Puikus viešbutis, rekomenduoju

Parašyta: 13 rugsėjo 2023
Kelionės laikas: 4 — 13 rugsėjo 2023
Viešbučio įvertinimas:
7.0
iš 10
Viešbučių įvertinimai pagal kriterijus:
Mums patiko š is vieš butis. Kai tik atvykome, buvome už registruoti; mums nereikė jo laukti po varginanč ios kelionė s. Personalas ten paslaugus ir besiš ypsantis. Kasdien kambarys buvo tvarkomas, buvo į vairus ir skanus maistas, kokteiliai ir ledai, š varia medine prieplauka iki jū ros nueisite maksimaliai 5 minutes, jū ra buvo š ilta, š alia yra graž us Nesebaro miestas, iki jo galite nueiti pė sč iomis arba keliauti vieš uoju transportu už.2 levus. Daug graž ių saulė tekio jū roje nuotraukų . Atostogos pavyko!!! !
Automatiškai išversta iš rusų kalbos. Žiūrėti originalą