Viešbutis neatitinka deklaruotų žvaigždžių.

Parašyta: 18 liepos 2023
Kelionės laikas: 10 — 20 liepos 2023
Viešbučio įvertinimas:
5.0
iš 10
Viešbučių įvertinimai pagal kriterijus:
Vieš butis yra netoli turgaus. Triukš mas ir triukš mas visą laiką . Gera langų garso izoliacija gelbsti, bet tenka gyventi su už darytais langais po kondicionieriumi. Gyvenome bute Nr. 22. Butuose visiš kai trū ksta standartinio bū tinos virtuvė s į rangos komplekto ir santechnikos valymo priemonių , kurios yra tiekiamos butuose kitose š alyse. Visus valymus, š iukš lių iš vež imą , reikalingų valymo priemonių pirkimą turė tų atlikti patys poilsiautojai.
Automatiškai išversta iš rusų kalbos. Žiūrėti originalą
Komentarai (0) palikite komentarą
Rodyti kitus komentarus …
аватар