Viešbučio Continental apžvalga.

Parašyta: 31 spalio 2019
Kelionės laikas: 6 — 12 rugpjūčio 2019
Viešbučio įvertinimas:
8.0
iš 10
Viešbučių įvertinimai pagal kriterijus:
Vieš butis patiko dė l nuotraukų ir atsiliepimų . Savo kaina viskas buvo gerai, vieš butis atitinka savo ž vaigž des. Kambaryje viskas veikė , viskas buvo gerai. Vieš butyje pusryč iaudavome geri, teritorija mums tiko, baseinas buvo, jū ra arti. Ž inoma, paplū dimyje buvo daug ž monių , todė l kartais vietos visiems neuž tekdavo. Parduotuvė s, restoranai ir turgū s buvo š alia vieš buč io, už ką jis taip pat yra pliusas.
Automatiškai išversta iš ukrainiečių kalbos. Žiūrėti originalą