Padorus viešbutis, ne super-duper, bet esu patenkinta

Parašyta: 27 birželio 2022
Kelionės laikas: 12 — 18 birželio 2022
Viešbučio įvertinimas:
10.0
iš 10
Viešbučių įvertinimai pagal kriterijus:
Kambariai: 7.0
Aptarnavimas: 7.0
Grynumas: 8.0
Mityba: 5.0
Infrastruktūra: 5.0
Iš karto pastebiu, kad maistas visai geras, sunku iš likti alkanam, buvo daug vaisių . Saldumynai yra standartiniai pyragaič iai, pyragaič iai, baklava. Alkoholis gan nekokybiš kas, bet yra į trauktas į sistemą „viskas į skaič iuota“ ir aš jo negeriu. Iš gaivių jų gė rimų soda, arbata, kava. Vieš butis labai geroje vietoje, š alia daug parduotuvių , be to, miesto centras. Kambariai patogū s ir š varū s. Darbuotojai iš valo kiekvieną dulkes. Visi mandagū s ir paslaugū s. Niekas nė ra grubus net konfliktinė se situacijose. Vieš butis yra labiau jaunimo nei š eimos ar amž iaus poroms. Gana triukš minga vakarais ir dienomis. Apskritai patenkintas, bet daugiau č ia nevaž iuosime.
Automatiškai išversta iš rusų kalbos. Žiūrėti originalą