Insula Resort & Spa 5*– Atsiliepimai

27
Įvertinimas 7.110
pagrįstas
27 apžvalgų
№96 viešbučio reitinge Alanija
7.5 Skaičius
7.4 Aptarnavimas
7.5 Grynumas
8.3 Mityba
7.6 Infrastruktūra
Viešbutis pastatytas 1990 metais, paskutinį kartą atnaujintas 2013 metais. Kompaktiška zona, patogūs kambariai. Viešbutis yra netoli Konaklio kaimo, kuriame yra kavinių ir parduotuvių. Tinka šeimoms.Daugiau →
аватар danutastrucinskaja
 •  keliavo prieš 9 mėnesių
Atostogavome jau 5 kart? Turkijoje ir pirm? kart? nusivyliau. Vieš but? galima? vertinti max 4* Viskas? skai? iuota. Kas buvo gerai: Teritorija tvarkinga, arti j? ros, kambariai tvarkomi reguliariai, personalas malonus, Hamamo paslauga patiko, baseinas š varus, restoran? tvarka irgi OK, penktadienio ir š eš tadienio vakarien? s buvo pa? vairintos patiekalais ant grilio. … Dar ▾ Atostogavome jau 5 kart? Turkijoje ir pirm? kart? nusivyliau. Vieš but? galima? vertinti max 4* Viskas? skai? iuota.
Kas buvo gerai:
Teritorija tvarkinga, arti j? ros, kambariai tvarkomi reguliariai, personalas malonus, Hamamo paslauga patiko, baseinas š varus, restoran? tvarka irgi OK, penktadienio ir š eš tadienio vakarien? s buvo pa? vairintos patiekalais ant grilio. Mini baras kambaryje, vanduo ir sultys buvo papildomi reguliariai.
Kas nepatiko:
Kambarys: -lovoje nepatogus kietas? iu? inys, pagalv? s iš gul? tos.
Maistas: Band? m eiti pietauti skirtingu laiku, ta? iau sriuba buvo atš alusi ir 2 dienas iš eil? s ta pati, taip pat ji stov? jo ir prie vakarien? s patiekal? . Pirmomis dienomis iš kit? poilsiautoj? gird? jome, kad buvo apsinuodijimo atvej? , nepatik? jom kol patiems tas neatsitiko. Sunku pasakyti kuo apsinuodijom, valgyti steng? m? s nedaug, bet deja. Maistas kas diena panaš us iš skyrus savaitgalio vakarus. Vaisi? buvo, ta? iau d? l pirm? valgytoj? godumo banan? ir persik? tr? ko, nes buvo kraunamos l? kš tes. Tokia pat situacija su ryto bandel? m, "kas pirmas tas gudresnis". Vieš butis deklaruoja, kad MAITINIMAS yra Ultra viskas? skai? iuota, toks maitinimo tipas reiš kia "UAI (Ultra All Inclusive) – „ultra viskas? skai? iuota“, „pagerinta viskas? skai? iuota“, tai gali b? ti nemokamas mini baras kambaryje, nemokami importiniai alkoholiniai g? rimai, ilgesnis bar? darbo laikas, ta? iau alkoholiniai g? rimai nemokamai buvo tik vietiniai, kokteiliai iš importini?  g? rim? buvo u? papildom? mokest? . Reklamuot? lepeš ku irgi nebuvo. Barai kurie teik?  kokteilius jokio meni? netur? jo, tod? l maiš e kas ko papraš o.  Animacija silpnoka palyginus su ankstesniais m? s? apsilankymais Turkijoje, bet tai skonio reikalas.

Na ir pastaba kuri labiau tinkama poilsiautojams, o ne vieš bu? iui. Tr? ksta kult? ros ir pagarbos maistui. Kraunamos pilnos l? kš tes su kalnais, o jei nepatiko viskas paliekama iš metimui. Ne gi sud? tinga paimti po nedaug ir paragavus papildyti l? kš te patikusiu patiekalu? Labai gaila? i? r? ti, kai metamas maistas lauk. Gal vieš bu? iui verta pakabinti prie maisto l? kš ? i?  skelbimus tipo "Gerbkime maist? , imkime kiek suvalgysime. " Ar panaš iai.

Gero visiems poilsio.
