Wela Hotel 4*– Atsiliepimai

21
Įvertinimas 8.710
pagrįstas
21 apžvalgos
№4 viešbučio reitinge Saulėtas paplūdimys
8.4 Skaičius
7.9 Aptarnavimas
8.2 Grynumas
9.0 Mityba
7.8 Infrastruktūra
Viešbutis yra šiaurinėje Saulėto Kranto dalyje, 200 metrų nuo paplūdimio. Jį sudaro du 5 aukštų pastatai: pirmasis statytas 2004 m., antrasis – 2012 m. Jame yra restoranai, barai, SPA, pramogos suaugusiems ir vaikams. Viešbutis puikiai tinka ramiam ir aktyviam poilsiui su visa šeima.Daugiau →
аватар liubowpoeche
 •  keliavo prieš 2 metų
Įvertinimas 10.0
Š ią vasarą birž elio mė nesį atvykome iš Lenkijos ir praleidome 8 nepamirš tamas dienas. Puikus vieš butis, kuriam tarnautojai 5 ž vaigž dutė s, o ne 4, aplankė me 3 ž emynus tokios virtuvė s, tarnautojų , baro tarnautojų niekada nebuvo susitikę . … Dar ▾ Š ią vasarą birž elio mė nesį atvykome iš Lenkijos ir praleidome 8 nepamirš tamas dienas. Puikus vieš butis, kuriam tarnautojai 5 ž vaigž dutė s, o ne 4, aplankė me 3 ž emynus tokios virtuvė s, tarnautojų , baro tarnautojų niekada nebuvo susitikę . Ypatingai noriu iš skirti restorano ir baro vadybininkę barmenę Anž eliką už są ž iningą darbą , malonų aptarnavimą . Ten norė jo palikti geriausius Bulgarijoje praleistus prisiminimus, už kuriuos dė kojame!
аватар
 •  keliavo prieš 5 metus
Įvertinimas 10.0
Vieš butis Wela yra 4*, bet patikė kite manimi, jis vertas visų.5 ž vaigž duč ių . Vieš butis š varus, tvarkingas, labai priž iū rė tas, baldai nauji, viskas puiku su santechnika. Atsipalaiduodamas š iame vieš butyje nepatyriau visiš kai jokių nepatogumų . … Dar ▾ Vieš butis Wela yra 4*, bet patikė kite manimi, jis vertas visų.5 ž vaigž duč ių . Vieš butis š varus, tvarkingas, labai priž iū rė tas, baldai nauji, viskas puiku su santechnika. Atsipalaiduodamas š iame vieš butyje nepatyriau visiš kai jokių nepatogumų . Lovos labai patogios, ant kurių malonu miegoti. Maistas labai skanus, vien aromatas buvo to vertas. O kava ten apskritai nuostabi, tokios dar nebandž iau, vidutiniš kai aitri ir labai soti. Teritorija didelė ir labai graž i, labai patiko pasivaikš č ioti po ją pasigrož ė ti saulė lydž iu, buvo nuostabus vaizdas. Po š venč ių liko tik teigiami prisiminimai. Jei paklaustumė te, ar norė č iau dar kartą apsistoti „Wela“ vieš butyje, atsakyč iau – „TAIP! “. Man tikrai viskas labai labai patiko. Ač iū visiems, kurie prisidė jo prie š io vieš buč io sutvarkymo, esate puikū s bič iuliai.
