Nešvarus, šlykštus aptarnavimas ir baldai.

Parašyta: 12 spalio 2017
Kelionės laikas: 23 — 24 rugsėjo 2017
Kam autorius rekomenduoja viešbutį?: Atpalaiduojančioms atostogoms
Apie š eimininkų svetingumą , apie kurį taip daž nai raš oma, net neabejojama, jie net nenorė jo sutikti poilsiautojų prie namų ir nuvesti į kambarį ! Kambaryje nė ra plaukų dž iovintuvo, lygintuvo ir tinklelių nuo uodų , Wi-Fi kambaryje neveikia! Š lykš ti namų tvarkymas, voratinkliai ir vorai ten gyvena, pigū s iš grauž ti baldai (sofa skirta nykš tukams, ž adė ta dvigulė lova pasirodė eilinė kieta sofa). Vonioje begalinis bako ir kanalizacijos nuotė kis. . . Niekada nemač iau blogesnio ir tai yra LUX! Bendroje virtuvė je už sikimš ę dujiniai degikliai (dujų tiekimas labai silpnas), karš tas vanduo iš č iaupo praktiš kai nebė ga, vė lgi dė l š eimininko rankų trū kumo iš reikiamos vietos. Iš vada: jei nenorite gadinti savo atostogų , venkite vieš buč io „At Nelly's“.
Automatiškai išversta iš rusų kalbos. Žiūrėti originalą
Komentarai (2) palikite komentarą
Rodyti kitus komentarus …
аватар