Atlantis The Palm 5*– Atsiliepimai

JAEDubajus
49
Įvertinimas 8.610
pagrįstas
49 apžvalgų
№2 viešbučio reitinge Dubajus
8.9 Skaičius
9.1 Aptarnavimas
9.4 Grynumas
9.2 Mityba
9.3 Infrastruktūra
„Atlantis The Palm“ buvo atidarytas 2008 m. rugsėjį ir atnaujintas 2018 m. Susideda iš dviejų bokštų: 22 ir 19 aukštų, sujungtų arka (East Tower ir West Tower). Erdvūs, skoningai įrengti kambariai suteikia visiško komforto pojūtį (90% kambarių yra sujungti). Dėl unikalios viešbučio vietos absoliučiai iš kiekvieno kambario atsiveria vaizdas į vandens platybes. Nuo dirbtinės Palmių salos „kamieno“ pagrindo iki viešbučio „Atlantis“ buvo nutiestas Dubajaus vienbėgis geležinkelis. Visi viešbučio svečiai turi nemokamą neribotą prieigą prie vandens pramogų parko „Aquaventure“ ir „The Lost Chambers Aquarium“ – povandeninio muziejaus, kuriame yra daugiau nei 65 000 nuostabių jūros gyvūnų, įskaitant retas žuvis, rajus ir ryklius. Viešbutis tinkamas šeimoms ir jaunimui, daug pramogų, įvairus maistas, apdovanojimus pelnę restoranai. Yra rusiškai kalbančių darbuotojų. Įsiregistruojant imamas užstatas.Daugiau →
аватар Postel4you.com
 •  keliavo prieš 3 metų
Įvertinimas 10.0
Tobulas vieš butis, bet ne pigus. Maisto į vairovė vakarienei buvo nuostabi. Vandens parką iki š iol prisimename su š iluma ir emocijomis (https://youtu. be/6ej9RP29cFw). Kambarys yra paprastas, bet vaizdas iš kambario yra nuostabus. Mano vyras kiekvieną vakarą balkone organizuodavo nenutrū kstamus atsiskaitymus (https://youtu. … Dar ▾ Tobulas vieš butis, bet ne pigus. Maisto į vairovė vakarienei buvo nuostabi. Vandens parką iki š iol prisimename su š iluma ir emocijomis (https://youtu. be/6ej9RP29cFw). Kambarys yra paprastas, bet vaizdas iš kambario yra nuostabus. Mano vyras kiekvieną vakarą balkone organizuodavo nenutrū kstamus atsiskaitymus (https://youtu. be/o5SMxmJcRWc). Ir ž inoma akvariumas – jis tiesiog unikalus. Akį traukiantis. Dabar svajoju patekti į analogą Bahamuose, bet kaž kodė l negalime rasti registracijos (https://youtu. be/vRqUlLWi2HI). Grį ž tų dar kartą .
Бассейн в холле отеля
аватар enata420
 •  keliavo prieš 4 metų
Įvertinimas 8.0
Man, gyvenime labiausiai mylinč iai jū rą , kelionė į „Atlantis The Palm“ buvo geriausia dovana kovo 8-ajai! Prieš dieną daug skaič iau ir ž iū rė jau apie š į vieš butį ir, prisipaž insiu, tikriausiai per daug tikė jausi, nupieš iau kaž kokį tobulą paveikslą sau. … Dar ▾ Man, gyvenime labiausiai mylinč iai jū rą , kelionė į „Atlantis The Palm“ buvo geriausia dovana kovo 8-ajai! Prieš dieną daug skaič iau ir ž iū rė jau apie š į vieš butį ir, prisipaž insiu, tikriausiai per daug tikė jausi, nupieš iau kaž kokį tobulą paveikslą sau. Pirmas į spū dis, tiesą pasakius, buvo - nusivylimas : (Po ilgo kelio ir pavė luoto atvykimo susidarė į spū dis, kad mū sų visai nesilaukė , arba jie laukia, bet neapsidž iaugia pamatę...Atmosfera registratū roje , ne kaip jaukiame vieš butyje, o kaip dideliame tranzitiniame oro uoste: daug ž monių (net ir vė lai vakare), visi kaž kur skuba, niekam nerū pi...Bet, ač iū , ryte , viskas ė mė keistis į gerą ją pusę : praš matnus kambarys (vakare tikrai nemač iau ), nerealus vaizdas pro langą , iš skirtiniai pusryč iai...ir, ž inoma, svarbiausia akvariumai ir teritorija! Pirmas tris dienas tiesiog negalė jau nustoti ž iū rė ti į š ią pasaką!
