Ramada Encore Kiev 4*– Atsiliepimai

13
Įvertinimas 9.510
pagrįstas
13 apžvalgų
№1 viešbučio reitinge Kijevas
9.3 Skaičius
8.5 Aptarnavimas
9.5 Grynumas
9.4 Mityba
8.3 Infrastruktūra
Viešbutis yra ne centrinėje miesto dalyje, bet yra labai patogus susisiekimas. Atstumas iki Borispolio oro uosto yra 35 km, iki miesto centro - 15 km, iki geležinkelio stoties - 14 km, iki autobusų stoties - 8 km, iki metro stoties "Vydubychi" - 7 km. Viešbutis siūlo nemokamą pervežimą iš ir į oro uostą bei miesto centrą. Susideda iš 20 aukštų pastato, kuriame yra 264 kambariai ir 58 apartamentai ilgoms viešnagėms.Daugiau →
аватар Lusja
 •  keliavo prieš 7 metus
Įvertinimas 10.0
Mū sų į monė surengė mokymus vieš butyje. Visi mano komentarai yra superlatyvuose. Labai ač iū vieš buč io ž mogui, kuris dalyvavo organizuojant mū sų renginį Vitalijai Vostryakovai, Anastasijai Fedan, Marinai Petrovai. Merginos, ač iū už profesionalumą , viskas buvo nuostabu ir viskas suorganizuota aukš č iausiu lygiu, sveč iai liko patenkinti. … Dar ▾ Mū sų į monė surengė mokymus vieš butyje. Visi mano komentarai yra superlatyvuose. Labai ač iū vieš buč io ž mogui, kuris dalyvavo organizuojant mū sų renginį Vitalijai Vostryakovai, Anastasijai Fedan, Marinai Petrovai. Merginos, ač iū už profesionalumą , viskas buvo nuostabu ir viskas suorganizuota aukš č iausiu lygiu, sveč iai liko patenkinti. Taip pat ypatingas ač iū visam vieš buč io personalui už kokybiš ką aptarnavimą , virtuvė s š efai restorane negirdė ti, maisto buvo daug ir viskas skanu.
Rekomenduoju vieš butį visiems, ieš kantiems vietos renginiams.
аватар polinonn86
Jau ne pirmus metus š iame vieš butyje rengiame susitikimą su regionais (2 dienos, su nakvyne). Š į kartą , kaip ir pernai, viskas buvo aukš č iausiame lygyje. Praė jusį kartą buvome „Ballrum Hall“, o š į kartą – Madride. Aptarnavimas ir komfortas yra tiesiog nereikš mingi, į viską atsiž velgta iki smulkmenų . … Dar ▾ Jau ne pirmus metus š iame vieš butyje rengiame susitikimą su regionais (2 dienos, su nakvyne). Š į kartą , kaip ir pernai, viskas buvo aukš č iausiame lygyje. Praė jusį kartą buvome „Ballrum Hall“, o š į kartą – Madride. Aptarnavimas ir komfortas yra tiesiog nereikš mingi, į viską atsiž velgta iki smulkmenų . Į siregistravimas/iš siregistravimas buvo greitas ir be rū pesč ių . Kambariai š varū s ir patogū s. Pusryč iai, pietū s ir vakarienė – tik laiž ykite pirš tus! ! ! Pagarba virė jui))) Kolegos iš regionų paliko namus stipriais į spū dž iais - na, jiems viskas labai patiko. Labai patogu, kad neiš ė jus iš pastato galima patekti į prekybos centrą „Domosfera“. Ač iū , kad esate ir taip toliau!
Ypatingas ač iū vadovei Julijai Č ernopyš č enko! ! ! Draugiš ka, dė mesinga, atsakinga – ji tiesiog protinga, organizavo mū sų renginį.5+.
аватар krivopust
 •  keliavo prieš 10 metus
Įvertinimas 9.0
baldai, patalynė , sante [nika, viskas idealiai š varu, š viež iu, patogi lova. Pusryč iai taip pat patiko, net 5 metukų alergiš kas vaikas rado ką valgyti ir buvo labai skanu. Personalas mandagus ir dė mesingas. Net iki metro tik mikroautobusu (greta stotelė ) atvaž iavome per 5-7 minutes. … Dar ▾ baldai, patalynė , sante [nika, viskas idealiai š varu, š viež iu, patogi lova. Pusryč iai taip pat patiko, net 5 metukų alergiš kas vaikas rado ką valgyti ir buvo labai skanu. Personalas mandagus ir dė mesingas. Net iki metro tik mikroautobusu (greta stotelė ) atvaž iavome per 5-7 minutes. Internetas tiesiog lekia. Europoje daugelis vieš buč ių net 4* yra prastesni daugeliu atž vilgių . Vaikas pasakė , kad kitą kartą eisime tik į š į vieš butį : )))) Likome labai patenkinti profesionaliais plaukų dž iovintuvais kambaryje (nereikia tempti savo nuosavas) ir labai geras muilas bei š ampū nai kambaryje.
