Vieta labai patogi, rami, yra baseinas, visa kita - siaubas-siaubas

Parašyta: 13 rugsėjo 2022
Kelionės laikas: 1 — 11 rugsėjo 2022
Viešbučio įvertinimas:
2.0
iš 10
Viešbučių įvertinimai pagal kriterijus:
Kambariai: 2.0
Aptarnavimas: 7.0
Grynumas: 4.0
Mityba: 1.0
Infrastruktūra: 6.0
Senos patalpos, jautiesi apleistas. Kambaryje kilimas neš varus, nelabai patogus, niekinama vaikš č ioti basomis. Š iukš lių maiš ų nebuvo. Lovos per minkš tos – turint nugaros problemų geriau ten nemiegoti.
O ir pusryč iai baisū s! Iš visų darž ovių Bulgarijoje buvo pomidorai (kurių skonis kaip pas mus ž iemą - nė ra, iš kur tada sezono metu?? ), agurkai (vis dar nieko) ir sū dytos alyvuogė s - IR TAI VISKAS visoms 10 dienų! ! Likusi dalis - Tai pigiausias 3 rū š ių sū ris, deš ra, deš relė s su 2% mė sos, makaronai ir plakta kiauš inienė , na, ir smulkmenos. Ir vaisiai ž inoma platus asortimentas - Slyvos ir obuoliai. Nieko nebuvo pridė ta per 10 dienų . O ir grikiai buvo 1 diena. Kaip liū dna.
Automatiškai išversta iš rusų kalbos. Žiūrėti originalą