Man gė da prisipaž inti, kad savo amž iuje mane suž avė jo grandiozinis vandens parkas, ten eidavau beveik kasdien: mano mė gstamiausia č iuož ykla tunelyje su rykliais ir „tingi“ upė (2 km) su slenksč iais ir kriokliais...

„Atlantį “ su visiš ku pasitikė jimu galima vadinti gastronominiu kurortu, ž inoma, ne visus restoranus aplankiau (vieš butyje jų daugiau nei 20), tač iau aukš č iausiais į vertinimais paž ymė jau Hakkasaną ir Nobu.

Deja, pasaka neturė jo geros pabaigos – dė l koronaviruso buvome priversti iš vykti 2 dienomis anksč iau : (
аватар Alexander1995
 •  keliavo prieš 4 metų
Įvertinimas 10.0
Geras nebrangus vieš butis. Į sikrausč ius kambarys buvo nepriekaiš tingas. Patalynė didelė , š vari, nei voratinklių , nei vabzdž ių , ač iū Dievui, č ia nė ra. Su Š anturu iš vykau į ekskursiją . Už sakyta internetu per Instagram. … Dar ▾ Geras nebrangus vieš butis. Į sikrausč ius kambarys buvo nepriekaiš tingas. Patalynė didelė , š vari, nei voratinklių , nei vabzdž ių , ač iū Dievui, č ia nė ra. Su Š anturu iš vykau į ekskursiją . Už sakyta internetu per Instagram. Ekskursija į domi, o svarbiausia nebrangi, patariu visiems, patiks. Apie vieš butį norė jau pridurti, kad priekaiš tas labai skanus. Č ia veikia š vediš kas stalas, gera ž inia mė gstantiems pavalgyti, patiekiama didž iulė patiekalų į vairovė . Vonios kambarys yra didelis ir karš tas vanduo yra bet kuriuo metu. Apskritai viskas pavyko puikiai, rekomenduoju.
аватар Mandrivnitsia
 •  keliavo prieš 4 metų
Įvertinimas 10.0
Mes labai mylime Atlantidą ! Buvo kelis kartus. Buvome be vaikų ir nesigailė jome. Girdė jome daug atsiliepimų apie Vaikų vieš butį , triukš mą , š urmulį...bet to visai nepastebė jome! Prieš ingai, mums tai atrodė labai romantiš ka ir ramu! Didelė teritorija, daug gelbė tojų (š i akimirka buvo labai į spū dinga), virtuvė tiesiog nepamirš tama! Vieš buč io teritorijoje yra sraigtasparnių nusileidimo aikš telė , mums buvo kaž kas neį tikė tino skristi! Taip pat aplankytas delfinariumas ir vandens parkas! Viskas nuostabu! Mes dar sugrį š ime! ! !. … Dar ▾ Mes labai mylime Atlantidą ! Buvo kelis kartus. Buvome be vaikų ir nesigailė jome. Girdė jome daug atsiliepimų apie Vaikų vieš butį , triukš mą , š urmulį...bet to visai nepastebė jome! Prieš ingai, mums tai atrodė labai romantiš ka ir ramu! Didelė teritorija, daug gelbė tojų (š i akimirka buvo labai į spū dinga), virtuvė tiesiog nepamirš tama! Vieš buč io teritorijoje yra sraigtasparnių nusileidimo aikš telė , mums buvo kaž kas neį tikė tino skristi! Taip pat aplankytas delfinariumas ir vandens parkas! Viskas nuostabu! Mes dar sugrį š ime! ! !
