Atsiliepimai ir pasakojimai apie viešbučius Roma

Įvertinimas 8.2
 • 
Įvertinimas 10.0
 • 
№3. Barberini 4*
Įvertinimas 8.7
 • 
№4. Daniela 3*
Įvertinimas 9.0
 • 
Įvertinimas 7.3
 • 
Dar...
Turistinės istorijos apie Roma pridėti istoriją
Puikus aptarnavimas ir patogi vieta
Š iame vieš butyje apsistojome su vyru. Apskritai vieš buč iu likome patenkinti. Ypač norė č iau atkreipti dė mesį į paslaugą – į visus praš ymus reaguojama akimirksniu – viskas iš sprę sta nedelsiant.
 •  prieš 3 metų
Apulija ir šiek tiek Romos. 14 dalis. Roma. Paskutinis pusdienis po forumus
Tę sinys. Pradė kite č ia >>> Paskutinę dieną Romoje nebuvo aiš kaus plano keliauti po miestą , autobusas į oro uostą buvo 16.
 •  prieš 2 metų
Apulija ir šiek tiek Romos. 14 dalis. Roma. Kvirinalas
Tę sinys. Pradė kite č ia >>> Trumpai pailsė ję vieš butyje pajudė jome link Kvirinalio kalvos. Nuo Esquiline obelisko netoli Santa Maria Maggiore, pravaž iuojama Via Nazionale, o tada patenkama į Keturių fontanų gatvę , prasideda ilga sia...
 •  prieš 2 metų
Apulija ir šiek tiek Romos. 13 dalis. Roma. Laterano bazilikos
Tę sinys. Pradė kite č ia >>> Iki iš vykimo Romoje dar liko pusantros dienos. Š ią dieną pirmiausia nusprendė me, kaip sakė Chobotovas iš Pokrovskio vartų : „Paž iū rė kite Novodevič iaus vienuolyno freskas“, tai yra, Lateran...
 •  prieš 2 metų
Apulija ir šiek tiek Romos. 10 dalis. Roma. Sekmadienio pasivaikščiojimai (tęsinys)
Tę sinys. Pradė kite č ia >>> Tę sė me sekmadienį pasivaikš č iojimą po miestą . Kaž kaip vis dar neį manoma trumpai paraš yti apie Romą .
 •  prieš 2 metų
Apulija ir šiek tiek Romos. 9 dalis. Roma. Eskvilinas
Tę sinys. Pradė kite č ia >>> Kitą dieną anksti ryte, 5.30 val. , Frecciargento (Sidabrinė strė lė ) traukiniu pajudė jome iš Leč ė s į Romą .
 •  prieš 2 metų
Portamaggiore viešbučio apžvalga
Vieš butis labai didž iulis, pasirinkau, nes patiko iš nuotraukos, man pasirodė kaž kaip nuoš irdu, jaukus, ant sienų vynuogė s. Labai praš matnū s pusryč iai vieš butyje, gali rinktis ką nori, pusryč iai kaip Turkijoje.
 •  prieš 3 metų
Adler viešbučio apžvalga
Ką tik turė jome ekskursiją ir net než inojome, kuriame vieš butyje atsidursime. Ir taip iš ė jo, kad atsidū rė me š iame vieš butyje.
 •  prieš 3 metų
Bongiorno Italija! Roma. Trečias paveikslas. „Bohemiškas romantikas“ (finalas)
Treč ia forma. „Bohemiš ka – romantiš ka“ (finalas) Š iandien pasivaikš č iosime deš iniuoju Tibro krantu, viename neį prastiausių senų jų kvartalų – bohemiš koje Trastevere.
 •  prieš 3 metų
Gyvenimo sąlygos prastesnės nei vidutinės
Priemiesč io vieš butis, į sikū rę s Romos pakraš tyje. Į siregistravau vakare į vieš butį , davė kambarį be kondicionieriaus ir š aldytuvo, labai tvanku.
 •  prieš 3 metų
Rodyti daugiau »


Daugiau apie Roma