Sierra Sharm El Sheikh Hotel 5*– Atsiliepimai

417
Įvertinimas 9.510
pagrįstas
417 apžvalgų
№2 viešbučio reitinge Šarm el Šeichas
9.4 Skaičius
9.6 Aptarnavimas
9.5 Grynumas
9.4 Mityba
9.5 Infrastruktūra
Viešbutis yra antroje pakrantėje, valdomas „Savoy“ tinklo. Turistai gali naudotis kitapus kelio esančio viešbučio Savoy infrastruktūra (išskyrus restoranus). Atidarytas 2004 m., paskutinė dalinė rekonstrukcija įvyko 2016 m. Viešbutis susideda iš 2 aukštų pastatų komplekso. Jį sudaro vienas 1 aukšto pastatas (be numerių) ir vienuolika 2 aukštų blokų. Viešbutis Sierra skirtas poroms, draugų grupėms ir šeimoms su vaikais.Daugiau →
аватар boomerangpoltava
SIERRA RESORT Š arm yra vienas geriausių vieš buč ių! Renovuoti kambariai, dė mesingas ir svetingas personalas, ž alia ir graž i teritorija, ž iemos metu š ildomi baseinai, puikus maistas, skanū s ledai. Vieta ideali – SOHO aikš tė visai š alia į ė jimo. … Dar ▾ SIERRA RESORT Š arm yra vienas geriausių vieš buč ių!
Renovuoti kambariai, dė mesingas ir svetingas personalas, ž alia ir graž i teritorija, ž iemos metu š ildomi baseinai, puikus maistas, skanū s ledai.
Vieta ideali – SOHO aikš tė visai š alia į ė jimo.
Į paplū dimį galite nueiti per Soho aikš tę (6-7 min. ) arba nuvaž iuoti nemokamu pervež imu (2 minutė s ir bū site paplū dimyje).
Papildoma padė ka p. Mohamed Sobhy – jis buvo mums labai dė mesingas ir paslaugus!
Eikite ten be jokių dvejonių!
Linkime Sierrai tik geriausio!
Pagarbiai, Evgenia
аватар Vita2023
Labai malonus personalas. Vieš buč io vadovas Muhamedas visada klausdavo, ar yra pageidavimų . Kas mė gsta skaniai pavalgyti ir iš gerti daug nemokamų gė rimų bei atsipalaiduoti prie baseinų ar jū ros jaukiame vieš butyje, tuomet jū s č ia! … Dar ▾ Labai malonus personalas. Vieš buč io vadovas Muhamedas visada klausdavo, ar yra pageidavimų . Kas mė gsta skaniai pavalgyti ir iš gerti daug nemokamų gė rimų bei atsipalaiduoti prie baseinų ar jū ros jaukiame vieš butyje, tuomet jū s č ia!
аватар _Anna_Lee
 •  keliavo prieš 3 dienų
Įvertinimas 10.0
Labai š aunus, graž us vieš butis, puikus aptarnavimas, palyginome su kitais vieš buč iais) Barmenai, registratū ra, animatoriai yra tiesiog mieli Atskira meilė katė ms??? ? … Dar ▾ Labai š aunus, graž us vieš butis, puikus aptarnavimas, palyginome su kitais vieš buč iais)
Barmenai, registratū ra, animatoriai yra tiesiog mieli
Atskira meilė katė ms??? ?
аватар razipwns
 •  keliavo prieš 6 dienų
Įvertinimas 10.0
Sveiki. Iš pradž ių jie patys ieš kojo vieš buč io, tai buvo Š arm (dė l silpno vė jo) ir perž iū rė jus daugybę video atsiliepimų , pasirinkimas krito į Sierą ! Iš karto paž ymiu, kad nesu mė gė jas nardyti, ž vejoti ir pan. … Dar ▾ Sveiki. Iš pradž ių jie patys ieš kojo vieš buč io, tai buvo Š arm (dė l silpno vė jo) ir perž iū rė jus daugybę video atsiliepimų , pasirinkimas krito į Sierą ! Iš karto paž ymiu, kad nesu mė gė jas nardyti, ž vejoti ir pan. ir orientyras buvo: bendras dizainas / vieta.

