč ias atvyktų , pusryč iai nuo 8 iki 10, vakarienė nuo 18 iki 20, visų asortimento patiekalų visada už tenka. Pusryč iai kiekvienam skoniui. Vakarienė s labai į vairios, bū tinai 2-3 rū š ių sriubos, darž ovė s, tiek š viež ios, tiek troš kintos, keptos, mė sos, viš tienos, ž uvies, picos ir t. t. , vaisiai ir desertai – bū tini. Viso to pakanka. Stalai nuvalyti, kaip gerame restorane, lė kš tė iš neš ama vos tik laisva. Jokių problemų su laisvu stalu. Galite papietauti tiek vieš buč io restorane, tiek daugybė je barų , restoranų , kavinių , esanč ių visame Saulė tame krante. Vakare vieš butyje skamba gyva muzika, o repertuaras parenkamas su pagarba sveč iams, todė l galima iš girsti ne tik už sienio hitus, bet ir dainas rusų kalba.
Vieš butyje ilsisi į vairaus amž iaus ir tautybė s ž monė s, tač iau patikimiausias vieš buč io sė kmė s rodiklis yra nuolatinių sveč ių buvimas, kurių vieš butyje yra labai daug. Nuopelnas č ia – vieš buč io savininkė Anastasija ir jos dukra Zlatelina, kurios sukuria jaukią , jaukią rū pinimosi sveč iais atmosferą , leidž ia jaustis apsaugotam bet kurioje situacijoje. Apskritai atostogos Bulgarijoje tinka tiek jaunimui, nes barų , diskotekų ir naktinių klubų gausa neleis nuobodž iauti, tiek vyresnio amž iaus ž monė ms, kurie patogiai ilsisi ramiuose kampeliuose, o vaikams tai tik rojus. Lankytinų vietų mė gė jai gali leistis į į vairias ekskursijas, beje, iki autobusų stotelė s nuo vieš buč io nueisite per dvi minutes, o bilietą į ekskursiją už patrauklią kainą galima nusipirkti pač iame vieš butyje. Galite važ iuoti savarankiš kai, š alia Nesebaro, miesto, kuris yra į trauktas į UNESCO kultū ros paveldą , Sozopolis, Burgasas puikiai tinka apsipirkti (40 min. patogiu autobusu).
Bulgarijoje sklando legenda, kad kai Dievas atidavė ž emę ž monė ms, bulgarai dirbo ir jiems neuž teko ž emė s, tada Vieš pats atidavė jiems dalelę savo rojaus, kai ateini į Trakijos sodą , pradedi. tuo patikė ti.
Райский уголок Болгарии Райский уголок Болгарии Райский уголок Болгарии Райский уголок Болгарии Райский уголок Болгарии Райский уголок Болгарии Райский уголок Болгарии Райский уголок Болгарии
аватар
 •  keliavo prieš 14 metus
Įvertinimas 9.0
Jau treč ius metus ilsimė s Trakia Garden vieš butyje ir kiekvienais metais iš eidami su liū desiu esame tikri, kad kitais metais č ia dar sugrį š ime. Vieš butis yra labai geroje vietoje, yra beveik Saulė to Kranto centre, bet tuo pač iu apsaugotas nuo triukš mo. … Dar ▾ Jau treč ius metus ilsimė s Trakia Garden vieš butyje ir kiekvienais metais iš eidami su liū desiu esame tikri, kad kitais metais č ia dar sugrį š ime. Vieš butis yra labai geroje vietoje, yra beveik Saulė to Kranto centre, bet tuo pač iu apsaugotas nuo triukš mo. Vieš butyje yra didelė privati ​ ​ labai iš puoselė ta teritorija, rū pestingos š eimininkė s rankomis paversta tikru botanikos sodu, kuriuo gali pasivaikš č ioti visi poilsiautojai ir yra jų labai mė gstama. Labai malonu anksti ryte pasivaikš č ioti tarp ž ydinč ių rož ių , ž iū rė ti į ž ydinč ius kaktusus ir apie 300 skirtingų augalų rū š ių . Š iais metais atsirado gyvas kampelis, kurį labai mė gsta vaikai, dideliame voljere gyvena 3 triuš iai ir dekoratyviniai balandž iai. Mū sų nuomone, tai pati patogiausia ir kvapniausia vieš buč ių zona visame Saulė tame krante. Vieš butis turi savo didelį baseiną su vaikų zona, gultai ir skė č iai š alia baseino yra nemokami. Baseinu niekada nesinaudojome, nes iki jū ros reikia 5-7 min. ramus ž ingsnis. Paplū dimys š ioje vietovė je nuostabus, pirma, č ia nedaug ž monių , antra, prabangus auksinis smė lis ir sekli pakrantė . Atskirai noriu pakalbė ti apie jū rą , labai ž avi š varus dugnas, be akmenų , koralų ir š iukš lių , į ė jus į jū rą nereikia ž iū rė ti, kad nesusiž alotum. Seklus krantas leidž ia vaikams visą dieną š ė lti jū roje be suaugusių jų priež iū ros. Gultai ir skė č iai paplū dimyje mokami – 7 levos, apie 140 rublių . , bet degintis galima tiesiog ant smė lio, jis minkš tas. Po paplū dimio galė site patogiai atsipalaiduoti vieš butyje. Kambariai erdvū s, š varū s, personalas draugiš kas, beveik visi kalba rusiš kai, patalynė ir rankš luosč iai kaip nauji, keič iasi laiku, kambarinė s reguliariai iš rankš luosč ių daro lankus, laivelius ir pan. Maitinimas HB vieš butyje ( pusryč iai ir vakarienė ), tikras š vediš kas stalas, tai yra, kad ir kuriuo metu sveč ias atvyktų , pusryč iai nuo 8 iki 10, vakarienė nuo 18 iki 20, visų asortimento patiekalų visada už tenka. Pusryč iai kiekvienam skoniui. Vakarienė s labai į vairios, bū tinai 2-3 rū š ių sriubos, darž ovė s, tiek š viež ios, tiek troš kintos, keptos, mė sos, viš tienos, ž uvies, picos ir t. t. , vaisiai ir desertai – bū tini. Visa tai pakankamu kiekiu. Stalai nuvalyti, kaip gerame restorane, lė kš tė iš neš ama vos tik laisva. Jokių problemų su laisvu stalu. Galite papietauti tiek vieš buč io restorane, tiek daugybė je barų , restoranų , kavinių , esanč ių visame Saulė tame krante. Vakare vieš butyje skamba gyva muzika, o repertuaras parenkamas su pagarba sveč iams, todė l galima iš girsti ne tik už sienio hitus, bet ir dainas rusų kalba. Vieš butyje ilsisi į vairaus amž iaus ir tautybė s ž monė s, tač iau patikimiausias vieš buč io sė kmė s rodiklis yra nuolatinių sveč ių buvimas, kurių vieš butyje yra labai daug. Nuopelnas č ia – vieš buč io savininkė Anastasija ir jos dukra Zlatelina, kurios sukuria jaukią , jaukią rū pinimosi sveč iais atmosferą , leidž ia jaustis apsaugotam bet kurioje situacijoje. Apskritai atostogos Bulgarijoje tinka tiek jaunimui, nes barų , diskotekų ir naktinių klubų gausa neleis nuobodž iauti, tiek vyresnio amž iaus ž monė ms, kurie patogiai ilsisi ramiuose kampeliuose, o vaikams tai tik rojus. . Lankytinų vietų mė gė jai gali leistis į į vairias ekskursijas, beje, iki autobusų stotelė s nuo vieš buč io nueisite per dvi minutes, o bilietą į ekskursiją už patrauklią kainą galima nusipirkti pač iame vieš butyje. Galite važ iuoti savarankiš kai, š alia Nesebaro, miesto, kuris yra į trauktas į UNESCO kultū ros paveldą , Sozopolis, Burgasas puikiai tinka apsipirkti (40 min. patogiu autobusu). Bulgarijoje sklando legenda, kad kai Dievas atidavė ž emę ž monė ms, bulgarai dirbo ir jiems neuž teko ž emė s, tada Vieš pats atidavė jiems dalelę savo rojaus, kai ateini į Trakijos sodą , pradedi. tuo patikė ti.
Atsiliepimų šaltinis — vOtpusk.ru