аватар sidtanjazaect
 •  keliavo prieš 11 mėnesių
Įvertinimas 8.0
4 asmenų š eima į Turkiją skrido pirmą kartą . Pasirinkome vieš butį Insula. Mano gimtadienio iš vakarė se. Gavome staigmeną iš oro uosto, mū sų į vieš butį nenuvež ė , buvo perpildyta. Pirmą kartą ir viskas iš karto pas mus. … Dar ▾ 4 asmenų š eima į Turkiją skrido pirmą kartą . Pasirinkome vieš butį Insula. Mano gimtadienio iš vakarė se. Gavome staigmeną iš oro uosto, mū sų į vieš butį nenuvež ė , buvo perpildyta. Pirmą kartą ir viskas iš karto pas mus. Tarptinklinis ryš ys atstato pusiausvyrą , niekaip nepavyksta susisiekti su kelionių agentū ros vadovu, sieloje visiš kas chaosas, sumaiš tis, maž i vaikai ž iū ri ir kaip neiš duoti savo baimė s. Prieš pusmetį pasirinkome Insulu, perskaitė m visus atsiliepimus, o tada jie iš slydo į visai kitą vieš butį ((Annabella sutiko mus nemaloniai, gerai, kad gidė Polina iš Kilit Global iš gelbė jo situaciją . Kilit Global dirba geros merginos Valeria, Yana , Polina. Apskritai per gidę Pauliną pavyko susisiekti su mū sų kelionių organizatoriais ir jis iš sprendė situaciją , pasirodo į vyko gedimas, o pervež imas iš Anabellos nuvež ė mus į Insulą . Atsipraš ė kaip moralinę kompensaciją , Vieš butis suteikė mums prieigą prie interneto visos vieš nagė s metu.
Birž elio 21-ą ją vietų nebuvo, nakvynei jie į sikū rė netoliese esanč iame „Garden“ vieš butyje. Viskas gerai. Mū sų siela yra rami. Tai yra pirmoji mū sų patirtis. Visiems patiko. Nenuostabu, kad pasirinkome š į vieš butį , ž iū rė jome vaizdo į raš ą , skaitė me atsiliepimus. Aptarnavimas geras, registratū roje padė jo bet kokiu praš ymu. Kambarys buvo gerai isvalytas, vienintelis daiktas po lovomis neplautas, vaikas isdauž ė stiklą , o aš perkė liau lovą , kad surinkč iau skeveldras ir ten buvo purvas. Jie tiesiog nuvalė pavirš ių ir viskas. Man nepatiko dar vienas dalykas, bet tai priklauso nuo ž monių , į baseiną buvo į pū stos grubelė s. Ir viskas plaukė (( kitaip viskas gerai, ir maistas, ir animacija, ir paplū dimys.
Лобби Бассейн Пляж
аватар server.verem
 •  keliavo prieš 1 metų
Įvertinimas 7.0
du akivaizdū s minusai yra triukš mas, jei langai yra ant kelio, ir nesuprantamas į ė jimas į jū rą . Internetas mokamas kambariuose ir visoje teritorijoje, registratū roje ir +20 metrų nemokamai. Visa kita normalaus vidutinio lygio, maistas ok, SPA geras, baseinas ok, animacija nelabai triukš minga, bet normaliame diapazone, paplū dimys ok, barų už tenka. … Dar ▾ du akivaizdū s minusai yra triukš mas, jei langai yra ant kelio, ir nesuprantamas į ė jimas į jū rą . Internetas mokamas kambariuose ir visoje teritorijoje, registratū roje ir +20 metrų nemokamai. Visa kita normalaus vidutinio lygio, maistas ok, SPA geras, baseinas ok, animacija nelabai triukš minga, bet normaliame diapazone, paplū dimys ok, barų už tenka. Kitapus kelio yra kaimas ir pusvalandis važ iuojant Alanijos mikroautobusu, vieš butis kompaktiš kas, vidutiniš kai š varus, kambariai kaip kambariai. Kainos ir kainos santykis beveik sutampa)), kas nebuvo š ia kryptimi, pabandykite.
море снек бар вход на пляж Турецкий день бассейн
аватар pesonenmax
 •  keliavo prieš 4 metų
Įvertinimas 7.0
Vieš buč io lygis 4 * AI. Už.5 dienas ir 6 naktis už du, skrydį iš Maskvos, buvo sumokė ta 72 tū kst. Ten – Aeroflot, atgal – Rusija. Mane š okiravo saugos tarnybos nepaisymas. Vakare buvo pavogtas telefonas, o papraš ius paž iū rė ti vaizdo į raš ą registratorė ms buvo pasakyta, kad kamera neveikia. … Dar ▾ Vieš buč io lygis 4 * AI. Už.5 dienas ir 6 naktis už du, skrydį iš Maskvos, buvo sumokė ta 72 tū kst. Ten – Aeroflot, atgal – Rusija.