Registracija buvo ryte, registratū roje mus pasitiko labai mandagiai ir nepaisant ankstyvos registracijos, iš kart buvome apsigyvenę.6 korpuse, Garden View kambaryje su balkonu. Kambaryje yra viskas, ko reikia, viskas veikia, o svarbiausia - vaizdas į sodą yra tiesiog pasaka!
Kambario valymas aukš č iausios klasė s!

Iš skirsiu atskirą pastraipą apie visko dizainą - viskas taip praš matniai ir graž iai padaryta, kad kiekvieną dieną apsukdavome kelis ratus, kad fotografuotume / filmuotume, kiekvieną vieš buč io kampą , kiekvieną palmę , kiekvieną augalą - viskas tiesiog taip harmoningas į vairiaspalvių pastatų fone, kad aš tiesiog noriu ten vaikš č ioti ir vaikš č ioti! Kaip iš pasakos! Teritorija gana didelė , norė jau bū ti visur vienu metu! ! (((((((

Mityba.
Pagrindiniame restorane – nebloga patiekalų į vairovė , kiekvienas radome sau kaž ką pagal skonį ir buvo labai skanu! Į Hakuna Matatą pavyko nuvaž iuoti tik vieną kartą , nes nebeturė jau laiko ir negaliu to objektyviai į vertinti. Barai - vietinis alkoholis, barmenai gamina kokteilius tiek iš meniu, tiek pagal Jū sų asmeninį už sakymą ! Taip pat - pagrindinis ir Soho dirba iki pirmos nakties, kad galė tumė te ilgiau pasivaikš č ioti)

Personalas. Visi labai š aunū s (ir tikrai yra su kuo palyginti)!! ! Visi viską ž ino, visi viską pasakoja ir pasakoja, o aš ne tik apie santykius su sveč iais, bet apie kiekvieną darbuotoją , su kuriuo gali tekti susisiekti. Animatoriai labai š aunū s vaikinai, buvo malonu su visais bendrauti ir smagiai praleisti laiką ))

Jū ra - ž uvies ir koralų mė gė jams, manau, labai tinka, nes buvo pakankamai ž monių su kaukė mis/akvalango apranga)

Baseinai buvo š ildomi! Buvome tikrai nustebinti! Wi-fi apima visą vieš buč io teritoriją + paplū dimį , todė l sim kortelė s nereikia.
Beje, nepaisant to, kad vieš butis yra š eimyninis – kiekvieną vakarą animatoriai renka vakarė lius klubuose ne tik Soho, bet ir kitose miesto vietose.

Iš vykimo dieną jie papraš ė vė lyvo iš siregistravimo ir mums buvo suteiktas kitas kambarys 7 pastato pirmame aukš te su vaizdu į baseiną , viskas taip pat buvo gerai sutvarkyta, viskas buvo kaip priklauso ir vaizdas buvo ypatingas. kitoks ir praš matnus!

Apskritai, aš tikiu, kad mes sugrį š ime! Ač iū Sierra!