avataras buslovscky
Kartu ilsėjomės ir puikiai praleidome laiką. Merginos rašo.
prieš 11 metus  •  7 prenumeratorių 25 atsakymų
VIEŠBUČIŲ EKSPERTAI
Traukos vietos

Окруженный садом 3-звездочный отель Trakia Garden расположен в центральной части курорта Солнечный берег. Рекомендуем для спокойного отдыха.

Vieta В 29 км от аэропорта г. Бургас, в 40 км от г. Бургас, в 5 км от г. Несебр.
Paplūdimio aprašymas Пляж в 250 м от отеля, через дорогу.
 • 3 ir toliau
 • miesto paplūdimys
 • smėlio paplūdimys
Viešbutyje
 • restoranas
 • A la carte restaurant
 • kavinė/baras
 • atviras baseinas
 • automobilių stovėjimo aikštelė  FREE 
 • automobilių nuoma
 • saugus
 • liftas
 • skalbiniai
 • kambariai nerūkantiems
 • valiutos keitykla
 • atsiskaitymas mokėjimo kortelėmis
Vaikams Мини-зоопарк, отделение для детей в бассейне для взрослых.
 • vaikų baseinas
 • žaidimų aikštelė
Pramogos ir sportas Игровая комната, библиотека.
Kambarių aprašymas

В отеле 140 номеров.

Kambariuose

кондиционер, балкон, спутниковое ТВ, телефон, мини-бар, душ, сушилка для белья.

 • vonia / dušas
 • Plaukų džiovintuvas $
 • $
 • oro kondicionierius
 • kabelinė/palydovinė televizija
 • telefonas
 • internetas wi-fi $
 • balkonas/terasa
Adresas 8240 Sunny Beach, Bulgaria
Telefonai: (359) 55 424033
Interneto svetainė: Trakia Garden
Klausimai ir atsakymai
Какой пляж у отеля?
Отель располагается на 3-й пляжной линии или далее. Рядом с отелем находится городской песчаный пляж.
Какие возможности для детей есть в отеле?
Отель располагает детским бассейном с небольшой глубиной, детской площадкой с горкой и качелями.