Mane š okiravo saugos tarnybos nepaisymas. Vakare buvo pavogtas telefonas, o papraš ius paž iū rė ti vaizdo į raš ą registratorė ms buvo pasakyta, kad kamera neveikia. Registruodamiesi kartu, jie duoda vieną raktą , antrą už.5 USD. Be to, iš ė jus iš kambario ir iš ė mus iš laikiklio vienintelį raktą , viskas nustoja veikti: rozetė s, kondicionierius, televizorius, š viesa. . . Alkoholis – nuodai, acetonas. Teko pirkti normalų parduotuvė je. Baseino vanduo yra arbata. Iš kaimynų paplū dimyje buvo pavogti du rankš luosč iai, už š iuos du suplyš usius skudurus iš eidami turė jo sumokė ti 40 USD. Taigi, apskritai, pagalvokite patys.
аватар romantyulenev
Sveiki! Padarė me savo rankas apž valgą . Perskaič iau keletą atsiliepimų apie vieš butį ir nusprendž iau paraš yti savo. Jei kaž kas negerai - meskite į mane akmenis! ))) Atsiskaitymas. Mums visiems patarė pasiimti bilietus tikintis, kad vieš butyje bū sime kuo anksč iau, kad „neprarastume nė dienos“, pvz. … Dar ▾ Sveiki! Padarė me savo rankas apž valgą .
Perskaič iau keletą atsiliepimų apie vieš butį ir nusprendž iau paraš yti savo. Jei kaž kas negerai - meskite į mane akmenis! )))
Atsiskaitymas. Mums visiems patarė pasiimti bilietus tikintis, kad vieš butyje bū sime kuo anksč iau, kad „neprarastume nė dienos“, pvz. , vietoje visada galima susitarti su personalu dė l ankstyvo į siregistravimo. Lū kesč iai ir realybė nesutapo. Vieš butyje buvome 9:30 val. , buvome registruojami 13:30. Vieš butis neį siž eistas, viskas pagal taisykles, iš jų nereikalaujama anksč iau sutvarkyti ž monių . Net už $$$. Buvome su 1.5 metuku vaiku, registratū roje teko sė dė ti su juo ant rankų . Nemalonus. Nepaisant ir taip vė lyvo laiko, „ne sezono“, ž monių buvo daug, garsus kelionių organizatorius „Tez Tour“ pardavė daugiau kelionių , nei yra kambarių vieš butyje, ateidavo ž monių , o kai kurie atsiskaitė su skandalais kituose vieš buč iuose. Mes tai supratome – tai į prastas dalykas, jų ž odž iais tariant – visi taip daro.
Sumokė jome 172K už.11 naktų , !! ! 172000r! ! ! Aiš ku, tai galima vertinti iš iš orė s - kad mes esame č iulptukai ir mums tai pardavė me, bet pasak kelionių organizatorių , "kuš etė s ekspertų ", mokami atsiliepimai VK - vieš butis yra tik erdvė ! ! Neturė jome laiko rinktis, nusprendė me pasitikė ti ž monė mis – veltui. Bū kime protingesni. Buvome - 3 suaugusieji (aš , ž mona, anyta) ir vaikas. Mes paė mė me dviejų kambarių apartamentus su atskirais kambariais. Tač iau lū kesč iai ir realybė nesutapo. Tokių ž monių vieš butyje apskritai nė ra (kaip mums patvirtino Elena iš registratū ros). Jie sakė , kad visos pretenzijos – jū sų agentū rai, kuri paė mė iš jū sų pinigus. Iš esmė s jie teisū s.
Vieš butis Insula - 2 * - tai yra kraš tas, lygis - vieš butis "Don" Voronež e. Skirtumas tas, kad registratū roje nė ra budinč ių prostituč ių .