P. S. Jei mylite kates, tai vieta jums!
аватар Mmillochka
 •  keliavo prieš 6 dienų
Įvertinimas 10.0
Vieš butis labai vertas! Nerasta jokių minusų . Apsigyvenome anksč iau numatyto laiko, davė gerą kambarį. 6 korpuse, vieta patogi ir arti restoranas ir baseinas. Aptarnavimas ir personalas super, visi draugiš ki, barmenai, restorane padavė jai, kambarių valytoja, virė jos - buvo malonu pabendrauti! Š ildomi baseinai, super animacija, daug veiklos: tinklinis, zumba, smiginis, vandens aerobika, joga, tempimas. … Dar ▾ Vieš butis labai vertas! Nerasta jokių minusų . Apsigyvenome anksč iau numatyto laiko, davė gerą kambarį. 6 korpuse, vieta patogi ir arti restoranas ir baseinas. Aptarnavimas ir personalas super, visi draugiš ki, barmenai, restorane padavė jai, kambarių valytoja, virė jos - buvo malonu pabendrauti! Š ildomi baseinai, super animacija, daug veiklos: tinklinis, zumba, smiginis, vandens aerobika, joga, tempimas... Super animatoriai! Puiki premija buvo nemokami biliardo, boulingo ar teniso ž aidimai ir č iuož ykla, dar 2 kelionė s į sū kurinę vonią su sauna, iš kurių galima rinktis – tai skirta sveč iams su aukš č iausios kokybė s apyrankė mis! Maistas labai skanus, visada turė jome iš ko rinktis! Diskotekos kiekvieną dieną – mokamos, iš vež amos į kitus klubus! Buvome ant vieno Savojoje – š okome iš š irdies! Vakaro animacija taip pat yra vieš butyje ir Soho! Soho yra labai graž us ir didelis pliusas yra tai, kad vieš butis yra tiesiai aikš tė je! !
Paplū dimys puikus, labai graž us ir ž alias, smė lė to į važ iavimo nė ra, tik iš pantonė s, bet mums tai nebuvo problema! Jū s turite arba 5 minutes nuvaž iuoti iki paplū dimio nemokamu autobusu, arba 10 minuč ių pė sč iomis, galite pasivaikš č ioti po Savoy vieš butį ! Vieš buč io teritorija nuostabi. Praė jo 7 dienos ir visi fotografavosi, daug vietų , ž alumos, palmių , graž ių gė lių , spalvotų namelių - meilė ! Vieš butyje daug draugiš kų ir murkianč ių katinų ))) Apskritai vieš butis pranoko visus mū sų lū kesč ius! ! ! Ž inojome, kad vieš butis geras, bet tiek? ? Rekomenduosime draugams ir tikrai grį š ime!
аватар Svetlana210177
 •  keliavo prieš 1 savaitę
Įvertinimas 10.0
Š į vieš butį pasirinkome kelionių organizatoriaus pasiū lymu ir perž velgę ​ ​ daugybę atsiliepimų internete. Pasirinkdami nesuklydome ir nesigailė jome. Nuostabus vieš butis nuo susitikimo su sveč iu registratū roje ir apsigyvenimo kambaryje. … Dar ▾ Š į vieš butį pasirinkome kelionių organizatoriaus pasiū lymu ir perž velgę ​ ​ daugybę atsiliepimų internete. Pasirinkdami nesuklydome ir nesigailė jome. Nuostabus vieš butis nuo susitikimo su sveč iu registratū roje ir apsigyvenimo kambaryje. Priė mė , atliko, viską smulkiai paaiš kino kas, kur ir kaip. Nuostabus rajonas, dė mesingas ir paslaugus personalas. Daugelis skirtingo gylio baseinų yra š ildomi, kiekviename yra baras, kuriame siū lomi gė rimai ir ledai. Maistas į vairus ir didž iulis asortimentas, kiekvienas gali iš sirinkti pagal skonį . Iki paplū dimio nueisite maž daug per 5 minutes arba galite pasinaudoti autobusu, kuris iš vyksta iš paplū dimio arba vieš buč io kas 20 minuč ių . Ypatingas ač iū darbuotojams, kurie linksmina sveč ius prie baseinų , vietoje ir paplū dimyje. Paplū dimyje yra baras, kuriame taip pat siū lomi gė rimai ir už kandž iai. Paplū dimys smė lė tas ir š varus.
