Viešbutis draugiškas, internetas tik registratūroje

Parašyta: 14 rugsėjo 2023
Kelionės laikas: 27 rugpjūčio — 8 rugsėjo 2023
Kam autorius rekomenduoja viešbutį?: Šeimoms su vaikais; Poilsiui su draugais, jaunimui
Viešbučio įvertinimas:
9.0
iš 10
Viešbučių įvertinimai pagal kriterijus:
Kambariai: 8.0
Aptarnavimas: 10.0
Grynumas: 8.0
Mityba: 8.0
Infrastruktūra: 5.0
Vieš butis buvo pasirinktas pagal kainą.
Prisiregistravome iš karto ryte 10-00 val.
Personalas, visi vaikinai ir merginos yra draugiš ki ir bet koks praš ymas buvo į vykdytas nedelsiant.
Kambariai nė ra nauji.
Buvo ir trū kumų , bet stengė mė s jų nepastebė ti.
Atsipalaidavome draugiš koje atmosferoje, linksmai, skaniai pavalgydami, į domiai bendraujant, ore, saulė je, jū roje ir gera nuotaika.
Automatiškai išversta iš rusų kalbos. Žiūrėti originalą