аватар crazy_lana
 •  keliavo prieš 5 metus
Įvertinimas 10.0
Vieš butis jau į spū dingas prie į ė jimo – arabiš ka prabanga visame kame. Ko verta liustra fojė . Už statas registruojantis didelis – jie paė mė.1000 USD, bet mes apie tai ž inojome. Kambariai modernū s, patogū s, gerai iš valyti, ž inoma rekomenduoju pasiž iū rė ti į palmę - skirtumas nė ra didelis, bet verta. … Dar ▾ Vieš butis jau į spū dingas prie į ė jimo – arabiš ka prabanga visame kame. Ko verta liustra fojė . Už statas registruojantis didelis – jie paė mė.1000 USD, bet mes apie tai ž inojome. Kambariai modernū s, patogū s, gerai iš valyti, ž inoma rekomenduoju pasiž iū rė ti į palmę - skirtumas nė ra didelis, bet verta. Dė l maisto nuomonė s iš siskyrė – viskas patiko, bet vaiką maitinti buvo sunku, indiš ka virtuvė buvo aplenkta. Vieš buč io gyventojams į ė jimas į akvariumą ir vandens parką yra nemokamas. Abu suž avė ti. Nuo vieš buč io yra metro. Vieš butis didž iulis, yra kur pasivaikš č ioti, didž iulis paplū dimys. Verta pinigų , dž iaugiamė s, kad kelionių agentū ra to primygtinai reikalavo – esame labai patenkinti. Mes grį ž tume č ia
аватар shvedunanastasia7
 •  keliavo prieš 5 metus
Įvertinimas 8.0
Elegantiš kas vieš butis, daug geresnis už burž uazinį al arabą . Puikū s kambariai, didž iulė teritorija, kurią galima prarasti, neį tikė tinas vandens parkas. Nerasite geriausio vieš buč io pasaulyje! Viskas aukso spalvos, tiesiog nuostabu. … Dar ▾ Elegantiš kas vieš butis, daug geresnis už burž uazinį al arabą . Puikū s kambariai, didž iulė teritorija, kurią galima prarasti, neį tikė tinas vandens parkas. Nerasite geriausio vieš buč io pasaulyje! Viskas aukso spalvos, tiesiog nuostabu. Netoli vieš buč io yra promenada, kurioje galite padaryti puikių nuotraukų . Maistas tiesiog neį tikė tinas, pasirinkimas didž iulis. Buvo labai š aunu. Kambariai visiš kai nauji, visur š varu. Š alia restorano yra didelis akvariumas su ž uvimis, ten galima eiti visai dienai.
аватар
 •  keliavo prieš 5 metus
Įvertinimas 9.0
Patiko vieš butis. Rugsė jo mė nesį ilsė josi su š eima. Kambariai geri, erdvū s, naujai suremontuoti, visa reikalinga į ranga, virdulys, mikrobangų krosnelė , chalatai, š lepetė s, na, viskas! Valymas kasdien, kruopš tus. Personalas draugiš kas, paslaugus, viską papasakos ir parodys, net jei nepraš ausite. … Dar ▾ Patiko vieš butis. Rugsė jo mė nesį ilsė josi su š eima. Kambariai geri, erdvū s, naujai suremontuoti, visa reikalinga į ranga, virdulys, mikrobangų krosnelė , chalatai, š lepetė s, na, viskas! Valymas kasdien, kruopš tus. Personalas draugiš kas, paslaugus, viską papasakos ir parodys, net jei nepraš ausite. ) Teritorijoje daug pramogų į vairaus amž iaus ž monė ms. Padegamos diskotekos iki ryto, animatoriai vaikams, vandens parkas ir baseinai. Maistas puikus. Š vediš kas stalas kiekvieną dieną tiesiog plyš davo, bet iki valgio pabaigos liko tuš č ias, nes buvo skanu! Ž inoma, jau pirmojo apsilankymo metu jie neneigė sau malonumo tyrinė ti JAE. Iš Shan Tours vedė me individualias ekskursijas! Tik mes ir gidas, patogiame automobilyje, individualiame marš rute, nenusakoma, kaip tai š aunu! Kainos lojalios, jei kam į domu š is klausimas.