Jū ra graž i, galima nardyti su kauke ir ž iū rė ti į į vairaus dydž io ir spalvos koralus, ž uvis. Baras vieš buč io pastate dirba nuo 10 iki 01 val. Buvau maloniai nustebintas, kad Wi-Fi veikia visur vieš butyje ir paplū dimyje. Reiš kiu dė kingumą visam vieš buč io personalui už malonią vieš nagę ir daug nepamirš tamų į spū dž ių .
аватар VeraNadezhdaLubov
 •  keliavo prieš 2 savaites
Įvertinimas 10.0
Vieš butį rinkomė s pagal atsiliepimus ir tai, kad ž iemą buvo maž ai vė jo, nes pernai patyrė me nemalonių potyrių dė l oro. Taigi, mes už siregistravome po 22:00 Registracija buvo greita, davė kambarį be balkono, langai buvo į gretimo kambario terasą , lovos buvo atskiros. … Dar ▾ Vieš butį rinkomė s pagal atsiliepimus ir tai, kad ž iemą buvo maž ai vė jo, nes pernai patyrė me nemalonių potyrių dė l oro.
Taigi, mes už siregistravome po 22:00 Registracija buvo greita, davė kambarį be balkono, langai buvo į gretimo kambario terasą , lovos buvo atskiros. Praš ė persirengti, pasiū lė kambarį kitame pastate su terasa. Dė l numerio klausimų nekilo, č ia viskas buvo sutvarkyta. Namų tvarkymas yra geriausias visų laikų . Berniukas labai draugiš kas, gulbes darė , lovą apipylė rož ių ž iedlapiais ir visiš kai nemokamai. Tada su vyru pasidarė me nepatogū s, nuė jome iš sikeisti dolerių ir pradė jome palikti arbatpinigių . Kambaryje buvo viskas, ko reikia: arbata, kava, virdulys, plaukų dž iovintuvas, š ampū nai, geliai, kū no losjonai, kepurė s ir tt Viskas buvo laiku papildyta. Ž inau, kad chalatai ir š lepetė s buvo pateikti pagal pageidavimą . Mes neklausė me.
Registratū ros darbuotoja mums paaiš kino, kur viskas yra, kur yra Hakuna Matata restoranas, kaip patekti į Soho.
Kadangi atvykimas vė lavo, vakarienė buvo pasiū lyta Hakuna Matata restorane. Iš principo ten pavakarieniavome ir daugiau nebenė jome. Pagrindinis restoranas man patiko, o į Hakuna Matata vė l važ iuoti nebuvo noro, nors mums patiko tai, ką ten valgė me.
Atvykus siū lo kuponus, bet mes ė jome tik boulingą . Ž aidė me kartu su vyru, ž aidimas truko 20 minuč ių . Tai buvo į domu. Į pirtį ir sū kurinę vonią nė jome, prekybos centras buvo nuo 9 iki 12. Nelabai patogu, o į pirtį galiu eiti namuose.
Š is vieš butis turi labai kompaktiš ką , bet nuostabią teritoriją . Viskas ž alia, ir matosi, kad viskas sutvarkyta. Atkreipė me dė mesį , kad baseinai bū tų reguliariai valomi, vakarais darė me vandens matavimus. Maistą valgomajame taip pat tikrino speciali Higienos komanda. Valgymo sutrikimų neturė jome. Maistas kai kam gali pasirodyti monotoniš kas, bet per savaitę nenuobodž iavome: putpelė s, antis, jautiena, viš tiena, kalakutiena, ž uvis, jū ros gė rybė s.
Ir skanū s kokteiliai bare!
Man labai patiko paslauga. Labai malonus ir paslaugus personalas, dirbantis turistų patogumui. Viskas labai neį kyru, su š ypsena, draugiš ka. Yra ką palyginti, personalas tiesiog puikus.
Vienintelė pastaba yra dė l animacijos. Š iuo atveju net ne pastaba, o palinkė jimas. Vaikinai labai linksmi ir pozityvū s, nuo ryto iki vakaro linksmino sveč ius. Bet vakaro programa yra kaž kas...Mes į pratę turė ti kaž kokius numerius, pasirodymus, pasirodymus. Taip pat vyksta namų vakarė lis, kuriame visada dalyvaudavo tie patys ž monė s. Ne, buvo labai smagu, nes susirinko gera kompanija. Tač iau bū tent vakarinis š ou nepasiekė vieš buč io baro. Dienos metu viskas buvo puiku. O aš norė č iau diskotekos, bent vienos valandos suaugusiems.
Keliavome sausį su baime, pasiė mė me š iltus drabuž ius. Bet mums pasisekė su oru. Nebuvo karš ta, bet patogu. Baseinai su tokiu geru š ildymu, pirkti iš š irdies. Jie net nuė jo prie jū ros.