аватар KarinaAndrienko
 •  keliavo prieš 7 metus
Įvertinimas 10.0
Laba diena! Noriu pasidalinti į spū dž iais apie poilsį Wela Hotel 4 *. Buvome praeitą vasarą ir mums labai patiko! ))) Vieš butis praš matnus ir tiesiog sukurtas poilsiui) Tik 5 minutė s iki paplū dimio) Kambariai labai graž ū s, visi ryš kių spalvų ) Graž us vaizdas pro langą pakelia nuotaiką . … Dar ▾ Laba diena! Noriu pasidalinti į spū dž iais apie poilsį Wela Hotel 4 *. Buvome praeitą vasarą ir mums labai patiko! ))) Vieš butis praš matnus ir tiesiog sukurtas poilsiui) Tik 5 minutė s iki paplū dimio) Kambariai labai graž ū s, visi ryš kių spalvų ) Graž us vaizdas pro langą pakelia nuotaiką . Vieš butyje taip pat yra baseinas, baras ir sauna. Dar spė jau nueiti į kosmetines procedū ras, nueiti į sporto salę . O su vyru ž aidė me tenisą , badmintoną , smiginį ir mini golfą ) Iš bandė me viską , č ia daug pramogų , nenuobodž iausite) Laisvu laiku vykome į Nesebaro miestą , visai netoli , kur apie 15 min. . Š iek tiek susipaž inome su vietos kultū ra, skaniai pavalgė me. Pač iame vieš butyje taip pat yra daug restoranų ir maistas praš matnus)) Man patiko banitsa - tradicinė bulgariš ka sluoksniuota teš la, neį prasta, bet labai skani. Apskritai patariu visiems, kurie nori atsipalaiduoti ir pailsė ti nuo vietinio š urmulio)
аватар anya-gorbach
 •  keliavo prieš 9 metus
Įvertinimas 8.0
Sveiki! Pirmą kartą gyvenime kilo noras paraš yti apž valgą (nors ne pirmą kartą už sienyje: Turkija, Malta, Tailandas, Graikija, Austrija, Sicilija) Vieš buč iui buvo skirtos 4 ž vaigž dutė s, o ne 5, kaip man atrodo, tik todė l, kad jis nė ra pirmoje eilė je. … Dar ▾ Sveiki! Pirmą kartą gyvenime kilo noras paraš yti apž valgą (nors ne pirmą kartą už sienyje: Turkija, Malta, Tailandas, Graikija, Austrija, Sicilija)
Vieš buč iui buvo skirtos 4 ž vaigž dutė s, o ne 5, kaip man atrodo, tik todė l, kad jis nė ra pirmoje eilė je. Pė sč iomis iki jū ros 3-5 min. 1000 metrų nė ra (kaip paraš yta apraš yme). O visa kita puiku. Viskas priklauso nuo jū sų nuotaikos! Jei atė jote ieš koti trū kumų , rasite 5 ž vaigž dutė se. vieš buč iai. Taigi apie vieš butį :
1) Mane labai suž avė jo sveč ių daugiatautiš kumas (pač ių bulgarų ir rumunų , moldavų , amerikieč ių , britų , vokieč ių , rusų , ukrainieč ių , trumpai tariant)
2) kambariuose viskas jauku, š varu, kompaktiš ka, nieko daugiau. Lova buvo pakeista 2 kartus per 7 atostogų dienas. Rankš luosč iai buvo keič iami tik tuo atveju, jei juos numetė te ant vonios grindų . Iš valė me, kol pusryč iavome. Labai patogu, beje.
3) Maistas. Na, aš než inau, ž inoma, jū s galite rasti kaltę , bet jū s nenorite. Raš au taip, kaip buvo. Pusryč iai VISADA vienodi. Omletas, plakta kiauš inienė , š oninė , virti kiauš iniai, darž ovė s, salotos, saldumynai, musliai, pienas, vaisiai, arbata, kava. Pietū s ir vakarienė dubliuojasi, tač iau kiekviena diena yra skirtinga. Mė sa buvo: kiauliena, jautiena, verš iena, viš tiena, ž uvis. Garnyras: makaronai, bulvytė s, ryž iai, troš kintos darž ovė s, virtos bulvė s, keptos. Pietums ir vakarienei visada bū davo pirmieji patiekalai. Verandoje visada bū davo kas nors kepta, arba kotletai, arba kotletai, ar viš tienos gabaliukai. Trumpai tariant, alkanas tikrai neliksi.
4) Alkoholis. Viskas apima tik vietinius, gana pakenč iamas. Iš viso yra 4 barai. Pagrindiniame restorane, vestibiulyje, prie baseino ir verandoje. Tiesa, alkoholis pilamas per dantį , mums, ukrainieč iams ir rusams! Vestibiulyje esantis baras dirba iki 12 valandos nakties, tad be alkoholio tikrai neliksite!
5) YPATINGAS AČ IŪ ANIMACIJŲ KOMANDAI!!! ! ! Vaikinai tiesiog puikū s!!! ! ! Kiekvieną vakarą kaž kas naujo. Ė jome visą laiką ir nesigailė jome. Laikrodis, malonumas! Vieną vakarą jie surengė bulgariš ką vakarą (gavo daug daugiau malonumo nei iš vyko į ekskursiją , paskui gailė josi iš mestų pinigų ) Beje, nusipirko ekskursiją į Bulgarijos kaimą aikš tė je netoli nuo vieš buč io (visiš ka apgaulė , mums pasakė , kad tai pati geriausia ekskursija. geresnio pasirodymo niekur kitur nerasite, galiu pasakyti, kad man visiš kai niekas nepatiko, nei maistas, nei pramoginė programa)
6) Mineralinis vanduo baseine. Tai toks malonumas, nė ra baliklio kvapo ir nemalonus pojū tis nosyje.....
