Atsiliepimai ir pasakojimai apie viešbučius Puerto Plata

Turistinės istorijos apie Puerto Plata pridėti istoriją
TIKRAI geras viešbutis
Didelė sutvarkyta teritorija. Puikus kasdienis kambarių valymas. Į vairus maistas, geras mė sos pasirinkimas, bet maž ai vaisių ir jū ros gė rybių .
 •  prieš 5 metus
Geriau nei Egiptas, Vietnamas, Tailandas ir juo labiau Turkija!!!
LABAI GERAI! Š iame vieš butyje taip pat buvome tuo pač iu metu kaip ir ankstesnė se apž valgose, nuo kovo 11 iki kovo 21 d. su Pegasus ir Nordwind.
 •  prieš 5 metus
Geras viešbutis už tokią kainą, bet būkite pasiruošę...
Pirmą kartą raš au apž valgą , todė l atsipraš au dė l raš ybos. Noriu trumpai, be nereikalingų dainų tekstų paruoš ti bū simus turistus galimiems „staigmenoms“.
 •  prieš 6 metus
Riu nenuvylė!
Vieš butyje apsistojome su visa š eima. Iki vieš buč io už trunka apie valandą , bet tikrai verta. Vieš butis yra didelis 3 vieš buč ių kompleksas, kuriame galite pasivaikš č ioti, papietauti ir papusryč iauti.
 •  prieš 6 metus
Vandenynas yra nepamirštamas.
Š iame vieš butyje su vyru ilsė jomė s nuo vasario 24 iki kovo 7 d. Turė jome baltą vilą su vaizdu į futbolo aikš tę.926 kambarys antrame aukš te.
 •  prieš 6 metus
Dėl savo vertės žiemos šventės pasirodė tiesiog dieviškos.
Su draugu puikiai praleidome laiką vieš butyje „Riu“. Vieš butis yra puikioje vietoje, su nuostabiu paplū dimiu, o vandenynas toks skirtingas, su didelė mis bangomis ir tylesne lagū na.
 •  prieš 6 metus
geras šeimyninis viešbutis
Labai ilgai rinkomė s vieš butį ir nusprendė me jame apsistoti! Ir teisingai pasielgė , vieš butis ramus, jaukus ir tylus, labai patogu keliauti su vaikais, buvo maitinami skerdimui, buvo daug į vairaus maisto, pvz.
 •  prieš 6 metus
Puikus viešbutis ramioje įlankoje.
Vieš butis, nors ir stovi Atlanto vandenyno pakrantė je, bet dė l ​ ​ savo vietos į lankoje, buvo malonu maudytis. Paplū dimys mums patiko labiau nei Punta Kanoje, kur ilsė jomė s pernai, nes bangų praktiš kai nė ra, o maudytis galima kas...
 •  prieš 7 metus
Viešbutyje vyksta remontas!
Akcijai pasirinktas vieš butis, iš visų pasiū lymų buvo vienas 11 + 1 diena už tuos pač ius pinigus kaip ir kiti vieš buč iai 9-10 dienų .
 •  prieš 7 metus
Linksmas, švarus, gražus.
Visų pirma, atostogos Puerto Platoje iš esmė s skiriasi nuo atostogų Punta Kanoje. Punta Kanoje yra balto smė lio ir gilesnių vandenynų , tač iau Puerto Plata yra puikus kalnų oro ir seklaus š ilto vandenyno kokteilis, puikiai tinkantis vaikams.
 •  prieš 7 metus
Rodyti daugiau »


Daugiau apie Puerto Plata