Ljumovic Villa 2*– Atsiliepimai

49
Įvertinimas 9.210
pagrįstas
49 apžvalgų
№1 viešbučio reitinge Budva
9.4 Skaičius
9.7 Aptarnavimas
9.2 Grynumas
6.6 Mityba
9.0 Infrastruktūra
Jauki privati ​​vila yra Budvoje, 100 metrų nuo centrinio turgaus ir prekybos centro, 150 metrų nuo pašto, 350 metrų nuo senamiesčio ir Mogren paplūdimio. Vila yra ant kalvos, nuo kurios atsiveria nuostabus vaizdas į Budvą ir jūrąDaugiau →
аватар Irina705130
 •  keliavo prieš 1 metų
Įvertinimas 10.0
Iš Kijevo autobusu keliavome apie 40 valandų . Autobusas iki pač ios vilos neprivaž iavo, o sustojo stotelė je, kurioje iš lipo visi poilsiautojai iš Budvos. Mū sų laukė pervež imas į mū sų vilą. Vieš butis į sikū rę s idealioje vietoje – paplū dimys, senamiestis, maisto prekių parduotuvė s, kepyklė lė , turgus – viskas š alia. … Dar ▾ Iš Kijevo autobusu keliavome apie 40 valandų . Autobusas iki pač ios vilos neprivaž iavo, o sustojo stotelė je, kurioje iš lipo visi poilsiautojai iš Budvos. Mū sų laukė pervež imas į mū sų vilą.
Vieš butis į sikū rę s idealioje vietoje – paplū dimys, senamiestis, maisto prekių parduotuvė s, kepyklė lė , turgus – viskas š alia. Butuose yra viskas, net kamš č iatraukis. Š varu, rankš luosč iai keisti 3 kartus per 8 dienas.
Apartamentai 2 asmenims turi savo virtuvę su visais reikalingais indais, plovikliu ir š luoste indams plauti.
Atvykus į butą mū sų laukė.2 maiš eliai arbatos, kavos ir sausainių - labai graž u, nes atvykome beveik 12 valandą nakties.
Vieš buč io savininkė supranta ir kalba rusiš kai (š iek tiek, bet viską paaiš kino, ko reikia), labai maloni, per visas mū sų atostogas nė karto netrukdė.
Noriu pastebė ti, kad viloje nuomojami keli apartamentai, o tuo pač iu metu pas mus atostogavo ukrainieč iai, vietiniai, serbai, italai ir ne vienas rasistas!
Kainos – kompleksiniai pietū s ar vakarienė – nebuvo į vykdytos, kainos senamiesč io kavinė se skirtingos, maž daug 7-10 eurų už patiekalą.
Pica (gabalas) 2.5 euro, girosas (pitava su mė sa, bulvė mis ir darž ovė mis) 3.8 euro, vanduo turguose 60 centų už.1, 5 l, kola - 1.6 euro už.1, 5 l.
Kainos paplū dimyje - 2 gultai + skė tis 25 eurai (Mogren paplū dimys). Beč ič yje, paplū dimyje, toks rinkinys kainuoja 10 eurų , kola – 2.5-3 eurus už.0, 33-0.5 litro.
Tikrai rekomenduoju kitiems ir planuoju č ia sugrį ž ti.
Сходи вниз, дорога на пляж Балкон Балкон Кухня Номер Вид з балкону на місто Пекарня Солодка піцца
аватар usercomfy201910
 •  keliavo prieš 2 metų
Įvertinimas 9.0
Vieš butis pasirinktas pagal atsiliepimus, pirmą kartą už sienyje, viskas buvo puiku, patiko miestas, paplū dimys, ekskursijos labai į domios, likome patenkinti! BET! Tai, kas nutiko praė jusią naktį , VISKAS nubraukė ! Naktį už darę duris … Dar ▾ Vieš butis pasirinktas pagal atsiliepimus, pirmą kartą už sienyje, viskas buvo puiku, patiko miestas, paplū dimys, ekskursijos labai į domios, likome patenkinti! BET! Tai, kas nutiko praė jusią naktį , VISKAS nubraukė ! Naktį už darę duris iš vidaus pametė me sankabos krepš į su visais pinigais ir telefonu! Likome be pinigų , ač iū tautieč ių Larisai ir Dimai, absoliuč iai ne iš mū sų miesto, jie mums padė jo pinigais, mes jiems lenkimė s! Taip baigė si mū sų atostogos, esame Š OKE! ! !
