Atsiliepimai ir pasakojimai apie viešbučius Estija

Turistinės istorijos apie Estija pridėti istoriją
Baltijos ruduo. 2 dalis.
Baltijos ruduo. 1 dalis. Latvija>>> ...už autobuso lango mirgė jo stulpelis su Europos Są jungos simboliu ir už raš u „Estonia“. Lyginant su Latvija, iš pirmo ž vilgsnio niekas nepasikeitė - tas pats geltonai-raudonai-ž alias miš rus miš ka...
 •  prieš 4 metų
Festivalio metu…
Bet koks folkloro festivalis nusipelno aplankyti. O jei š is festivalis į trauktas į UNESCO nematerialaus kultū ros paveldo są raš ą , tai apie tai net nekalbama.
 •  prieš 5 metus
Gražus Talinas
Laba diena! Pirmą ją apž valgą norė jau palikti apie savo mylimą Estiją . Ateityje norė č iau plač iau papasakoti apie Estijos miestus ir vietos gyventojų gyvenimą , taip pat apie Estijos privalumus.
 •  prieš 5 metus
Auksinis ruduo Estijoje ir Suomijoje
Auksinis ruduo Estijoje ir Suomijoje Auksinis ruduo Estijoje. Tai buvo ne tik auksinis ruduo, tai buvo tikras rojus akims ir atsipalaidavimas sielai. Bilietus paė mė me likus 396 dienoms iki kelionė s.
 •  prieš 6 metus
Be to, savaip trauka.
Talinas – senas Hanzos miestas, o antikvarinė s parduotuvė s puikiai dera su kreivomis, akmenimis grį stomis gatvė mis. Net jei esate maž as antikvarinių daiktų gerbė jas, tuomet turite aplankyti bent porą jų .
 •  prieš 7 metus
Viena diena Taline
Rugpjū č io mė nesį ilsė jomė s Rygoje. Labai norė jau aplankyti Estiją . Po keturių valandų atvykome į Taliną .
 •  prieš 5 metus
Didelis mažasis Talinas
vaizdas iš Adelė s Trijų karū nų restoranas Adelė s buto viduje VIEŠ BUČ IAI. Į važ iavome į senamiestį skambant griausmingam bū gnų garsui.
 •  prieš 9 metus
Iš Talino į Helsinkį laivu.
Jachtos Talino uoste. Nė ra nieko lengviau nei važ iuoti iš Talino į Helsinkį , nes š ias dvi Europos sostines skiria vos aš tuoniasdeš imt kilometrų .
 •  prieš 9 metus
NAUJA KELIONĖ Į TALINĄ, ŠĮ KARTĄ jaudinanti
Į VADAS Dar kartą sveikinu turizmo mylė tojus ir š į kartą noriu su jumis pasidalinti į spū dž iais iš kelionė s į Taliną su ž mona nuo 30.
 •  prieš 10 metus
Kačių kavinė "Nurri" Taline – 100% ūžesys teigiamas!
Mane visada domino klausimas: kur dingo Talino katė s? Talinas – pajū rio miestas, tad be kač ių č ia neapsieisi (kas buvo Odesoje ir Stambule, mane supras).
 •  prieš 10 metus
Rodyti daugiau »