Apskritai rekomenduoju vieš butį !
аватар ipad2009
 •  keliavo prieš 9 metus
Įvertinimas 9.0
Puikus vieš butis, 5 min iki jū ros, vertas savo ž vaigž dž ių , maistas lygus ir skanus, gera animacija … Dar ▾ Puikus vieš butis, 5 min iki jū ros, vertas savo ž vaigž dž ių , maistas lygus ir skanus, gera animacija
аватар I.gorelko
 •  keliavo prieš 9 metus
Įvertinimas 6.0
Ilsė jomė s 11 naktų su dviem jau gana suaugusiais 16 ir 13 metų vaikais. Kelionių kompanija „Solvex“ pasiū lė š į vieš butį kaip pelningą variantą vaikui iki 13 metų su nuolaida nakvynei. Viskas buvo suorganizuota aukš č iausiu lygiu. … Dar ▾ Ilsė jomė s 11 naktų su dviem jau gana suaugusiais 16 ir 13 metų vaikais. Kelionių kompanija „Solvex“ pasiū lė š į vieš butį kaip pelningą variantą vaikui iki 13 metų su nuolaida nakvynei. Viskas buvo suorganizuota aukš č iausiu lygiu. Mus pasitiko oro uoste ir nuvež ė į vieš butį , o vieš butis iš karto buvo apgyvendintas ir pamaitintas vakariene. Kompanijos atstovė Julija kitą dieną labai iš samiai instruktavo tiek apie ekskursijas, tiek iš vykstant. Vieš buč io personalas labai draugiš kas. Animatoriai dirbo kiekvieną dieną , buvo labai linksmi ir jauni. Padavė jai restorane tiesiog puikū s – dirbo greitai ir kokybiš kai, nesu mač iusi nenuvalyto stalo. O maitino puikiai: š vediš kas stalas, viskas š viež ia ir skaniai iš kepta. Kasdien vaisiai: obuoliai, apelsinai, greipfrutai, slyvos, nektarinai, persikai, arbū zas ir melionas. Pietums ir vakarienei pyragai ir pyragaič iai yra bū tini.
pusryč iai: š viež i pyragaič iai. Kambarys buvo tvarkomas kasdien, lova keič iama du kartus per vienuolika naktų , tai visiš kai už tenka, š lapi rankš luosč iai pagal poreikį . Bet jie man suteikė kambarį.3 aukš te su vaizdu į pagrindinę gatvę , o eismas jame net naktį buvo labai intensyvus, todė l naktį negalite atidaryti lango - labai triukš minga, oro kondicionierius iš gelbė jo. Netoliese nė ra diskotekų ir garsios muzikos, todė l tai gana rami vieta poroms su vaikais. Vienintelis kambario trū kumas yra duš as. Jis pagamintas taip, kad duš o durelė s netrukdytų vandeniui patekti po praustuvu ir tualetu. Kadangi mė gstu kambaryje vaikš č ioti basa, tai nuolatinis vandens buvimas ant grindų š iek tiek erzino.
аватар bsbpqdye
 •  keliavo prieš 10 metus
Įvertinimas 9.0
2013 m. liepos pradž ioje ilsė jausi su ž mona, trumpai buvau Turkijoje, Egipte, skeptikai iš vyko į Bulgariją , bet likau maloniai nustebinta, patiko beveik viskas, vieš butis labai geras, jei ne vokieč iams ir britams (jaunimas neiš eina iš vieš buč io gerti ir š aukia, mū siš kiai ilsisi), maistas daug skanesnis nei tose š alyse kur buvo, pramogų vieš butyje ar už sienieč iams maž ai, kainos pritrenkia savo pigumu, iš principo Vieš butis man labai patiko, tikrai geresnis už Egiptą ir kaž kur Turkijos lygyje, vienintelis minusas, jū ra ne pirmoje eilė je ir gultai mokami. … Dar ▾ 2013 m. liepos pradž ioje ilsė jausi su ž mona, trumpai buvau Turkijoje, Egipte, skeptikai iš vyko į Bulgariją , bet likau maloniai nustebinta, patiko beveik viskas, vieš butis labai geras, jei ne vokieč iams ir britams (jaunimas neiš eina iš vieš buč io gerti ir š aukia, mū siš kiai ilsisi), maistas daug skanesnis nei tose š alyse kur buvo, pramogų vieš butyje ar už sienieč iams maž ai, kainos pritrenkia savo pigumu, iš principo Vieš butis man labai patiko, tikrai geresnis už Egiptą ir kaž kur Turkijos lygyje, vienintelis minusas, jū ra ne pirmoje eilė je ir gultai mokami. Rekomenduoju ir vieš butį , ir Bulgariją
аватар atoonika
 •  keliavo prieš 10 metus
Įvertinimas 8.0
Vieš butis visai geras. Geras kainos ir kokybė s santykis. Maistas į vairus. Personalas draugiš kas. Aptarnavimas normalus. Rankš luosč iai buvo keič iami kasdien, o patalynė – kas tris dienas. Gera animacija. Veikia animatorių komanda (7 arba 8 ž monė s), kuri dienos metu stengiasi organizuoti į vairias pramogas tiek suaugusiems, tiek vaikams. … Dar ▾ Vieš butis visai geras. Geras kainos ir kokybė s santykis. Maistas į vairus. Personalas draugiš kas. Aptarnavimas normalus. Rankš luosč iai buvo keič iami kasdien, o patalynė – kas tris dienas.