Atsiliepimų šaltinis — vOtpusk.ru
аватар ttolkunova
 •  keliavo prieš 5 metus
Įvertinimas 10.0
Pirmas dalykas, kuris iš sprū do iš burnos į ė jus į vieš butį : WOW! Iš kart į ė jus absoliuč iai viskas į spū dinga! Š viestuvas – ž odž iai, nuotraukos ir vaizdo į raš ai negali perteikti viso savo puoš numo. … Dar ▾ Pirmas dalykas, kuris iš sprū do iš burnos į ė jus į vieš butį : WOW! Iš kart į ė jus absoliuč iai viskas į spū dinga! Š viestuvas – ž odž iai, nuotraukos ir vaizdo į raš ai negali perteikti viso savo puoš numo. Greitai į sikū rė . Jei esate su maž ais vaikais, tada yra atskiras kambarys, kuriame galite iš eiti į pensiją ir laukti atsiskaitymo. Salė atrodo kaip skruzdė lynas, ž monių daug, bet jie visi iš tirpsta didž iulė je vieš buč io teritorijoje, tad jautiesi patogiai. Restoranai – kita istorija: ten visko yra! Okeanariumą , vandens parką irgi reikė tų aplankyti, nes. Ž odž iai negali iš reikš ti susiž avė jimo. Apskritai, jū s turite atmesti visas abejones ir bū tinai ten eiti!
аватар sofi_sofi
 •  keliavo prieš 5 metus
Įvertinimas 10.0
Vieš butis Atlantis The Palm, 5 * pasirodė puiki vieta š vę sti jubiliejų . Ekskursija buvo pirkta į monė je ir bū tent jie pasirū pino, kad vieš butis mane pasveikintų su diena. Registracija buvo greita, nors bagaž o teko š iek tiek palaukti. … Dar ▾ Vieš butis Atlantis The Palm, 5 * pasirodė puiki vieta š vę sti jubiliejų . Ekskursija buvo pirkta į monė je ir bū tent jie pasirū pino, kad vieš butis mane pasveikintų su diena. Registracija buvo greita, nors bagaž o teko š iek tiek palaukti. Kambarys yra neį tikė tinai graž us. Gulint ant lovos pro vitraž us matosi jū ra, pojū č iai nuostabū s. Vieš buč io sveč iai gali nemokamai apsilankyti vandens parke ir akvariume. Vandens parke galė jome pasisemti gerą dozę adrenalino ir pasivaž inė ti savo malonumui. Nors esame suaugę , ž uvys akvariume buvo priverstos kibti valandų valandas. Restoranas nudž iugino skaniu maistu, nors negalima sakyti, kad buvome lepinami skanė stais. Paplū dimyje yra baras, jo darbuotojai paprastai yra protingi, visada buvo ant kabliuko, o maisto už sakymas nebuvo problema. Atlantis The Palm, 5 * vieš butyje, viskas prisideda prie nuostabių atostogų .
аватар verazakus
 •  keliavo prieš 5 metus
Įvertinimas 8.0
Vieš buč io architektū ra tiesiog gniauž ia kvapą . Daug auksavimo. Viskas yra povandeninio pasaulio galioje. Graž ios lubos maudytis sietynai kriauklių pavidalu. Salė je – didž iulė lukš to ž vakė iš Murano stiklo. Daug ž monių nuolat juda ir iš eina. … Dar ▾ Vieš buč io architektū ra tiesiog gniauž ia kvapą . Daug auksavimo. Viskas yra povandeninio pasaulio galioje. Graž ios lubos maudytis sietynai kriauklių pavidalu. Salė je – didž iulė lukš to ž vakė iš Murano stiklo. Daug ž monių nuolat juda ir iš eina. Teritorijoje yra daug butikų ir parduotuvių . Daug barų ir restoranų . Delfinariumo okeanariumo į vairū s baseinai. Viską galite pamatyti specialiame makete. Teritorija tiesiog didž iulė . Mums ypač patiko didž iulis akvariumas. Daugelis ž monių č ia atvyksta tik norė dami pasiž valgyti. Spektaklis labai į spū dingas. Vieš butis labai š varus, nuolat š varu, š varu. Iš kavinė s atkreipsiu dė mesį į Poseidono kavinę su