Atsiliepimai ir pasakojimai apie viešbučius Tanzanija

Zanzibaro miestas  • 
Zanzibaro miestas  • 
Zanzibaro miestas  • 
Zanzibaro miestas  • 
Zanzibaro miestas  • 
Muziejai  •  Architektūra  •  Ekskursijos  •  Kita...
Turistinės istorijos apie Tanzanija pridėti istoriją
Hakuna Matata. 14 dalis. Per spyglius. akmeninis miestelis
Tę sinys. Pradė kite č ia >>> 13 diena. kovo 12 d. Didž iausias š ios dienos klausimas – gauti testo rezultatus. Pageidautina neigiamas. Ir mano abejonė s pradeda iš ardyti, nepaisant to, kad mano vyras jau yra visiš kai sveikas.
 •  prieš 2 metų
Hakuna Matata. 13 dalis. Juoda ir balta. akmeninis miestelis
Tę sinys. Pradė kite č ia >>> 12 dienų . kovo 11 d. Jei nebū tume pririš ti prie rezervacijos, mums bū tų geriau likti Mangrove Lodge dar vieną dieną ir atsigauti, atsipalaiduoti, pasisemti jė gų prieš skrydį , bet iš prad...
 •  prieš 2 metų
Hakuna Matata. 12 dalis. Nirvanoje. Chuini
Tę sinys. Pradė kite č ia >>> 11 dienų . kovo 10 d. Kol mano vyras miega, apž iū riu teritoriją . Kaip man č ia patinka! Bū tent to aš visada ieš kau ir tikiuosi iš atostogų .
 •  prieš 2 metų
Hakuna Matata. 11 dalis. Jokių baobabų. Nungwi ir Chuini
Tę sinys. Pradė kite č ia >>> 10 dienų . kovo 9 d. Ryte bė gu pasitikti auš ros. Bet š iandien jis iš blyš kę s, kaip ir dera auš rai) Taip ir baigė si mū sų vieš nagė nuostabiame Miramonte.
 •  prieš 2 metų
Hakuna Matata. 10 dalis. Būkime sveiki? akmeninis miestelis
Tę sinys. Pradė kite č ia >>> 9 dienos. kovo 8 d. Š iandien svarbi diena. Koronaviruso PGR tyrimų diena. Važ iuojame 43 kilometrus į Msgombani, tai yra š alia Kembridž o chartijos akademijos.
 •  prieš 2 metų
Hakuna Matata. 9 dalis. Jokių ežių. Pongwe ir Matemwe
Tę sinys. Pradė kite č ia >>> 8 diena. kovo 7 d. Planas buvo plaukti valtimi į Mnembos salą nardyti. Yra koralai ir ž uvys. Specialiai kaukes parsivež iau iš Kijevo.
 •  prieš 2 metų
Hakuna Matata. 8 dalis. Kvintesencija. Kendwa ir Nungwi
Tę sinys. Pradė kite č ia >>> Pasakiau, kad pati nuostabiausia buvo mū sų antroji diena, kuri už gož ė viską ir viską .
 •  prieš 2 metų
Hakuna Matata. 7 dalis. Ech, keliai. Kitogani ir Matemwe
Tę sinys. Pradė kite č ia >>> 6 diena. kovo 5 d. Beveik pusė poilsio jau baigė si, o mes dar visai nepailsė jome. O apie taiką galime tik pasvajoti – Kataro aviakompanija staiga nusprendė , kad mums reikia iš laikyti testus Zanzibare.
 •  prieš 2 metų
Hakuna Matata. 6 dalis. Nesūrus slampinėjimas. Paje, Michamvi, Pingwe
Tę sinys. Pradė kite č ia >>> 5 diena. kovo 4 d. Vyras pabudo sergantis. Ne toks ligotas, bet kaž koks vangus. Nusprendė me niekur neiti, tik po pusryč ių prie jū ros.
 •  prieš 2 metų
Hakuna Matata. 5 dalis. Beždžionės ir kiti gyvūnai. Paje ir apylinkes
Tę sinys. Pradė kite č ia >>> 4 dienos. kovo 3 d. Nuo pat ryto radome didelį mū sų sveč ių namų pliusą – maistas č ia buvo puikus.
 •  prieš 2 metų
Rodyti daugiau »