аватар tratata09
 •  keliavo prieš 12 metus
Įvertinimas 10.0
Super vieš butis, rekomenduoju! Labai patiko viskas: - Patogi vieš buč io vieta. Ryte lengvai ir greitai iš miesto iš važ iuosite be spū sč ių . - Tinkama kainų politika. – Vieš butis š viež ias. Remontas nuostabus tiek pač iame vieš butyje, tiek konkreč iai mū sų kambaryje. … Dar ▾ Super vieš butis, rekomenduoju! Labai patiko viskas:
- Patogi vieš buč io vieta. Ryte lengvai ir greitai iš miesto iš važ iuosite be spū sč ių .
- Tinkama kainų politika.
– Vieš butis š viež ias. Remontas nuostabus tiek pač iame vieš butyje, tiek konkreč iai mū sų kambaryje. Nemokamas bevielis internetas visame vieš butyje.
- Kambarys š varus, jaukus ir patogus. Yra plazma su daugybe kanalų . Beje, visas tavo vardas rodomas per televizorių , o vonios kambaryje už tualeto yra veidrodž iai, bent jau tai neį prasta. ))
- Savitarnos pusryč iai su labai dideliu pasirinkimu.
PS: Jokių priekaiš tų , viskas super. : )
аватар Easter78
 •  keliavo prieš 12 metus
Įvertinimas 9.0
Jei birž elį , kai atvykau į Kijevą , tada viskas klostė si ne taip sklandž iai, vieš butis tik pradė jo veikti, o pirmų jų lankytojų atsiliepimai buvo tokie, tai aš tada nedrį sau č ia į sikurti dabar atrodo tiesiog š aunu, tiek iš orė je, tiek viduje. … Dar ▾ Jei birž elį , kai atvykau į Kijevą , tada viskas klostė si ne taip sklandž iai, vieš butis tik pradė jo veikti, o pirmų jų lankytojų atsiliepimai buvo tokie, tai aš tada nedrį sau č ia į sikurti
dabar atrodo tiesiog š aunu, tiek iš orė je, tiek viduje. Oficialiai vieš butis yra 3 ž vaigž duč ių , bet galima sakyti, kad jis vertas daugiau. Taip. kambariai nė ra super-duper prabangū s, bet labai gerai priž iū rimi, š varū s ir patogū s.
Personalas nuostabus tiek tiesiogine, tiek perkeltine prasme. Taip pat patiko vakariniai susibū rimai bare ir futbolo ž iū rė jimas, kurį č ia radau rugsė jo pradž ioje.
аватар tchenashira
 •  keliavo prieš 12 metus
Įvertinimas 10.0
Vieš butis reklamuojamas kaip 3 ž vaigž duč ių vieš butis, bet begė diš kai skirč iau bent 4 ž vaigž dutes. Galbū t tai daro labai ryš kų ir teigiamą į spū dį , nes yra naujas ir viskas jame padaryta kaip adata. Vieš butis puikiai tiks tiems sostinė s sveč iams, kurie ne š iaip keliauja po Kijevą ar Ukrainą , bet atvyksta č ia tam tikru tikslu, pavyzdž iui, darbo reikalais. … Dar ▾ Vieš butis reklamuojamas kaip 3 ž vaigž duč ių vieš butis, bet begė diš kai skirč iau bent 4 ž vaigž dutes.
Galbū t tai daro labai ryš kų ir teigiamą į spū dį , nes yra naujas ir viskas jame padaryta kaip adata.
Vieš butis puikiai tiks tiems sostinė s sveč iams, kurie ne š iaip keliauja po Kijevą ar Ukrainą , bet atvyksta č ia tam tikru tikslu, pavyzdž iui, darbo reikalais. Š ie ž monė s, kaip taisyklė , per dieną gerokai pavargsta ir jiems reikia gero poilsio, galimybė s atsigulti ant sofos, pasė dė ti bare, skaityti naujienas „iPhone“ ar planš etiniame kompiuteryje ar tiesiog skaniai pavalgyti. restoranas. Visa tai galima visiš kai sė kmingai padaryti vieš butyje. Labai rekomenduoju š iems ž monė ms.
аватар iulia-scripnick
 •  keliavo prieš 12 metus
Įvertinimas 10.0
Ž inoma, nedaž nai buvau Ukrainos vieš buč iuose, į skaitant Kijevo! Ir todė l nė ra su kuo palyginti, bet neseniai atidarytą „Ramada“ paskatino daugybė atsiliepimų svetainė se, į skaitant „TripAdvisor“, todė l nusprendž iau paraš yti pats. … Dar ▾ Ž inoma, nedaž nai buvau Ukrainos vieš buč iuose, į skaitant Kijevo!
Ir todė l nė ra su kuo palyginti, bet neseniai atidarytą „Ramada“ paskatino daugybė atsiliepimų svetainė se, į skaitant „TripAdvisor“, todė l nusprendž iau paraš yti pats.
