Atsiliepimai ir pasakojimai apie viešbučius Vengrija

Budapeštas  • 
Budapeštas  • 
Budapeštas  • 
Budapeštas  • 
Budapeštas  • 
Muziejai  •  Architektūra  •  Ekskursijos  •  Kita...
Turistinės istorijos apie Vengrija pridėti istoriją
Savaitė Budapešte
Kelionė į Vengrijos sostinę lapkritį buvo iš spontaniš kų kategorijos, visai nesinorė jo savaitė s atostogų praleisti namie, gulint ant sofos, pastaruoju metu jau pakankamai suvarž ymų ir draudimų , tad pasitaikė proga – reikia e...
 •  6 mėnesių prieš
Budapeštas Kovido laikotarpiu
Informacijos apie Budapeš tą daug, bet Kovido laikotarpiu viskas pasikeitė , pabandysiu š iek tiek atnaujinti. Kai pirkau bilietus į Euro 2020 rungtynes, turė jau suplanuotą kelionę , bet 2020 metais pasirodė kodas ir pakeitė visus mano pla...
 •  1 metų prieš
Su futbolu pasaulyje*
2019 m. rugpjū č io 12 d. buvo į prasta darbo diena. Aš , kaip visada, ė jau į darbą . Kai pakeliui tarp namų ir vieš ojo transporto stotelė s staiga per kelią perbė go pū kuotas visiš kai baltas katinas.
 •  1 metų prieš
Zoologijos sodas Nyiregyhazoje
Planuodamas kelionę į Už karpatę , paž iū rė jau, kur galė č iau nuvykti iš Mukač evo, kur buvo pasirinktas pagrindinis nakvynė s taš kas, ir mano dė mesį patraukė atsiliepimai su nuotraukomis apie kelionę į Ny...
 •  3 metų prieš
Budapeštas per Prahą
1. Jau seniai važ iavau į Budapeš tą . Parlamentas man labai patiko, ypač vakare. Bet, deja, kainos skrydž iui per Maskvą visada nuvylė (ypač man patogiomis datomis).
 •  3 metų prieš
Nepamirštama SPA kelionė su Vengrijos ir Ukrainos perlais su Ganezh kelionių agentūra
Keturias dienas, grupelė keliautojų iš Odesos, aplankė me Ukrainos Mukač evą ir Beregą , taip pat Vengrijos Jė gerį ir Nyí regyhá zą .
 •  3 metų prieš
Septynios Budapešto spalvos. Tęsinys. spalva violetinė
Septynios Budapeš to spalvos. Spalva raudona. Oranž inė spalva. Pagrindinis puslapis Septynios Budapeš to spalvos. Tę sinys. Spalva geltona Septynios Budapeš to spalvos.
 •  8 mėnesių prieš
Septynios Budapešto spalvos. Tęsinys. Spalva mėlyna
Septynios Budapeš to spalvos. Spalva raudona. Oranž inė spalva. Pagrindinis puslapis Septynios Budapeš to spalvos. Tę sinys. Spalva geltona Septynios Budapeš to spalvos.
 •  8 mėnesių prieš
Septynios Budapešto spalvos. Tęsinys. Mėlyna spalva
Septynios Budapeš to spalvos. Spalva raudona. Oranž inė spalva. Pagrindinis puslapis >>> Septynios Budapeš to spalvos. Tę sinys. Spalva geltona >>> Septynios Budapeš to spalvos.
 •  8 mėnesių prieš
Septynios Budapešto spalvos. Tęsinys. Spalva žalia
Septynios Budapeš to spalvos. Spalva raudona. Spalva oranž inė . Pagrindinis puslapis>>> Septynios Budapeš to spalvos. Tę sinys. Geltona>>> Spalva ž alia – parkas.
 •  8 mėnesių prieš
Rodyti daugiau »