Visiems patiko

Parašyta: 18 liepos 2019
Kelionės laikas: 27 liepos — 8 rugpjūčio 2018
Kam autorius rekomenduoja viešbutį?: Atpalaiduojančioms atostogoms; Šeimoms su vaikais
Viešbučio įvertinimas:
9.0
iš 10
Viešbučių įvertinimai pagal kriterijus:
Kambariai: 8.0
Aptarnavimas: 8.0
Grynumas: 8.0
Mityba: 9.0
Infrastruktūra: 9.0
Man patiko viskas vieš butyje. Plotas nė ra didž iulis, bet mums puikiai tinka. Kalbant apie kraš tovaizdį , iš pradž ių irgi buvau š okiruota, bet paskui patiko. Negirdite ž monių , triukš mo iš baseino, animatorių ir t. t. Š iais metais rugsė jį vė l eisiu. Vandenyje yra akmenų , bet prie jų pripranti ir nustoji jų pastebė ti. Mano dukrai trū ksta š okoladinių desertų (tikrų sunkių š okoladinių pyragų , kaip, pavyzdž iui, Glorijoje (Beleke)), bet tai jau jos asmeninė už gaida. Vakaro renginių zona yra arč iau paplū dimio, todė l vakaro koncertai netrukdo norintiems anksti eiti miegoti. Patogu, kad maisto galima gauti beveik visą parą . Aš než inau alkoholio kokybė s, nes negeriu.
Automatiškai išversta iš rusų kalbos. Žiūrėti originalą