Mū sų kambarys – vadina „š eimos kambariu“, kambarys 25 kv. m, viena didelė dvigulė lova, dviaukš tė s dviaukš tė s lovos ir sulankstoma lova. Turime 1.5 metų vaiką . Jie papraš ė lovos. Nukentė jusysis atneš ė neš varią areną . Pamatė , kad esame pasipiktinę – į neš ė į jį seną č iuž inį , pasakė , kad vaikas jame miegos. nuramino. Tegul jū sų vaikai taip gyvena ir miega! ! ! Ir kad jū sų vaikų vaikai tai gautų! ! ! Po dienos jie man suteikė kambarį su tik 3 lovomis. Jei atvirai, nesitikė jau, kad teks gyventi viename kambaryje su anyta. Vaizdas pro langą buvo chicdos – ant kelio. Be to, kelias nebuvo kaž koks kaimo kaimo kelias, kuriuo kartą per valandą važ iuoja arklio traukiamas vež imas, tai buvo paprastas federalinis greitkelis, kuriame visą parą važ inė ja sunkvež imiai. Deš inė je po langais buvo kaimyninio vieš buč io š iukš lių konteineriai. Š iek tiek kairė je yra mū sų vieš buč io valymo į renginiai. Kondicionieriaus nusprendė su maž u vaiku neį jungti (nors į jungiau - veikė , bet neatvė so, reikė jo už sipilti kuro), prie kelio triukš mo priprato 11 dienų . Nieko č ia baisaus.
Mū sų kambarys buvo valomas kelis kartus per 11 dienų . Jei neduosite $, tada jie tiesiog nelaikys tavę s ž mogumi, tikriausiai galvoja, kad galime apsivalyti patys. Kaskart tekdavo 2-3 kartus priminti apie kambario valymą . Dar kelis kartus prieiti ir papraš yti vandens buteliuose. Su vandeniu, kaip suprantu, bė da. Vieš butyje yra auš intuvų , bet tai visai ne vanduo buteliuose, o paprastas vanduo iš š ulinio. Aš gė riau. Vaikas nusprendė neduoti. Než inoma, kaip daž nai keič iami filtrai.
Maistas tinka ne visiems, pavyzdž iui, aš nemė gstu salotų „vakarykš tis makaronai su majonezu“, ž inoma, alkanas neliksi, bet vis tiek - kaip taip pamaitinsi ž mones ! ! ! Kaip gyvū nai! ! Kaip iš virti bulves, kad jos nebū tų skanios? Pagal skonį – kaip Roltono milteliai. Vaisių buvo labai maž ai, daugiausia obuolių . Obuoliai. Obuoliai. Obuoliai. Š iek tiek arbū zo. Obuoliai. Vynuogė . Obuoliai. Dė l vaisių nuė jome į netoliese esantį turgų . Vietiniai ž mogeliukai - jie ž ino, iš kurio vieš buč io nuolat ateina į juos vaisių )) Pyragai. . . saldainiai - jų buvo daug, bet mė gė jui kai kurios veislė s buvo pagamintos iš vakarykš tė s duonos. fri bulvytė s daugiau ar maž iau valgomos su pigiu keč upu – normos. Darž ovė s supjaustomos kaip galvijai, dideliais gabalais. Mė sos buvo maž ai. Daž niausiai buvo viš ta, ir atrodė , kad viš ta mirš ta natū ralia mirtimi. Polietileno skonio deš relė s, deš ra, kumpis.
Vaikui visai nė ra ką valgyti. Gerai, kad vaikas koš ė s ir miš rainė s pasiė mė su jais. Bet valgomajame buvo maiš ytuvas. . . idė ja tikrai gera, bet jei ant jo bū tų ką gaminti, bū tų daug geriau.
Alkoholis - man tai asocijuojasi su nesuš alimu, kai iš beviltiš kumo pasiimi kirgizą Maskvos ž iediniu keliu, pabarstai ant stiklo ir skauda akis - tai tas pats alkoholis vieš butyje, na, mė gė jui galima. .
Visi susirgo. Jie vė mė , dugnas vė mė...Tada jie baigė gydytis namuose. Gerai, kad ž mona paė mė visą lagaminą vaistų . Nesakau, kad vieš butis kaltas – ne, jie gali susirgti ir bet kur už sikrė sti kokia infekcija, tad tikriausiai taip ir sutapo (((Ž inoma, tai š iek tiek nustelbė mū sų vieš nagę jū roje.
Paplū dimys – smė lis, kaip ir buvo praš oma, bet toks smė lis su akmenimis, ant kurių nemalonu vaikš č ioti basomis. Į jū rą į važ iuoti apskritai bjauru. Yra maž ai gultų , jei esate ž ydas ir atsikė lė te 6 val. , nuė jote į paplū dimį ir pasidė jote rankš luostį ant nemokamo gulto - graž us! ! Tie, kurie keliasi kiek vė liau – be gulto.
