Atsiliepimai ir pasakojimai apie viešbučius Punta Kana

Turistinės istorijos apie Punta Kana pridėti istoriją
Daugiau tokių 4* viešbučių
Esu patenkintas vieš buč iu - tokių.4* vieš buč ių bū tų daugiau. Netgi iš samiai apž velgiau vieš butį . Š eš ė linis paplū dimys mums net ir ne sezono metu – bū tent Dominikos Respublikoje saulė kaitant gegu&...
 •  prieš 2 metų
Viskas tobulai
Vieš butis pranoko visus mano lū kesč ius, didž iulė sutvarkyta teritorija, puikus vandens parkas. Daug barų ir restoranų , 7 Ala Carte, kurių kiekvieną galima aplankyti vieną kartą nemokamai per visą poilsio laiką .
 •  prieš 2 metų
Viešbutis 3-
Apsistojome 2021 m. lapkrič io viduryje. Poilsis man nepatiko kategoriš kai ir net su operatoriumi AnehTour. Maistas vieš butyje š lykš tus, nė ra nieko, tik ryž iai ir makaronai.
 •  prieš 3 metų
Geras viešbutis už savo pinigus
Draugai, noriu pasidalinti su jumis ir rekomenduoti vieš butį Dominikos Respublikoje "vista sol punta Cana 4 *, kai apgyvendinamas geresniuosiuose kambariuose su vaizdu į vandenyną .
 •  prieš 3 metų
Baisus viešbutis!!!
Visiems, kurie ketina iš leisti daug pinigų , siū lau gerai pagalvoti prieš perkant bilietą į patį bjauriausią vieš butį !
 •  prieš 3 metų
Mums patiko viešbutis ir visa kita
Vieš butis mums patiko, kai atostogavome, jau ž inojome, kad vandenynas bus purvinas nuo dumblių , todė l iš pradž ių už sisakė me kambarį su baseinu.
 •  prieš 3 metų
Viešbutis už 9,9*. Rekomenduoju
Pasirinkite vieš butį pagal atsiliepimus apie dumblių buvimą . Kadangi 2021 metais buvo didelis sargasieč ių antplū dis, atvykus nenorė jau dė l jų kauptis.
 •  prieš 3 metų
Nėra vandenyno!
Vieš butis pasirinktas remiantis kelionių organizatoriaus rekomendacijomis. Š ventę ji pasirinko pati, nes tai buvo staigmena vyro gimtadienio proga.
 •  prieš 3 metų
Viešbutis normalus
Vieš butis pasirinktas dė l maž os kainos ir nesigailė jo. Paplū dimys su dumbliais, bet š iek tiek tingū s darbininkai stengiasi juos paš alinti kiekvieną dieną (greta esantys paplū dimiai visai nevalomi), maudytis galima, dumbliai netrukdo, ka...
 •  prieš 3 metų
Nuostabus viešbutis! Nuostabaus medaus mėnesio!
Atostogaudami norė jome paraš yti atsiliepimą apie vieš butį . nuo pat pirmos dienos mes tiesiog mė gavomė s atmosfera, personalu, maistu ir t.
 •  prieš 3 metų
Rodyti daugiau »


Daugiau apie Punta Kana