Savininkas puikus!

Parašyta: 8 rugpjūčio 2021
Kelionės laikas: 12 — 18 liepos 2021
Kam autorius rekomenduoja viešbutį?: Atpalaiduojančioms atostogoms; Šeimoms su vaikais
Viešbučio įvertinimas:
10.0
iš 10
Viešbučių įvertinimai pagal kriterijus:
Kambariai: 10.0
Aptarnavimas: 10.0
Grynumas: 10.0
Mityba: 10.0
Infrastruktūra: 10.0
Apsistojome daugiau nei 40 ž monių grupė je. Greitai į sikū rė . Kambariai yra modernū s. Aptarnavimas aukš č iausios klasė s. Maistas į vairus ir skanus. Malonus, draugiš kas ir paslaugus personalas. Kambariuose ir teritorijoje š vara, tvarka, grož is ir komfortas. Ir – tyla! Radovanas yra vieš buč io savininkas darbo vietoje nuo ryto iki vė lyvo vakaro. Visi klausimai buvo iš sprę sti operatyviai ir sveč ių naudai. Sveč ių buvo daug, tač iau buvo griež tai laikomasi tylos, tvarkos, nakvynė s namų taisyklių ir bendravimo kultū ros. Kambariai valomi kasdien, rankš luosč iai keič iami pagal pageidavimą .
Jie liko labai patenkinti. Rekomenduojame visiems!
Automatiškai išversta iš rusų kalbos. Žiūrėti originalą