аватар tm40048
 •  keliavo prieš 2 metų
Įvertinimas 10.0
Vieš butį iš sirinkome pagal atsiliepimus, tikrai labai patenkintos, š eimininkė , jos nematė me, bet ji mums, tik labas rytas ir labas vakaras, atvaž iavo 9 ryto ir apsigyveno iš karto, viskas kambaryje buvo š aldytuvas, viryklė , visi indai, valymas kasdien, rankš luosč iai buvo keič iami kas antrą dieną , yra lygintuvas ir lyginimo lenta, o vaizdas iš balkono tiesiog pasakiš ki kalnai. … Dar ▾ Vieš butį iš sirinkome pagal atsiliepimus, tikrai labai patenkintos, š eimininkė , jos nematė me, bet ji mums, tik labas rytas ir labas vakaras, atvaž iavo 9 ryto ir apsigyveno iš karto, viskas kambaryje buvo š aldytuvas, viryklė , visi indai, valymas kasdien, rankš luosč iai buvo keič iami kas antrą dieną , yra lygintuvas ir lyginimo lenta, o vaizdas iš balkono tiesiog pasakiš ki kalnai. Jei jums patinka keliauti, o ne kvailai sė dė ti vieš butyje, jū s esate č ia. Maisto gamink ar pirk, č ia nebrangu, naminis vynas ir brendis kiekvienam skoniui. Š alis labai graž i, jū ra neį prastos spalvos. Kelionė .
аватар bestmagazine1
 •  keliavo prieš 4 metų
Įvertinimas 10.0
Tai praš matnus vieš butis, kurio į vertinimas yra tik 10 iš.10. Jis yra labai geroje vietoje ir kainos ir kokybė s santykio atž vilgiu, kur kokybė yra daug geresnė . Pusantro karto brangesni vieš buč iai buvo prasč iausioje vietoje. Paplū dimiai buvo perpildyti, daug poilsiautojų . … Dar ▾ Tai praš matnus vieš butis, kurio į vertinimas yra tik 10 iš.10. Jis yra labai geroje vietoje ir kainos ir kokybė s santykio atž vilgiu, kur kokybė yra daug geresnė . Pusantro karto brangesni vieš buč iai buvo prasč iausioje vietoje. Paplū dimiai buvo perpildyti, daug poilsiautojų . Tai buvo 10 minuč ių pė sč iomis iki paplū dimio ir netoli miesto centro. Internetas buvo netobulas, vieš butis virš vidutinio, dingo, iš muš ė . Bet tokia š ios vietos prigimtis. Turiu specifinę dietą ir ieš kojau vieš buč io, kuriame bū tų kambarys su kaitlente, kad galė č iau viską gaminti. Tiems, kurie nori gaminti maistą , tai puikus vieš butis.
аватар masterw
 •  keliavo prieš 5 metus
Įvertinimas 10.0
Visiš kai patvirtinu ankstesnes apž valgas! Viskas labai š varu, patogu ir namuose, bet atostogaujant)) Vienintelis dalykas, kurį reikia pataisyti, yra vilos padė tis ž emė lapyje, ji yra tiesiai virš Maskvos vieš buč io arba Gorkio gatve. . . … Dar ▾ Visiš kai patvirtinu ankstesnes apž valgas! Viskas labai š varu, patogu ir namuose, bet atostogaujant)) Vienintelis dalykas, kurį reikia pataisyti, yra vilos padė tis ž emė lapyje, ji yra tiesiai virš Maskvos vieš buč io arba Gorkio gatve. . .
аватар tasha_isa
 •  keliavo prieš 6 metus
Įvertinimas 10.0