Belaidž iu internetu galima naudotis tik registratū roje. Kambariuose jo nė ra. Visai ne.
Dabar į gera:
1. Animacija tikrai gera. Vaikinai yra puikū s. Vieš butis guli ant tavę s vieno, tu jį truputį iš trauki.
2. Kepiniai, bandelė s, bandelė s yra skanū s.
3. Padavė jai – gerai, vaikinai stengė si.
4. Daria iš registratū ros maloniai ir operatyviai nemokamai padovanojo elektrinį virdulį .
5. Arbatinukas iš arbatinuko yra normalus.
6. Jū ra š vari. Oras buvo labai geras.
7. Niekas nesako, kad š alia yra didelis prekybos centras. Colins, LS wakiki, kai kurios kitos tinklo parduotuvė s – rū bų galite nusipirkti pelningai. Geros kokybė s marš kiniai 400-800? , dž insai 400-600? . Rekomenduoju eiti. Rinkoje - aliexpress, jie parduoda pigius Ketai, prisidengę turkiš ka tekstile. Pavyzdž iui, turkiš kos tekstilė s są skaita nepirkite patalynė s iš karto, ž iū rė kite – ž iū rė k, kainos gali smarkiai skirtis.
8. Michailas ateidavo kiekvieną dieną ir pakviesdavo mane į į domią kelionę į gretimą kaimą dė l kailio. Miš a, labas brangusis! !
Na, apskritai, tai viskas.
Jei atvykstate č ia kartu už.40 tū kst. savaitei, tai gerai! Tiesiog iš gerk daugiau tableč ių . O jei turi maž ų vaikų , tai ieš kok kaž ko kito.
аватар AlexN
 •  keliavo prieš 6 metus
Įvertinimas 9.0
"Buvome 4 kartus, eisime į.5". Baigta, eime. Niekas nepasikeitė , puikiai praleidome laiką . Atvykome ryte, vyresnioji registratorė suž inojo, apsidž iaugė , į sitaisė . Kambarys standartinis, š varus, viskas veikia. Vienas „bet“, senais prisiminimais, į sikū rė. … Dar ▾ "Buvome 4 kartus, eisime į.5". Baigta, eime. Niekas nepasikeitė , puikiai praleidome laiką . Atvykome ryte, vyresnioji registratorė suž inojo, apsidž iaugė , į sitaisė . Kambarys standartinis, š varus, viskas veikia. Vienas „bet“, senais prisiminimais, į sikū rė.6 aukš te, didelis balkonas, vaizdas į baseiną ir jū rą . Maistas, alkoholis gerė jo ir taip pat iki 03-00. Animacija gera (atsipraš au, Romeo, bet jū sų komanda, iki Nino ir jos komandos lygio, vis tiek auga ir auga). Mū sų dukra iš važ iavo visose varž ybose (Miss Hotel). Pasigirsiu, mū sų š eima "Insuloje" padarė hat-trick'ą , nors skirtingais metais 1 "ponas" ir 2 "Miss" Insula. Vienintelis vieš buč io minusas – sveč iai. Bė gti 7 ryto prie baseino ir jū ros, paimti po 4 gultus š en bei ten, visiš ka nesą monė . Senojoje „Insuloje“ to nebuvo. Labai ač iū vyresniesiems vadovams, padavė jams, barmenams ir tiesiog palydovė ms, animatoriams už nuostabią š ventę . Alena (SPA), Shamil (parduotuvė ), jū s esate geri, nuoš irdū s ž monė s, mums buvo malonu susipaž inti. Poilsiautojai, neieš kokite trū kumų , tegul geras poilsis bū na su Jumis! Pagarbiai Aleksejus, Natalija ir mū sų dukra Aleksandra.