Vieš butis lyg ir trijų ž vaigž duč ių , bet interjeras, restoranai, kavinė s, sporto salė s, aš pats ir t. t. yra tokios puikios bū klė s, kad kartais jausdavausi esą s 5 ž vaigž duč ių vieš butyje.
Na, o apie personalą apskritai nė ra ką pasakyti - jie puikū s, mandagū s, padorū s, punktualū s, atsakingi.
Visiš kai nė ra matomų minusų . Kaip visada, bū č iau norė jusi ryš kesnių ir į vairesnių pusryč ių .
Galbū t geriausia vieš buč io vieta. Bet vis tiek važ iuoč iau taksi. Be to, pro langą atsivė rė puikus vaizdas.
Apskritai aš patariu visiems.
Kalbant apie kambarius, jie labai nauji, š varū s, gana patogū s ir jaukū s.
аватар Irakliy
 •  keliavo prieš 12 metus
Įvertinimas 10.0
Vieš butį.10 dedu ne už graž ias akis, kaip sakoma. Puiki vieta verslo susitikimams, verslo pietums, konferencijoms ir kt. Tam yra viskas. Kavinė s/restoranai su skaniu maistu, didelė s salė s, konferencijų salė s, visa reikalinga į ranga ir kt. Darbuotojai graž iai ir laisvai bendrauja angliš kai ir net vokiš kai, kodė l verslo reikalais atvykusiems sveč iams iš už kalno bus patogu ne tik gulė ti kambaryje prie televizoriaus, bet ir registratū roje pasidomė ti, kur yra SPA, sporto salė ar dar kaž kas. … Dar ▾ Vieš butį.10 dedu ne už graž ias akis, kaip sakoma.
Puiki vieta verslo susitikimams, verslo pietums, konferencijoms ir kt.
Tam yra viskas. Kavinė s/restoranai su skaniu maistu, didelė s salė s, konferencijų salė s, visa reikalinga į ranga ir kt. Darbuotojai graž iai ir laisvai bendrauja angliš kai ir net vokiš kai, kodė l verslo reikalais atvykusiems sveč iams iš už kalno bus patogu ne tik gulė ti kambaryje prie televizoriaus, bet ir registratū roje pasidomė ti, kur yra SPA, sporto salė ar dar kaž kas
аватар IvanBa
 •  keliavo prieš 12 metus
Įvertinimas 9.0
Be š varių , tvarkingų kambarių , kvepianč ių patalynė s už valkalų , besiš ypsanč io personalo, taip pat visur esanč io wi-fi, pastebė č iau, kad vieš butis puikiai tinka verslo susitikimams ir konferencijoms. Tam tikro pozityvo sau radau ir tai, kad vieš butis į sikū rę s gana į spū dingu atstumu nuo centro – taip panaikinamas miesto triukš mas ir rutina, galima pilnai atsipalaiduoti net než inant, kas vyksta už lango. … Dar ▾ Be š varių , tvarkingų kambarių , kvepianč ių patalynė s už valkalų , besiš ypsanč io personalo, taip pat visur esanč io wi-fi, pastebė č iau, kad vieš butis puikiai tinka verslo susitikimams ir konferencijoms.
Tam tikro pozityvo sau radau ir tai, kad vieš butis į sikū rę s gana į spū dingu atstumu nuo centro – taip panaikinamas miesto triukš mas ir rutina, galima pilnai atsipalaiduoti net než inant, kas vyksta už lango.
Labai patogū s vonios kambariai – tai atskiras „Ač iū “!
аватар voitsykh
 •  keliavo prieš 12 metus
Įvertinimas 9.0
Pirmas dalykas, kurį noriu pasakyti, yra tai, kad tai bene vienintelis vieš butis, suteikiantis lankytojams nemokamą pervež imą į oro uostą ir miesto centrą . Antra, č ia galite valgyti labai skaniai ir soč iai. Nuostabus reiš kinys Kijevo vieš buč iams, ypač trijų ž vaigž duč ių segmente. … Dar ▾ Pirmas dalykas, kurį noriu pasakyti, yra tai, kad tai bene vienintelis vieš butis, suteikiantis lankytojams nemokamą pervež imą į oro uostą ir miesto centrą .
Antra, č ia galite valgyti labai skaniai ir soč iai. Nuostabus reiš kinys Kijevo vieš buč iams, ypač trijų ž vaigž duč ių segmente.
Treč ia, man labai patinka vieš buč io interjeras, jis suteikia nuolatinį atsipalaidavimo jausmą . Ir tai labai svarbu ir š aunu.
Ketvirta, tai palyginti nebrangi.
Penkta, rimtai ketinu č ia pasilikti kito vizito Kijeve metu.
Rodyti daugiau »


