Puikus viešbutis, smagiai praleiskite laiką!

Parašyta: 20 birželio 2022
Kelionės laikas: 12 — 17 birželio 2022
Kam autorius rekomenduoja viešbutį?: Atpalaiduojančioms atostogoms; Šeimoms su vaikais; Poilsiui su draugais, jaunimui
Viešbučio įvertinimas:
10.0
iš 10
Viešbučių įvertinimai pagal kriterijus:
Kambariai: 10.0
Aptarnavimas: 10.0
Grynumas: 10.0
Mityba: 10.0
Infrastruktūra: 10.0
Prieš trejus metus š iame vieš butyje (apž valga – ž r. ž emiau) ilsė jausi su savo 7 metų anū ke, o š iemet č ia puikiai ilsė jomė s su 7 metų anū ku. Nepaisant koronaviruso ir kitų sunkumų , paslaugų lygis buvo iš laikytas. Esu dė kingas vieš buč iui už nuostabias atostogas, viskas iš liko nepaprastai gerame lygyje, baseinai dž iugina, č iuož yklos veikia, pramogos į domios, viskas tiesiog nuostabu, solidž ioje 10 iš.10 balų sistemoje.
Automatiškai išversta iš rusų kalbos. Žiūrėti originalą