аватар Bond1210
 •  keliavo prieš 6 metus
Įvertinimas 4.0
Pats š lykš č iausias vieš butis, kuriame ilsė jomė s atvykusių sveč ių atž vilgiu. Atvaž iavome beveik 12 valandą nakties, niekas nesusitiko. Registratū roje paaiš kė jo, kad laisvų kambarių nė ra, nors mū sų kambarys ir mū sų rezervacija jau buvo mū sų (sumokė ta) pusę dienos. … Dar ▾ Pats š lykš č iausias vieš butis, kuriame ilsė jomė s atvykusių sveč ių atž vilgiu. Atvaž iavome beveik 12 valandą nakties, niekas nesusitiko. Registratū roje paaiš kė jo, kad laisvų kambarių nė ra, nors mū sų kambarys ir mū sų rezervacija jau buvo mū sų (sumokė ta) pusę dienos. Buvome trys, jie pasiū lė nedidelį dvivietį kambarį , kuriame kaž kaip prikimš o lovytę . Atsisakė me ten eiti....Ir....musu paklause, ar nenori, registratū roje gali miegoti ant sofų (velniop pož iū ris). Kitą dieną kaž kaip iš muš ė trivietį kambarį . Kambariai lyg š varū s, baldai nelabai seni, bet vonioje visi baldai iš pū sti nuo drė gmė s, suskils, plytelė s iš dauž ytos. Raš ymo metu sė dž iu registratū roje (Wi-Fi yra tik č ia, nors atrodo kaip ultra viskas į skaič iuota vieš butis) ir kaž kas nuolat registratū roje keikiasi, kad registruojasi. Nuo numatytos registracijos jau praė jo daugiau nei valanda, bet kambarių nė ra. Vakar ž monė s buvo laikinai perkelti į kaimyninius vieš buč ius (než inau, kaip tę sti). Apie paplū dimį nuomonė s irgi dvejopos, paplū dimyje tik akmenys, sunkiai į brisi į vandenį , lyg per kliū č ių ruož ą , taip pat yra akmenys ar plokš tė su skylutė mis vandenyje. Trumpai tariant, siaubas. Gero poilsio))))
Кабинка в номере, силикон в плесени Мебель вздутая Телефон с дыркой))
аватар ira707
 •  keliavo prieš 6 metus
Įvertinimas 6.0
Kasmet ilsimė s Turkijoje, daugiausia klubiniuose vieš buč iuose, š į kartą nusprendė me vykti į vieš butį su kompaktiš ka teritorija ir maksimaliu artumu nuo miesto. Iš sami apž valga. Atsiskaitymas vyko gerai. Kambariai visi vienodi. Standartiniai langai yra su vaizdu į baseiną / jū rą arba gretimą vieš butį . … Dar ▾ Kasmet ilsimė s Turkijoje, daugiausia klubiniuose vieš buč iuose, š į kartą nusprendė me vykti į vieš butį su kompaktiš ka teritorija ir maksimaliu artumu nuo miesto. Iš sami apž valga.
Atsiskaitymas vyko gerai. Kambariai visi vienodi. Standartiniai langai yra su vaizdu į baseiną / jū rą arba gretimą vieš butį . Kas nukris – ruletė . Gyvenome kaimyninio vieš buč io kambaryje su langais, labai į vertinome š į vaizdą , pirma, maž ai stebė tojų , antra, saulė kambaryje bū na tik ryte, o po pietų bū na š eš ė lis. Tie, kurie ž iū ri į baseiną - triukš mas iki 23, plius matosi visi vieš buč io kaimynai, nes. U formos vieš butis. Valymas vidutiniš kas, santechniką buvo galima iš valyti ir geriau, bet ketinome ne ieš koti kaltų , o mė gautis atostogomis.
Maistas – alkanas tikrai neliksi, visko daug, skanu, š efas valgo kiekvieną dieną su sveč iais.
Jū ra - paplū dimys platus, purvas, kaip raš ė atsiliepimuose, tokio baisaus nematė . Tač iau jū ra nebuvo rami visas 2 savaites, jei ten patekome, jei tai regiono ypatybė...Į plaukimas į jū rą š lykš tus. Akmenukai nemaž i, kaip daugelis raš o, bū na į vairių . Yra akmenų , ir maž ų , ir kumš č io dydž io, o kai jū ra siauč ia, tai dideli akmenys mums trenkia į kojas. . . Pabė gome su vandens batais, be jų buvo tikrai baisu eiti. . . Plaukimas jū ra prie kranto nerealu, ž monė s sė di vienas kitam ant galvų...stumdosi . Tokio ž monių skaič iaus viename kvadratiniame metre jū roje dar nemač iau. Galė jai ramiai maudytis iki 9, tada sendaikč ių turgus. Nepaisant to, kad tai ž monė s ne tik iš mū sų vieš buč io, š alia yra kito vieš buč io paplū dimys iš antros linijos, patogiau į eiti iš jų paplū dimio pusė s.