Ir aš , niekš elis, irgi į jį į lipau. Vė jas kartais buvo, bet nestiprus ir nuo jo buvo galima pasislė pti
Apskritai poilsis ir vieš butis paliko tik teigiamus į spū dž ius, drą siai dedu 10 iš.10. Rekomenduosiu vieš butį !
Номер Номер
аватар olegdavidenko.dndz
 •  keliavo prieš 2 savaites
Įvertinimas 10.0
Iš oro uosto mus paė mė autobusas, kuris nuvež ė iki vieš buč io. Kai tik atvykome, po 30 minuč ių atvykome greitai susodinti. Mums buvo suteiktas "Š eimos kambarys" - jis yra š varus, graž us ir su puikiu vaizdu į baseiną , duš ą ir karš tą vandenį su puikiu Wi-Fi. … Dar ▾ Iš oro uosto mus paė mė autobusas, kuris nuvež ė iki vieš buč io. Kai tik atvykome, po 30 minuč ių atvykome greitai susodinti. Mums buvo suteiktas "Š eimos kambarys" - jis yra š varus, graž us ir su puikiu vaizdu į baseiną , duš ą ir karš tą vandenį su puikiu Wi-Fi. Maitinimas pagal grafiką , labai skani produktų gausa, vaisiai. Maisto pasirinkimas labai didž iulis: viš tiena, jū ros gė rybė s, gė rimai, jautiena, ž uvis. apskritai maistas puikus. Aptarnavimas baruose labai geras, vaikinai atiduoda visas jė gas ir vis klausia ar viskas gerai? Sutikau draugą islamą , labai jam sveikinu ir ač iū už gerą kompaniją . Taip pat didelis ač iū Angelo ir Mina bei Ahmetui – padarė te mano vieš nagę nepamirš tamą ! Rekomenduoju š į vieš butį , bū tinai dar sugrį š ime! P. S Wi-Fi gaudo net jū roje, kas labai nustebino)
На фото Mina, передаю огромное спасибо!
аватар Oksanalukanenko663
 •  keliavo prieš 2 savaites
Įvertinimas 10.0
Vieš butis pranoko visus mū sų lū kesč ius!! ! Mus pasitiko draugiš kas personalas ir po pusvalandž io jau buvo duotas kambario raktas, turė jome „Š eimos kambarį “. Kambarys didelis, š viesus, su nuostabiu vaizdu į baseiną su jū ros vandeniu. … Dar ▾ Vieš butis pranoko visus mū sų lū kesč ius!! ! Mus pasitiko draugiš kas personalas ir po pusvalandž io jau buvo duotas kambario raktas, turė jome „Š eimos kambarį “. Kambarys didelis, š viesus, su nuostabiu vaizdu į baseiną su jū ros vandeniu. Kasdien mū sų kambaryje valydavo ir keisdavo rankš luosč ius ir patalynę , beje, patalynė ir rankš luosč iai buvo sniego baltumo ir skaniai kvepė jo, davė chalatus ir š lepetes, kas maloniai nustebino. Teritorijoje daug baseinų , jau ryte labai ž alia, darbininkai dirba kaip bitė s, kas laisto, pjauna ž olę , teritorija nemaž a, bet labai jauki. Ypatingas ač iū barmenui Angelo, Amine už nuostabius kokteilius, labai skanius ir spalvingus. Maistas labai į vairus, davė jū ros gė rybių , didelį vaisių pasirinkimą , braš kes, arbū zus, melionus, kaip ir sausio mė nesiui, tai manau didelis pliusas. Dabar mes su š eima esame č ia. Rekomenduoti. Tikrai geras penketukas.
аватар monica_petrachi
 •  keliavo prieš 2 savaites
Įvertinimas 10.0
Labai graž us vieš butis. Personalas buvo profesionalus ir draugiš kas. Maistas buvo skanus ir į vairus. Puiki animacijos komanda. Viskas puiku: š ilto oro baseinai, sodas, SPA centras ir, ž inoma, visi patogumai, kuriuos turite SOHO SQUARE. Puikiai praleidome atostogas ir tikrai sugrį š ime. … Dar ▾ Labai graž us vieš butis. Personalas buvo profesionalus ir draugiš kas. Maistas buvo skanus ir į vairus. Puiki animacijos komanda. Viskas puiku: š ilto oro baseinai, sodas, SPA centras ir, ž inoma, visi patogumai, kuriuos turite SOHO SQUARE. Puikiai praleidome atostogas ir tikrai sugrį š ime.
Rodyti daugiau »