Gera animacija. Veikia animatorių komanda (7 arba 8 ž monė s), kuri dienos metu stengiasi organizuoti į vairias pramogas tiek suaugusiems, tiek vaikams.
Vieš butis yra antroje kranto linijoje, iki jū ros 5-7-10 minuč ių (viskas priklauso nuo to, kur eiti). Paplū dimys ir jū ra yra nuostabū s! ! ! !!
Sunny Beach Resort turi gerą infrastruktū rą .
аватар sonia_
 •  keliavo prieš 10 metus
Įvertinimas 7.0
Pailsė jo 2013 metų birž elį , du draugai. Vieš butis buvo pasirinktas ilgą laiką , prieš tai iš studijavus atsiliepimus, beveik viskas, ką jie skaitė , pasirodė tiesa. Taigi iš esmė s. Atskridome iš Minsko Belavia, atvykus mus pasitiko Solvex firmos atstovas ir apie 14h nuvež ė į vieš butį , buvome iš karto apsigyvenę , be problemų , langai ž iū rė jo į baseiną . … Dar ▾ Pailsė jo 2013 metų birž elį , du draugai. Vieš butis buvo pasirinktas ilgą laiką , prieš tai iš studijavus atsiliepimus, beveik viskas, ką jie skaitė , pasirodė tiesa. Taigi iš esmė s. Atskridome iš Minsko Belavia, atvykus mus pasitiko Solvex firmos atstovas ir apie 14h nuvež ė į vieš butį , buvome iš karto apsigyvenę , be problemų , langai ž iū rė jo į baseiną . Kambarys š varus, tvarkingas, patalynė š viež ia. Valyta kiekvieną dieną , savaitę lova buvo keič iama 2 kartus. Iš pliusų : puikus maistas, labai į vairus ir skanus, europietiš ka virtuvė (š vediš kas stalas), tikrai neliksite alkani; Vieš butis yra antroje linijoje, todė l naktį gana ramu, personalas mandagus ir mandagus. Minusai – animacija, jos nė ra. Vieš butis veikiau ne 4*, o gerų trijų .
