Viešbutis mielas

Parašyta: 24 rugsėjo 2018
Kelionės laikas: 4 rugsėjo 2018
Kam autorius rekomenduoja viešbutį?: Atpalaiduojančioms atostogoms; Šeimoms su vaikais
Viešbučio įvertinimas:
10.0
iš 10
Viešbučių įvertinimai pagal kriterijus:
Kambariai: 10.0
Aptarnavimas: 10.0
Grynumas: 10.0
Infrastruktūra: 10.0
Vieš butis nuostabus. Dė l Wi-Fi skundų nė ra. Greitis nuostabus – su vyru turime du kompiuterius ir niekas nenukentė jo. Š eimininkai labai malonū s ir atsakingi. Kambarys š varus ir patogus. Pavasarį buvome š altyje – ir kambaryje visada š ilta. Niekada neturė jo problemų su vandeniu. Ir spaudimas geras, ir karš ta – tiesiog degina. Tač iau svarbiausia, kad ž monė s č ia atvyksta atsigerti gydomojo vandens, pakvė puoti grynu oru ir atsipalaiduoti nuo miesto š urmulio. Kainos atostogoms š ioje dangiš koje vietoje yra tiesiog labai minimalios (norė dami pakeisti, nepatingė kite ir eikite į sanatoriją Kryshtalevo Dzherelo dė l kainoraš č io). Nereikia š meiž ti vieš buč io ir sakyti blogų dalykų , kurie yra visiš kai nepagrį sti.
Automatiškai išversta iš rusų kalbos. Žiūrėti originalą