Atsiliepimai ir pasakojimai apie viešbučius Indonezija

Kuta (Balis)
Džakarta (Java)
Džakarta (Java)
Bedugul (Balis)
Lovina (Balis)
Muziejai  •  Architektūra  •  Ekskursijos  •  Kita...
Turistinės istorijos apie Indonezija pridėti istoriją
Tailando turistinės vizos gavimas Džakartoje
Ruoš dami kelionę naudojomė s atsiliepimais, deja, dalis informacijos pasirodė pasenusi. Trumpai apie savo patirtį . 2018 m. vasario mė n. Iš Patajos (http://ge0.
 •  prieš 5 metus
Puikios atostogos Balyje
Noriu pasidalinti į spū dž iais apie atostogas Balyje. Važ iavome su grupe, nes dviese keliauti asmeniš kai nuobodu. Ir, ž inoma, norė jau gauti kuo daugiau naudos iš ilgai lauktos kelionė s, todė l nusprendė me iš anksto už sisakyti e...
 •  prieš 6 metus
Įvadas į Indoneziją
Svajonė aplankyti. Balis tapo beveik maniakiš kas. Š eš is mė nesius sprendž iau, kuris iš mano draugų ir bendraž ygių gali palaikyti kompaniją .
 •  prieš 6 metus
Festivalis Papua
Indonezija yra š alis, kurią sudaro 1.000 didelių ir maž ų salų , iš sibarsč iusių Ramiojo vandenyno ir Indijos vandenynų vandenyse.
 •  prieš 6 metus
Rojus žemėje – Togeano salos
Jei dar nesate buvę s ROJUJE, galiu pasakyti vieną labai į domią vietą , ji visai netoli, vos už.13 tū kstanč ių kilometrų nuo Ukrainos ir už trunka ilgai eik ten.
 •  prieš 6 metus
Nuostabi Java
Taigi, perskaič iusi atsiliepimus apie Balį (nelabai patrauklų ) ir plač iau klaidž iojant po internetą , tvirtai nusprendž iau kankinti artimuosius ir į Balį vykti per Java.
 •  prieš 8 metus
Puikus angliškai kalbantis gidas Balyje
2014 metų balandį mums pasisekė aplankyti nuostabią Balio salą . Apie visus teigiamus š ios kelionė s aspektus galite raš yti dar ilgai – noriu pasidalinti informacija apie ekskursijų programos dalį .
 •  prieš 9 metus
Balis vienas. 6 dalis. Paskutinė.
Vakare prieš tai ilgai sė dė jau terasoje, klausiausi upė s ir aistringai gailė jausi, kad ateis rytas ir mums teks iš vykti. Galbū t, jei Tanah Lot vieš butis nebū tų buvę s už sakytas, tą dien nebū tume važ iavę į...
 •  prieš 9 metus
Balis vienas. 5 dalis. Ubud.
1 dalis http://blogs. turpravda. ua/Apyatka/101009.html 2 dalis http://blogs. turpravda. ua/Apyatka/101017.html 3 dalis http://blogs. turpravda. ua/Apyatka/101197.html 4 dalis http://blogs.
 •  prieš 9 metus
Balis vienas. 4 dalis
1 dalis http://blogs. turpravda. ua/Apyatka/101009.html 2 dalis http://blogs. turpravda. ua/Apyatka/101017.html 3 dalis http://blogs. turpravda. ua/Apyatka/101197.html Net jei neketinate keliauti savarankiš kai, o mė gstate turė ti tvirtą už nugarį paruoš tų k...
 •  prieš 9 metus
Rodyti daugiau »