Neblogas viešbutis

Parašyta: 2 birželio 2023
Kelionės laikas: 7 — 17 gegužės 2023
Kam autorius rekomenduoja viešbutį?: Atpalaiduojančioms atostogoms
Viešbučio įvertinimas:
7.0
iš 10
Viešbučių įvertinimai pagal kriterijus:
Kambariai: 8.0
Aptarnavimas: 10.0
Grynumas: 8.0
Mityba: 4.0
Infrastruktūra: 10.0
Geguž ė s atostogoms Alanijoje nusprendė me pailsė ti su draugais, pasirinkome apartamentų vieš butį , kad turė tume savo pilnavertę virtuvę , kadangi Alanijoje ilsimė s 4 kartus, ž inome koks nuobodus maistas restorane, pasirinkome vieš butį per Booking buvo daug teigiamų atsiliepimų , nusprendė me pasitikė ti atsiliepimais ir kaip sakoma, voila ir mes vietoje. Turė jome komforto kambarį , kambarys tikrai atrodo kaip nuotraukoje rezervacijoje, tik nuotraukoje viskas nauja, tiesą sakant, visai ne taip, nepasakysiu, kad blogai, bet nepakenktų pertvarkyti, pelenų pipirai tiek daug ž monių tuo metu gyvena kambariuose ir ne visi, tarkime, taip gerai elgiasi su svetimu turtu.
Man svarbiausias trū kumas buvo tai, kad už sakyme raš o, kad yra seifas, bet nenurodė , kad jis yra registratū roje, man tai labai svarbu, Wi-Fi yra puikus kambaryje, labai erdvus Comfort kambarys, didž iulis balkonas, virtuvė pilnai į rengta, dar kartą pasikartosiu, ne viskas tiesiog super nauja kaip nuotraukoje Buckinge, vanduo virtuvė je ir duš e idealus pagal gerą vandens slė gį , bet yra vienas bet..... nelabai kvepia kanalizacija, bet gintaras toks normalus, maniau, kad tai tik mano kambaryje, draugai prieš ais irgi turi komforto kambarį , kanalizacijos kvapas, pas priė mimas labai geri ž monė s draugiš ki, moteris kaip vokietė ir turkas, visada padė s bet kokiu klausimu per 10 dienų , gerų ž monių net vardo nepaklausė (tač iau pasidarė gė da).
Vieš butis labai idealioje vietoje, viskas š alia, jei dar kartą važ iuoč iau į š į vieš butį tikrai važ iuoč iau, tai pirmas potyris apartamentiniame vieš butyje su savo virtuve, Comfort kambarys kainavo 700eur 10 nakvynių be pusryč iai, bet č ia ne kavinė ir daug restoranų , ypač kambaryje pilna virtuvė su dideliu š aldytuvu, vienintelis didž iausias minusas, geguž ė s viduryje į Alaniją geriau nevaž iuoti , vanduo š altas, prasminga skristi jei nesimaudiesi jū roje, mano asmenine nuomone, apskritai vieš butyje neblogai gyventi jei bū č iau ž inoję s, kad vanduo jū roje š altas, tai vienareikš miš kai nebū tų skridę s, tiesiog daug draugų sakė š iltas vanduo, bet taip nė ra
Automatiškai išversta iš rusų kalbos. Žiūrėti originalą
Komentarai (0) palikite komentarą
Rodyti kitus komentarus …
аватар