аватар ViktoriyaSem
 •  keliavo prieš 11 metus
Įvertinimas 9.0
Ilsė jomė s su vaiku (mergaitei 11 m. ), prieš kelionę skaitė m atsiliepimus ir, atsiž velgę ​ ​ į kainą bei ž monių nuomonę , nustojome rinktis š į vieš butį . Tiesiog noriu iš reikš ti savo didelį dė kingumą ž monė ms, kurie skiria laiko atsiliepimams raš yti. … Dar ▾ Ilsė jomė s su vaiku (mergaitei 11 m. ), prieš kelionę skaitė m atsiliepimus ir, atsiž velgę ​ ​ į kainą bei ž monių nuomonę , nustojome rinktis š į vieš butį . Tiesiog noriu iš reikš ti savo didelį dė kingumą ž monė ms, kurie skiria laiko atsiliepimams raš yti. Mū sų atveju š i informacija labai padė jo renkantis ir pasirodė visiš kai teisinga (atsiž velgiant į skirtingus skonius). Nepaisant to, kad jų registracija vyksta 14.00 val. , atsiž velgiant į atostogų sezono nuosmukį , į kambarį patekome 09.55 iš karto atvykę , ž monė s iš Moldovos laukė nuo 6:00 ir kartu su mumis apsigyveno. Personalas labai draugiš kas, pozityvus, linksmas, turintis humoro jausmą , jautiesi kaip š eimoje. Pati geltonų atspalvių vieš buč io interjero spalvų schema iš pradž ių buvo. Kambariai š varū s, rankš luosč iai buvo keič iami kiekvieną dieną , kartą ir antrą kartą bandė , bet atsisakė me. Š ampū nų ir duš o ž elių tiesiog taip nepakeitė (ta prasme, kai pasibaigė , na, mums už teko), merginos iš gretimo kambario dė l to kreipė si į registratū rą , pradė jo neš ti beveik kasdien be arbatpinigių . Sprendž iant iš kai kurių mano pastebė jimų , neskaitant rankš luosč ių keitimo ir š iukš lių iš vež imo, jie nelabai iš valė , bet mes patys stengė mė s palaikyti tvarką , tad priekaiš tų neturiu. Baldai kambaryje nauji, š varū s ir patogū s, š viestuvai visi veikė . Atsipraš au už tokią smulkmeną , bet vonios kambario nuleidimo sistemoje buvo š iek tiek silpnas vandens slė gis. Taigi, visose vieš buč io patalpose ir jo teritorijoje buvo nuolat valomos ir viskas buvo š varu ir gerai priž iū rima. Mums pasisekė su kambariu, kad pro langus matyti baseino kiemas, galima bū tų ž iū rė ti į vaiką , jei jis vienas iš eidavo. Antra, skambė jo muzika, o jei norisi, galė jai už daryti duris ir viskas buvo tylu, garso izoliacija atrodė normali. Paskutinį mū sų vakarą , kai vyko nacionalinis vakarė lis, susikroviau lagaminus ir paž iū rė jau gerą pasirodymą . Tikriausiai š iek tiek maž iau pasisekė ž monė ms, kurių langai buvo nukreipti į kelią ir kaimyninius vieš buč ius, bet nemanau, kad tai taip baisu. Dė l maisto: kaž kas atsiliepimuose raš ė , kad peiliai nelabai aš trū s, sutinku ; ))), jautiena man pasirodė kieta, bet man labiausiai patiko ž uvis ir likau labai patenkinta, bulvių koš ė priminė miviną iš maiš elių , Man asmeniš kai nepatiko pica (ir ne tik vieš butyje). Sultys taip pat nė ra labai geros (bet apie tai skaitė me anksč iau). Labai patiko sriubos ir jogurtai. Svarbiausia, kad viskas bū tų š viež ia, o į vairovė leidž ia kiekvienam iš sirinkti sau patinkanč ią dietą , ką aš padariau ir likau patenkinta. Daug vaikš č iojome po kurortą , apž iū rė jome skirtingus vieš buč ius iš orė je ir į sitikinome savo pasirinkimo teisingumu. Iki jū ros (paplū dimio) ne daugiau kaip 5 minutė s pė sč iomis, iki kurorto centro 15 minuč ių . Siū lo ten važ iuoti traukiniu už.3 levas ž mogui, manė me, kad kaip palei promenadą per visą kurorto ilgį , pasirodė , kad tik iki centro (ir ne visai krantine), kur ė jome kelis kartus per dieną . Kalbant apie pinigų keitimą , tai geriau buvo pakeisti "Unit Credit Bull Bank", bet ten yra nuo 50 eurų su pasu ir kaž kur iki 16.00 val. , iš skyrus savaitgalius, tai pakeliui į centrą deš inė je pusė je , kursas buvo 1.947, kitose vietose 1.91, 1.90 ir maž esnis, bet bet kokia suma. Taip pat noriu pasakyti, kad, nepaisant laiku už sakytų sausų davinių keliui (anksti ryte), mū sų są raš e nebuvo, nors aš asmeniš kai mač iau, kaip mergina kaž kur už siraš inė jo, o tada pati ieš kojau są siuvinį ir neatsirado są raš e))), jis mums buvo atiduotas. Vieną ryto, likus 4 valandoms iki iš vykimo, nusprendž iau pasiteirauti ar turime sausų davinių ir suž inojau, kad jo nė ra. Bet 4.45 mums davė . Viskas iš sisprendė be pretenzijų , ką jau kalbė ti apie skandalus. Galbū t tokį nesusipratimą lė mė (mano asmeniš kai pastebė tas) faktas, kad jaunimas š iek tiek moka rusiš kai, daugiau angliš kai, nuo 30 metų ž monė s puikiai moka rusų kalbą . Todė l svarbius klausimus geriau susitvarkyti patiems. Oras š iuo metų laiku mū sų nelepino (dar geriau, rugsė jo 1 pusė je), pusę atostogų laiko buvo apsiniaukę , š lapdriba, vė sios naktys, bet maudė mė s jū roje ir baseine, nors ne taip ilgai, bet ne neį prastas karš tis. Mums nepatiko vandens parkas per 15 minuč ių pė sč iomis (nė jome paž iū rė ti), bet tas, kuris atrodo naujesnis ir į domesnis Nesebare, nebeveikė , todė l vaikas liko be pagrindinė s pramogos. . Atsipraš au už tokias smulkmenas, iš tiesų esu maž iau pretenzingas ir reiklus ž mogus kasdienybė je, maiste. Tiesiog norė jau iš dė styti visus pastebė tus dalykus, ne dė l to, kad pateikč iau blogą apibū dinimą , o norė damas padė ti kitiems ž monė ms, turintiems skirtingus reikalavimus, juos pasirinkti. Iš vada: likome patenkinti kainos ir kokybė s santykiu. Jei eisime dar kartą , tai tik š iame vieš butyje.