labai graž iu kriauklė s formos fontanu. Vienas iš strypų yra pagamintas iš Tiffany spalvų . Vakarais groja maloni muzika, galima ateiti ir atsipalaiduoti. Iš restoranų ypač į spū dingą paliko Asiano povandeninis restoranas. Kambaryje arbata, kava, š viež i vaisiai, vanduo, viskas nemokama. Labai erdvus vonios kambarys. Bidė vonios kambarys. Duš o kabina. Vonios kambarys ir durys gali bū ti atidaromos, o į kambarį bus stiklinė siena. Atkreipiu dė mesį , kad chalatai yra labai kokybiš ki malonū s. Yra nedidelis persirengimo kambarys papildomoms pagalvė ms. Dviejų lovų kategorijos didelė s patogios lovos. Kambaryje yra lygintuvas ir lyginimo lenta. Restoranas Kaliot. Tai tarptautinė virtuvė . Maisto pasirinkimas toks didelis, kad tiesiog rė ž ia akis. Restoranas erdvus ir graž us, tač iau jame daug ž monių , todė l č ia triukš minga. Akivaizdu, kad Atlantida nė ra ta vieta, kur galite iš eiti į pensiją . Malonū s, malonū s darbuotojai, visi labai greitai iš pildo už klausas. Teritorijoje yra vaikų klubas Į vairios pramogos vaikams. Jie rengia į vairias temines pramogas vaikams. Kaip piratų diena ant palmė s, arabiš ka naktis ir tt Taigi nereikia jaudintis, kad vaikai liks be priež iū ros. Į paplū dimį galite patekti su specialiu leidimu, tai tik vieš buč io sveč iams dė l to, kad daug ž monių ateina tiesiog pasiž iū rė ti vieš buč io. Paplū dimio zonoje praš matnioje ž aliojoje zonoje skamba maloni foninė muzika. Viskas š ioje dalyje sukurta poilsiui ir atsipalaidavimui. Tai gana vieniš a garbė . Norė jome bū tent tokio vieš buč io, kad bū tų privatumas ir pramogos. Pirmą kartą ilsė jomė s JAE ir než inojome, kaip pasirinkti. Galima nueiti į baseiną pasiimti rankš luosč ių , taip pat yra ir kubilų , kur paskui juos galima mesti. Jokių kortelių tau ar panaš iai. Su gultais problemų nė ra. Vieš butyje yra keli paplū dimiai. Pirmasis yra prie pat baseinų . Paplū dimys pakankamai geras. Grynas baltas smė lis. Tač iau maudynė s č ia neteikia jokio malonumo. Nors vanduo pakankamai š varus ir š varus, bet nepasakysiu, kad ten patrauklu eiti. Tač iau prieš ais liniją yra visur. Bet atė jome ne dė l paplū dimio, o dė l vandens parko, akvariumo ir gero aptarnavimo. Labai patogu, kad po teritoriją važ inė ja vež imė liai. Kas yra labai patogu. Pakeliui į vandens parką yra dar vienas paplū dimys, jis man patiko labiau. Ten tokia promenada, tai kelias į vandens parką , visur suoliukai, ž aluma, vaizdas į jū rą , galima pasivaikš č ioti. Vandens parke nė ra nieko, tik tingi upė . Skaidrė s kiekvienam skoniui. Man labai patiko č iuož ykla ž emyn su rykliais. Galite kalbė ti ilgai. Ž odž iu, tai puikus vieš butis!
Rodyti daugiau »


avataras udolaya
žmonės man sako, kas išsinuomojo valtį ar jachtą, kur eiti ir kiek tai kainuoja?
prieš 9 metus  •  prenumeratorių nėra jokių atsakymų
avataras olga_anekeenko
Norėčiau vykti su 10 ir 15 metų vaikais, pirmą kartą šioje šalyje) Kas gali ką patarti?
prieš 10 metus  •  8 prenumeratorių 7 atsakymų
avataras bistriczkaya1
kodėl taip brangu
prieš 10 metus  •  9 prenumeratorių 11 atsakymų
avataras jorik8416
Laba diena visiems :) vaikinai, ar galite pasakyti, ar karališkame kambaryje gali apsistoti 3 suaugusieji ir vienas vaikas?
