Viešbutis senas, internetas mokamas, personalas nešvarus ir nemandagus.

Parašyta: 13 rugsėjo 2023
Kelionės laikas: 7 — 21 rugsėjo 2023
Viešbučio įvertinimas:
6.0
iš 10
Viešbučių įvertinimai pagal kriterijus:
Kambariai: 5.0
Aptarnavimas: 4.0
Grynumas: 2.0
Mityba: 4.0
Infrastruktūra: 4.0
Ekskursija pigiausia, kitapus kelio – jū ra. Miestelis graž us, yra kur pasivaikš č ioti. Parduotuvė s. Vieš butis aptriuš ę s. Darbuotojai nemandagū s ir dė vi neš varius drabuž ius. Maistas geras. Bet pirmiausia vieną dieną karš č iavo ir viduriavo, o dabar – antrą .
Automatiškai išversta iš rusų kalbos. Žiūrėti originalą