avataras ryabenka
Ar yra Ramada Encore Kiev sutartiniai santykiai su kelionių organizatoriais, ar turistai yra apgyvendinami viešbučiuose grupėse?
prieš 10 metus  •  4 abonentas 3 atsakymai
avataras ryabenka
Norėčiau sužinoti bendrą apsaugos vaizdą, ar yra vidinė ir išorinė vaizdo stebėjimas, elektroninių raktų sistema, kokia priešgaisrinė sistema, ar apskritai yra apsaugos tarnyba
prieš 10 metus  •  4 abonentas 4 atsakymai
VIEŠBUČIŲ EKSPERTAI
atstovas viešbučiai
Traukos vietos
Goloseevskaja Pustynas
Įvertinimas 9.7
Ukraina, Kijevas
Architektūra, Istorija, Religija
Cipollino pica
Įvertinimas 9.7
Ukraina, Kijevas
Restoranai, kavinės

Отель расположен не в центральном районе города, но имеет очень удобную транспортную развязку. Расстояние до аэропорта Борисполь - 35 км., до центра города - 15 км., до ж\д вокзала - 14 км., до авто вокзала - 8 км., до станции метро "Выдубичи" - 7 км. Гостям предоставляется бесплатный трансфер из/в аэропорт и центр города.

Состоит из 20-ти этажного здания с 264 номерами и 58 апартаментами для длительного проживания.

Viešbutyje

Ramada Encore Kiev предлагает все необходимые сервисы для бизнес-туристов: бесплатный беспроводной доступ в Интернет в общественных зонах и номерах, высокоскоростной проводной доступ в Интернет, рабочие зоны в номерах, услуги перевода, новейшее аудио и видео оборудование, бизнес-центр, конференц-центр и 6 комнат переговоров.

В гостинице два тренажерных зала, на 3-ем и 18-ом этажах, оснащенных профессиональным высокотехнологичным электронным кардио-оборудованием и силовыми тренажерами. Здесь Вы можете снять напряжение после рабочего дня и набраться сил. Бесплатно для гостей гостиницы.

Наличие современных средств организации конференций позволяет гостинице Ramada Encore Kiev проводить у себя различные конференции, семинары, тернинги, деловые встречи и другие мероприятия. Наш конференц-центр площадью 1200 кв.м расположены на 1-ом и 2-ом этажах, включают просторное фойе, зону для кофе-брейков и лаундж зону, отдельный гардероб и комнату отдыха. Конференц зал общей площадью 245 кв.м может вместить 160 гостей при театральной рассадке и 600 при фуршетной.

6 современных комнат переговоров предлагают новейшее аудио и видео оборудование, LCD проектор, бесплатный беспроводной доступ в Интернет, услуги перевода.

  • restoranas
  • A la carte restaurant
  • kavinė/baras
  • konferencijų salė/pokylių salė
  • verslo centras
  • automobilių stovėjimo aikštelė
  • nemokamas wi-fi
  • liftas
Pramogos ir sportas
  • sporto salė  FREE 
Kambarių aprašymas

257 номеров Standard (25 кв.м.,

7 номеров Superior (37 кв.м.,

20 номеров Studio (38 кв.м.,

33 номера Apartments (2 rooms) (54 кв.м.,

5 номеров Apartments (3 rooms) (66 кв.м.,

Kambariuose

деревянные полы

дополнительное спальное место (кресло\диван)

система побудки

высокоскоростной интернет

современные системы охраны и безопасности

Adresas Столичное шоссе, 103
Telefonai: +38 044 205 1515
El. paštas: [email protected]
Interneto svetainė: Ramada Encore Kiev
Klausimai ir atsakymai