prieš 10 metus  •  2 abonentas 3 atsakymai
avataras maria.azbukina
Su vyru visi mokėjome už kambarį šiame viešbutyje ir norėjome sužinoti ar galima grąžinti pinigus už kambarį? Didelis ačiū!
prieš 10 metus  •  2 abonentas 3 atsakymai
VIEŠBUČIŲ EKSPERTAI
Traukos vietos
Dubajaus fontanas
Įvertinimas 9.6
JAE, Dubajus
paminklai ir paminklai
Dangoraižis Burj Khalifa
Įvertinimas 9.4
JAE, Dubajus
Architektūra, Gatvės, aikštės, apžvalgos aikštelės
IMG nuotykių pasauliai
Įvertinimas 9.7
JAE, Dubajus
Pramogos

Отель Atlantis The Palm был открыт в сентябре 2008 года, обновлен в 2018 году. Состоит из двух башен: 22-этажной и 19-этажной, соединенных аркой (East Tower и West Tower). Просторные, со вкусом обставленные номера дарят ощущение полного комфорта (90% номеров смежные). Благодаря уникальному расположению отеля абсолютно из всех номеров открывается вид на водные просторы. От основания «ствола» рукотворного острова Пальма до отеля Atlantis проложена Дубайская монорельсовая дорога. Все гости отеля имеют бесплатный неограниченный доступ в аквапарк Aquaventure и в аквариум The Lost Chambers — музей подводного мира, где обитают около 65 000 удивительных морских животных, среди которых редкие виды рыб, скаты и акулы. Отель подходит для семейного и молодежного отдыха, множество развлечений, разнообразное питание, отмеченные наградами рестораны. Есть русскоговорящий персонал. При заселении берется депозит.

Vieta Курортный и развлекательный комплекс Atlantis The Palm Jumeira, Dubai расположен на знаменитом Пальмовом острове, в 25 минутах езды (20 км) от международного аэропорта Дубая, в 15 минутах езды от центра города.
Paplūdimio aprašymas Пляж обращен внутрь острова, поэтому море всегда очень спокойное, без волн. Протяжённость пляжа — 1400 м.
 • 1-oji eilutė
 • privatus paplūdimys
 • smėlio paplūdimys
 • gultai  FREE 
 • skėčiai  FREE 
 • paplūdimio rankšluosčiai
Viešbutyje

Круглосуточная стойка регистрации, услуги консьержа, камера хранения багажа, экскурсионное бюро, услуги по продаже билетов, ежедневная уборка номера, чистка обуви, услуги по глажке одежды (платно), room service: круглосуточно, платно, почтовое отделение, 2 бассейна (открытые бассейн-лагуны (Zero Entry Pool и Royal Pool) с режимом температурного контроля), автобус до торговых центров бесплатно (Mall of the Emirates, Dubai Outlet Mall), 2 конференц-зала, 2 комнаты для переговоров, конференц-центр (5600 м2, 5 отдельных зон), 23 оригинально оформленных ресторана, бара и лаунжа, в том числе ресторан Nobu под управлением Роберта де Ниро и Нобу Матсуиса, 4 ресторана A la Carte, более 25 бутиков всемирно известных марок.

 • restoranas
 • A la carte restaurant
 • kavinė/baras
 • atviras baseinas
 • šildomas baseinas
 • konferencijų salė/pokylių salė
 • automobilių stovėjimo aikštelė  FREE 
 • automobilių nuoma
 • saugus
 • nemokamas wi-fi
 • liftas
 • skalbiniai
 • kirpykla/grožio salonas
 • patalpos žmonėms su negalia
 • kambariai nerūkantiems
 • valiutos keitykla
 • bankomatas
 • atsiskaitymas mokėjimo kortelėmis
Vaikams Открытый бассейн, детская площадка (открытая и крытая), детский клуб Atlantis Kids Club — платно (3–12 лет), клуб для подростков The Zone — платно (13–18 лет), развивающие программы, с 6 до 12 лет, электронные игры платно (зал компьютерных игр Quick Zone), кинотеатр (подводный), услуги няни: по запросу, платно (24 часа).