Vila "Lumovich" yra taip, kad viskas š alia: turgus, parduotuvė s, paplū dimiai. Kambarys didelis. Kambaryje yra balkonas, kondicionierius, drabuž ių dž iovykla, 2 degiklių elektrinė viryklė , š aldytuvas, indai. Savininkas super malonus. Aptarnavimas aukš č iausios klasė s. … Dar ▾ Vila "Lumovich" yra taip, kad viskas š alia: turgus, parduotuvė s, paplū dimiai. Kambarys didelis. Kambaryje yra balkonas, kondicionierius, drabuž ių dž iovykla, 2 degiklių elektrinė viryklė , š aldytuvas, indai. Savininkas super malonus. Aptarnavimas aukš č iausios klasė s. „Wi-Fi“ buvo puikus, nes prie pat mū sų durų buvo marš rutizatorius. Buvome 12 dienų , lova keitė.1 kartą , rankš luosč iai 3 kartus, valė ir š iukš les iš neš davo kiekvieną dieną . Š varu. Buvo duota skalbimo, kempinė , rankš luostis, skudurai, rankų muilas, tualetinis popierius. Mes š ito nesitikė jome, mums tai buvo š okas, tokia š vara ir tvarka, lyginant su pernai metais ir Predrago vila, kurioje ne tik apsitvarkė me, iš krito rozetė s, š aldytuvas dū zgė taip, kad nebuvo galima miegoti ir mokė jo daugiau. Iš vada: neduok Dieve, kad aptarnavimas iš liktų toks pat ir jei važ iuojame tik ten, gyvenimo są lygos Viloje mus tikrai nustebino.
аватар Larik2017
 •  keliavo prieš 6 metus
Įvertinimas 9.0
Apsistojome 2017 m. liepos pabaigoje. Deja, Raiko nebė ra, bet matyt yra jo brolis, kuris yra labai dė mesingas ir greitai iš sprendž ia visus klausimus. Ilsė jomė s Nr. 4. Yra viskas, ko reikia - visi indai, viryklė , elektrinis virdulys, kondicionierius, net plaukų dž iovintuvas. … Dar ▾ Apsistojome 2017 m. liepos pabaigoje. Deja, Raiko nebė ra, bet matyt yra jo brolis, kuris yra labai dė mesingas ir greitai iš sprendž ia visus klausimus. Ilsė jomė s Nr. 4. Yra viskas, ko reikia - visi indai, viryklė , elektrinis virdulys, kondicionierius, net plaukų dž iovintuvas. Didelė terasa, nors už augę s granatas už veria visą vaizdą į kalnus, vis tiek labai malonu pusryč iauti ir vakarieniauti gryname ore! Labai š auni tarnaitė Ivanka! Chistyulya, stengiasi, kad poilsis bū tų kuo patogesnis. Rankš luosč iai keič iami kas 3 dienas, valymas kasdien. Vienintelis „minusas“ – ž ingsniai į Vilą -102! . Mogreno paplū dimys 1 pastebė tas – 18 minuč ių . Geriau ten eiti. Kiekviename paplū dimyje yra vietų , kur galite bet kada prisė sti su antklode ir skė č iu. Su maistu problemų nekyla, produktus geriau pirkti pigesniuose prekybos centruose. Apskritai š alis tiesiog pasakiš ka, į Budvą atvykome antrą kartą . Buvome ekskursijose po Kotoro į lanką , plaukė me mė lyname urve, buvome Kanjonuose ir Skadaro ež ere. Viskas buvo LABAI GERAI! Į Juodkalniją norime atvykti dar ne kartą !
Ступеньки к вилле Вид на нижнюю террасу Улица, ведущая к пляжу Могрен и старому городу Вид с верхней террасы отеля На острове святого Николая На острове святого Николая
аватар NGO_Krokus
 •  keliavo prieš 7 metus
Įvertinimas 9.0
Š ioje viloje ilsė jomė s. Vaizdas tikrai graž us, bet ne toks kaip anksč iau, nes Budva aktyviai už statyta aukš tybiniais pastatais, kurie beveik visiš kai už stoja vaizdą į jū rą . Š eimininkas (jau ne Raiko, o tikriausiai jo brolis) gimtadienio proga man padovanojo butelį vyno, tai buvo malonu. … Dar ▾ Š ioje viloje ilsė jomė s. Vaizdas tikrai graž us, bet ne toks kaip anksč iau, nes Budva aktyviai už statyta aukš tybiniais pastatais, kurie beveik visiš kai už stoja