Atsiliepimai ir pasakojimai apie viešbučius Denpasaras

Denpasaras (Balis)
Denpasaras (Balis)
Denpasaras (Balis)
Denpasaras (Balis)
Denpasaras (Balis)
Muziejai  •  Architektūra  •  Ekskursijos  •  Kita...
Turistinės istorijos apie Denpasaras pridėti istoriją
puikios vilos!
Tiesą sakant, nė ra labai gerai ilgai raš yti))). Nedidelis vieš butis Legian mieste, keletas graž ių vilų . Pusryč iai nė ra sotū s, bet normalū s.
 •  prieš 9 metus
tikrai dangiška vieta!
Š iame nuostabiame vieš butyje Lembongan saloje su vyru ilsė jomė s tik 4 dienas nuo 2013 m. balandž io 2 d. iki balandž io 5 d. Sala nedidelė , č ia nevaž iuoja taksi, č ia nė ra automobilių , daž niausiai motociklai, keli sunkvež...
 •  prieš 11 metus
Balio aukštumos
Kelionė prie krioklio, Bratano ež ero, ugnikalnio ir kavos plantacijų
 •  prieš 14 metus
Balio aukštumos
kelionė per salos aukš tumas, Bratano ež erą , kavos plantacijas, ugnikalnį ir krioklį
 •  prieš 14 metus
Rodyti daugiau »


Daugiau apie Denpasaras