 • vaikų baseinas
 • žaidimų aikštelė
 • vaikiškas meniu restorane
 • vaikiškos kėdutės restorane
 • vaikiška lovelė  FREE 
Pramogos ir sportas Спа-центр (27 процедурных кабинетов, платно), 1 ночной клуб N’DULGE (собственный пятизвездочный ночной клуб отеля), неограниченный бесплатный доступ в аквариум The Lost Chambers, аквапарк (Aquaventure, неограниченный бесплатный доступ), 3 теннисных корта бесплатно, освещение теннисного корта бесплатно, уроки тенниса платно, катамаран платно, водные велосипеды платно, беговая дорожка бесплатно, волейбол на пляже бесплатно, байдарки платно, прокат спортивного инвентаря платно, футбол на пляже бесплатно, баскетбол бесплатно, дайвинг-центр платно, подводный мир Lost Chambers бесплатно, дельфинарий Dolphin Bay платно (различные программы), морские экскурсии платно. Самый большой в регионе (17 га) парк водных развлечений Aquaventure с собственным пляжем, бассейнами, водными горками, дельфинарий Dolphin Bay, Lost Chambers — настоящий лабиринт бассейнов и океа- нариумов с гигантским количеством морских обитателей (более 65000 единиц), расположенных в подводном мире Ambassador Lagoon. Горка The Leap of Faith — для самых отчаянных, почти вертикальное падение с высоты 27,5 метров, сквозь туннель, сделанный из прозрачного пластика, проходящий через лагуну с акулами.
 • vandens parkas ir čiuožyklos
 • stalo tenisas  FREE 
 • teniso aikštelė  FREE 
 • golfas
 • tinklinis  FREE 
 • krepšinio aikštelė
 • sporto salė  FREE 
 • aerobika  FREE 
 • vandens veikla
 • nardymas
 • diskotekų klubas
 • ekskursijų organizavimas
 • šventės organizavimo paslauga
Kambarių aprašymas

Всего 1548 номеров, включая один люкс Bridge Suite, который расположен над аркой, соединяющей Восточную и Западную башни отеля. Есть специально оборудованные номера для людей с ограниченными возможностями (22), номера connect (90%) и этажи для некурящих.

Kambariuose

Центральный кондиционер, Wi-Fi (бесплатно), телефон, телевизор (спутниковое телевидение), сейф (бесплатно), утюг и гладильная доска (по запросу, бесплатно), мини-бар (платно), набор для приготовления чая/кофе (бесплатно), ванна и душ, фен, зеркало для макияжа, халат и тапочки (бесплатно), балкон или терраса, уборка номера: ежедневно, смена белья: ежедневно, room service: круглосуточно, платно.

 • vonia / dušas
 • Plaukų džiovintuvas
 • šlepetės ir chalatas
 • saugus
 • oro kondicionierius
 • kabelinė/palydovinė televizija
 • telefonas
 • internetas wi-fi
 • arbatos/kavos virimo aparatas
 • balkonas/terasa
 • plazminis televizorius (ne visuose kambariuose)
Adresas Crescent Road, The Palm, Dubai, United Arab Emirates
Telefonai: Tel: +9714 426 2000 (24 hours), +9714 426 0000 Fax: +9714 4260001
Interneto svetainė: Atlantis The Palm
Klausimai ir atsakymai
Какой пляж у отеля?
Отель располагается на 1-й пляжной линии. У отеля собственный песчаный пляж. Пляжные полотенца в отеле (бесплатно).
Какие развлечения есть в отеле?
Вы можете прекрасно провести время за игрой в гольф (платно), баскетбол. В отеле есть аквапарк или горки, водные развлечения. Любители подводного мира могут воспользоваться услугой дайвинга. Танцы-шманцы до утра или как позволит администрация отеля, вот что Вас ждет в Диско-клубе. В отеле присутствует организация экскурсий, упрощает выбор и дает советы специалист по туризму. Служба организации торжеств поможет изысканно отпраздновать годовщину свадьбы, день рождение или любой другой праздник.
Какие возможности для детей есть в отеле?
Отель располагает детским бассейном с небольшой глубиной, детской площадкой с горкой и качелями. В ресторане есть отдельное детское меню или зона с детским питанием. Детские стульчики для кормления Ваших малышей всегда под рукой.