vaizdą į jū rą . Š eimininkas (jau ne Raiko, o tikriausiai jo brolis) gimtadienio proga man padovanojo butelį vyno, tai buvo malonu. Kambariai tokie pat kaip nuotraukose, š varū s ir patogū s. Atstumai iki paplū dimių : Slovenskaya paplū dimys yra apie kilometrą , o iki Mogreno dar daugiau, nes reikia eiti per Slovenska paplū dimį , Stary Grad, tada bus tik Mogren 1, po to Mogren 2. Bet geriau vaikš č ioti ilgiau, nes paplū dimiai ten š varesni, geriau. Buvome apsigyvenę.10 kambaryje, vaizdas iš ten labai graž us, bet Wi-Fi silpnas. Balkonas didelis 2 kambariams, bet atskirtas gelež ine tvora. Į ekskursijas važ iavome patys iš autobusų stoties arba Mediteran Express (galite patekti ir į Yaz paplū dimį , kuris 2016 m. laimė jo mė lyną ją vė liavą ). Apskritai poilsis pavyko, jū ra labai labai š vari.
аватар emuratov
 •  keliavo prieš 8 metus
Įvertinimas 8.0
Geras vieš butis, rastas internete. Puikiai tinka keliauti po Juodkalniją ir pasivaikš č ioti po miestą . Puikus vaizdas į kalnus. Orientacija į rytus, todė l saulė bū na tik ankstų rytą . Labai didelis balkonas, nors ir dviejų kambarių . … Dar ▾ Geras vieš butis, rastas internete. Puikiai tinka keliauti po Juodkalniją ir pasivaikš č ioti po miestą . Puikus vaizdas į kalnus. Orientacija į rytus, todė l saulė bū na tik ankstų rytą . Labai didelis balkonas, nors ir dviejų kambarių . Protingas ir iš manantis š eimininkas, paž į stantis 22 savo protė vių kartas, su malonumu ir š iluma dalinantis Juodkalnijos gyvenimo istorija. Savininkas supranta sveč ių poreikius ir š iltai priima, kalba rusiš kai, surengė nuostabią ekskursiją po Juodkalniją . Į vieš butį yra du į ė jimai: iš kelio aukš č iau arba ž emiau apie 50 laiptelių . Rekomenduojamas.
аватар svetik.sh2
 •  keliavo prieš 9 metus
Įvertinimas 8.0
Vila buvo rasta pagal atsiliepimus internete. Raš ė me savininkui Raiko Lumovič iui. Jis atsakė , kokie kambariai yra laisvi mū sų pasimatymams. Už sisakė me pervež imą iš Tivato oro uosto (20 eurų ). Rugsė jį , kai atvykome, Raiko, deja, jau nebuvo. … Dar ▾ Vila buvo rasta pagal atsiliepimus internete. Raš ė me savininkui Raiko Lumovič iui. Jis atsakė , kokie kambariai yra laisvi mū sų pasimatymams. Už sisakė me pervež imą iš Tivato oro uosto (20 eurų ).
Rugsė jį , kai atvykome, Raiko, deja, jau nebuvo. . . Mus pasitiko jo giminaitis. Viloje mus apgyvendino Raiko ž mona Dragana.
Gyvenome 1 kambaryje, pirmame aukš te, keturiems ž monė ms. Trys kambariai, du miegamieji ir svetainė , virtuvė , bendras vonios kambarys. Kambarys geros bū klė s. Viskas veikė . Kambaryje yra lyginimo lenta ir lygintuvas. Virtuvė je yra viryklė , š aldytuvas, indai. Verandoje plastikinis stalas ir kė dė s pagal sveč ių skaič ių . Taip pat didelis skė tis nuo saulė s ir drabuž ių dž iovyklė s.
„Villa Lumovic“ yra gatvė je. Gorkis. Bet sunku rasti save. Š alia turgus, paš tas. 15 minuč ių pė sč iomis iki senamiesč io. Mogren paplū dimys yra už.20 minuč ių . Mums patiko vieta.
Kambaryje yra nemokamas belaidis internetas. Atvykę už pylė rakia.
Dabar vila turi naują š eimininką – Raiko brolį .
Rodyti daugiau »


