Geras viešbutis, bet padavėjai...

Parašyta: 29 rugpjūčio 2019
Kelionės laikas: 28 rugpjūčio — 6 rugsėjo 2019
Kam autorius rekomenduoja viešbutį?: Šeimoms su vaikais
Viešbučio įvertinimas:
8.0
iš 10
Viešbučių įvertinimai pagal kriterijus:
Kambariai: 5.0
Aptarnavimas: 7.0
Grynumas: 10.0
Mityba: 10.0
Infrastruktūra: 10.0
Vieš buč io teritorija nuostabi, viskas graž iai priž iū rė ta. Kambarių valymas geras, bet patys kambariai seni, kilimas senas, net koridoriumi einant jau tvyro seno kilimo kvapas, kaž koks apdulkė jimas. Vieš buč io interjerai yra daugiau nei kuklū s penkiems netraukia. Maistas puikus, viskas skanu, bet aptarnavimas, ž inoma, skardinis. . . padavė jų š iame restorano plane tris kartus neapklausysi, tik papraš ė atneš ti ž aliosios arbatos, kitą dieną du kartus praš ė atneš ti vyno, jie sako taip ir iš eina. Už kandž ių bare prie baseino padavė ja tris kartus praš ė tiesiog nuš luostyti stalą , apsimesdama, kad nepastebė jo tik mū sų...Pasirodymai skirtingi. Ž inoma, yra keletas trū kumų , bet apskritai vieš butis yra geras!
Automatiškai išversta iš rusų kalbos. Žiūrėti originalą