Rodyti daugiau »


Dar nėra klausimų
Užduok klausimą apie viešbutį
kreipkitės į ekspertus ir gaukite atsakymus
per kelias ateinančias valandas.
VIEŠBUČIŲ EKSPERTAI
Traukos vietos

Отель расположен в северной части Солнечного берега, в 200 метрах от пляжа. Состоит из двух 5-этажных корпусов: первый построен в 2004 году, второй – в 2012 году. К услугам гостей рестораны, бары, спа-центр, развлечения для взрослых и детей. Отель прекрасно подойдёт для спокойного и активного отдыха всей семьёй.

Vieta 1 км от центра Солнечного берега. 40 км от аэропорта Бургаса.
Paplūdimio aprašymas Пляж в 200 м.
 • 3 ir toliau
 • miesto paplūdimys
 • smėlio paplūdimys
Viešbutyje

2 ресторана, 3 бара, 2 конференц-зала.

Круглосуточная стойка регистрации, камера хранения багажа, факс/ксерокопирование, магазины на территории, доставка прессы, доставка еды и напитков в номер.

 • restoranas
 • kavinė/baras
 • atviras baseinas
 • konferencijų salė/pokylių salė
 • automobilių stovėjimo aikštelė  FREE 
 • automobilių nuoma
 • saugus
 • liftas
 • skalbiniai
 • kirpykla/grožio salonas
 • gydytojas
 • patalpos žmonėms su negalia
 • kambariai nerūkantiems
 • valiutos keitykla
 • atsiskaitymas mokėjimo kortelėmis
Vaikams Анимационная программа для детей.
 • vaikų baseinas
 • žaidimų aikštelė
 • vaikiška lovelė  FREE 
Pramogos ir sportas Мини-гольф, аквааэробика, садовые шахматы, мини-футбол – бесплатно. Дартс: у аниматоров бесплатно, в ночном баре платно.
 • SPA ar sveikatingumo centras
 • stalo tenisas  FREE 
 • tinklinis  FREE 
 • futbolo aikštelė
 • sporto salė  FREE 
 • aerobika  FREE 
 • diskotekų klubas
 • animacija
Kambarių aprašymas

Всего 250 номеров в двух 5-этажных зданиях.

 • vonia / dušas
 • Plaukų džiovintuvas
 • saugus $
 • oro kondicionierius
 • kabelinė/palydovinė televizija
 • telefonas
 • internetas wi-fi $
 • balkonas/terasa
Adresas 8240 Sunny Beach resort, Bulgaria
Telefonai: +359 554 250 75
El. paštas: wela@welatour.bg
Interneto svetainė: Wela Hotel
Klausimai ir atsakymai
Какой пляж у отеля?
Отель располагается на 3-й пляжной линии или далее. Рядом с отелем находится городской песчаный пляж.
Какие развлечения есть в отеле?
Для ценителей тишины и релакса есть Спа или велнес-центр. Вы можете прекрасно провести время за игрой в футбол. Танцы-шманцы до утра или как позволит администрация отеля, вот что Вас ждет в Диско-клубе. О том чтобы Вы ни минуты не скучали позаботится анимация.
Какие возможности для детей есть в отеле?
Отель располагает детским бассейном с небольшой глубиной, детской площадкой с горкой и качелями.