avataras angelacai
apgyvendinimas + skrydis nuo 31/05-06/05. 2014 už 1 valandą
prieš 9 metus  •  1 abonentas 1 atsakymas
avataras nteua
domina kambarys laikotarpiui 18.07-25.13 dvivietis kambarys (mama ir sūnus 13 m.)
prieš 10 metus  •  1 abonentas jokių atsakymų
avataras lena1974
mus domina atostogos Juodkalnijoje nebrangiai 5 suaugusiems ir 2 šepečiams prie jūros
prieš 10 metus  •  3 abonentas 2 atsakymai
avataras Geraskina
Aš laukiuosi vienas
prieš 10 metus  •  1 abonentas 1 atsakymas
avataras ukraincev
Sveiki. Pirmą kartą norėjau kur nors nuvykti, norėjau ilgai pamatyti Juodkalniją, pasakykite man, kiek kainuoja rugpjūčio 10 dienų?
prieš 10 metus  •  4 abonentas 4 atsakymai
VIEŠBUČIŲ EKSPERTAI
atstovas viešbučiai
avataras grinko_ln
‹ Viešbutis Ljumovic Villa 2*
Traukos vietos
Mikalojaus sala
Įvertinimas 9.8
Juodkalnija, Budva
Aktyvus poilsis, Gamta, Pliažai
Yaz paplūdimys
Įvertinimas 9.5
Juodkalnija, Budva
Gamta, Pliažai
Žaliasis turgus
Įvertinimas 10.0
Juodkalnija, Budva
Apsipirkimas

Уютная частная вилла расположена в Будве, в 100 м от центрального рынка и супермаркета, в 150 м от почты, в 350 м от Старого города и пляжа Могрен. Вилла расположена на возвышенности, что дает прекрасный вид на Будву и на море

Vieta Расстояние до аэропорта Тиват – 23 км, до аэропорта Подгорица – 60 км.
Paplūdimio aprašymas Пляж находится в 10 мин (400м) от апартаментов.
  • 3 ir toliau
Viešbutyje

На каждом этаже имеется гладильная доска и утюг.

O'yin-kulgi va sport
Kambarių aprašymas

Всего 10 номеров в треєтажном здании.

Kambariuose

Все апартаменты оснащены санузлом, душем, телевизором, холодильником, сплит-системой. В каждом апартаменте кухня со всеми принадлежностями.

Adresas Ul. Maksima Gorkog, 85310 Budva, Crna Gora
Telefonai: +382 (0) 33-452-346
+382 (0) 67-822-897
skype: rajko.ljumovic
доп. e-mail: ljumovicra[email protected]
El. paštas: ljumovicapartmanibud[email protected]
Interneto svetainė: Ljumovic Villa
Klausimai ir atsakymai