Traukos vietos
Sinajaus kalnas
Įvertinimas 9.4
Egiptas, Šarm el Šeichas
Istorija, Religija
Kavinė „Mince“.
Įvertinimas 8.8
Egiptas, Šarm el Šeichas
Restoranai, kavinės

Отель находится на второй береговой линии, под управлением сети Savoy. Туристы могут пользоваться инфраструктурой отеля Savoy, расположенного через дорогу (кроме ресторанов). Открыт в 2004 году, последняя частичная реконструкция прошла в 2016 году. Отель состоит из комплекса 2-этажных корпусов. Состоит из одного 1-этажного корпуса (без номеров) и одиннадцати 2-этажных блоков. Отель Sierra для пар, компании друзей и семейного отдыха с детьми.

Vieta В 6 км от аэропорта г. Шарм-эль-Шейх, 15 км от Наама Бей, в бухте Шаркс Бей.
Paplūdimio aprašymas Ширина пляжной полосы 45 м, длина пляжной полосы 75 м. Пляж находится на территории отеля Savoy. Вход в море - рядом кораллы, рекомендуется использовать специальную обувь. Бесплатный автобус (с левой стороны от Egypt Hall) до пляжа Savoy ходит каждые полчаса, с 08:00-18:00.
 • 2-oji eilutė
 • privatus paplūdimys
 • smėlio paplūdimys
 • koralinis rifas
 • pontonas ar prieplauka
 • gultai  FREE 
 • skėčiai  FREE 
 • Paplūdimio rankšluosčiai
 • nevėjuota įlanka
Viešbutyje

Круглосуточная стойка регистрации, камера хранения багажа (бесплатно), услуги консьержа, услуги по продаже билетов, экскурсионное бюро, услуги по глажке одежды (платно), 1 основной ресторан Mountain View с террасой, сервирующий шведский стол (2 а’ля карт в Soho Square), 10 баров (3 в Soho Square), 8 конференц-залов (до 1400 персон), 7 бассейнов (1 крытый с подогревом в зимнее время, 6 открытых: 1 с морской водой, 5 с подогревом в зимнее время), барбекю, терраса для загара. Wi-Fi предоставляется в общественных зонах бесплатно.

 • restoranas
 • A la carte restoranas
 • kavinė/baras
 • atviras baseinas
 • vidinis baseinas
 • šildomas baseinas
 • konferencijų/banketų salė
 • automobilių stovėjimo aikštelė  FREE 
 • automobilių nuoma
 • saugus
 • nemokamas wiFi interneto ryšys
 • skalbiniai
 • kirpykla / grožio salonas
 • kambariai nerūkantiems
 • valiutos keitykla
 • bankomatas
 • atsiskaitymas mokėjimo kortelėmis
Vaikams Открытый бассейн с подогревом в зимний период, услуги няни по предварительной резервации.
 • Vaikų baseinas
 • žaidimų aikštelė
 • vaikų klubas
 • vaikiškas meniu restorane
 • vaikiškos kėdutės restorane
 • vaikiška lovelė  FREE 
Pramogos ir sportas 6 теннисных кортов (с грунтовым покрытием), дартс, кинозал, караоке, библиотека.
 • stalo tenisas  FREE 
 • teniso aikštelė  FREE 
 • golfas  FREE 
 • tinklinis  FREE 
 • sporto salė  FREE 
 • aerobika  FREE 
 • vandens veikla
 • diskotekų klubas  FREE 
 • animacija
 • ekskursijų organizavimas
Kambarių aprašymas

Номерной фонд отеля насчитывает 393 номера.

Kambariuose

В номере есть кондиционер, Wi-Fi (платно), телевизор, телефон, мини-бар, набор для кофе и чая, сейф, балкон (не во всех номерах). Ванная комната с феном и туалетно-косметическими принадлежностями.

 • vonia / dušas
 • Plaukų džiovintuvas
 • saugus  FREE 
 • oro kondicionierius
 • kabelinė/palydovinė televizija
 • telefonas $
 • internetas wi-fi $
 • balkonas/terasa
Adresas P.O. Box 169 White Knight Beach, Sharm El Sheikh, South Sinai, Egypt
Telefonai: +2 069 3 602 500
El. paštas: [email protected]
Interneto svetainė: Sierra Sharm El Sheikh Hotel
Klausimai ir atsakymai
Какой пляж у отеля?
Отель располагается на 2-й пляжной линии. У отеля собственный песчаный пляж. Для любителей рыбок есть прекрасный коралловый риф. Вход в море или с берега или с понтона. Пляжные полотенца в отеле (бесплатно).
Какие развлечения есть в отеле?
В отеле есть водные развлечения. О том чтобы Вы ни минуты не скучали позаботится анимация. В отеле присутствует организация экскурсий, упрощает выбор и дает советы специалист по туризму.
Какие возможности для детей есть в отеле?
Отель располагает детским бассейном с небольшой глубиной, детской площадкой с горкой и качелями. Чтобы взрослые могли отдохнуть, детей каждый день развлекает детский клуб. В ресторане есть отдельное детское меню или зона с детским питанием. Детские стульчики для кормления Ваших малышей всегда под рукой.