Vieš buč io darbuotojai labai draugiš ki vieni kitiems, visi draugiš ki poilsiautojams, atmosfera labai š ilta.
Vieš buč io kontingentas – labai daug vaikų . Na, daug moč iuč ių su chalatais (((....
Animacija – nesuprantu tokio entuziazmo apie animaciją ir kodė l jie save vadina numeriu 1 Alanijos pakrantė je. . . Į prasta turkiš ka animacija. Nieko naujo ir super į domaus. Standartiniai sveč ių pasirodymai, vieš buč io „Misteris ir Miss“ su tomis pač iomis varž ybomis, kaip ir visoje pakrantė je. . . Nieko naujo nematė me. . . Bocha, vandensvydis, stepas. . . taip yra visuose vieš buč iuose. Animacijos komanda yra labai linksmi vaikinai. Super animaciją č ia apraš antys ž monė s turbū t neturi su kuo lyginti, jie niekada nesiilsė jo braš kė se, kur animacinė s komandos susideda maž iausiai iš.20 ž monių , turi savo komodą , dekoratorių ir profesionalų š okių vadovą , kur kiekvieną vakarą vyksta naujos gamybos š ou. ir nelankantys š okių menininkai ir animatoriai. Todė l nieko panaš aus č ia iš vysti nesitikė kite, viskas kaip ir visur kitur.
Mane nustebino bingo vakaras. . . Mė gstame tokius vakarus, mė gstame loš ti. Bet bingo yra nemokamas! Bilietas - 2 USD. . . Pirmą kartą sutinku tai. Ilsė jomė s vieš butyje Egipte, nemokė jome už bingo bilietą...
Diskoteka - disko muzikos dė ka jauč iausi tokia 17 metų jaunesnė , Krymo pakrantė je, na, ne Turkijoje. . . Leningradas WWW, Natalie "O Dieve, koks ž mogus"))), ir iš girdau visas Natalie, Hands up Baby mine, Afroditė s „Valera“ ir panaš ių dalykų repertuaras. . .
Vieš butis už savo pinigus normalus, einam pailsė ti, o ne ieš koti trū kumų , bet antrą kartą grį ž ti nė ra noro.
аватар satika
 •  keliavo prieš 6 metus
Įvertinimas 8.0
Poilsis nuo 24.06. -01.07. 2018 su draugais, 2 vaikai 6 ir 7 m. Iš karto pasakysiu Pailsė jo labai š aunu. Vieš buč io teritorija nė ra labai didelė , bet labai kompaktiš ka, tvarkinga, daug ž alumos, palmių , teritorijoje yra staliukas (mė gstantys paž aisti, pasiima raketes, ar turi animatorių už pinigus). … Dar ▾ Poilsis nuo 24.06. -01.07. 2018 su draugais, 2 vaikai 6 ir 7 m. Iš karto pasakysiu Pailsė jo labai š aunu. Vieš buč io teritorija nė ra labai didelė , bet labai kompaktiš ka, tvarkinga, daug ž alumos, palmių , teritorijoje yra staliukas (mė gstantys paž aisti, pasiima raketes, ar turi animatorių už pinigus). Teritorija labai š vari. Vieš buč io kambariai tokie pat kaip nuotraukoje, pas mus buvo 2-vietis kambarys + vaikui paguldyta lovyte, kambary buvo truputi sausakimš a, bet jie ateidavo tik pamiegoti. Kambarys buvo valomas kiekvieną dieną . Mane labai nudž iugino š iame vieš butyje seifas ir mini baras nemokamai! Baras buvo atnaujinamas kiekvieną dieną - 3 buteliai vandens + 1 sultys vaikui. Wi-Fi kambaryje beveik negauna, 1 aukš te ant sofų puikiai pagauna. MAISTAS VIEŠ BUČ IUOSE PILNAS, alkani neliksite! Ač iū š efui, viskas labai skanu ir graž u. Didž iulis pasirinkimas saldumynų , salotų , vaisių (arbū zas, melionas, vyš nios, obuoliai, kriauš ė s, slyvos, nektarinai), viš tienos, viš tienos kepenė lių , kartais jautienos. Maisto vaikams daug, yra virtos mė sos, š alia yra Blenderiai, galima drą siai gaminti bet kokį maistą . ANIMACIJA- Vaikinai, geriausia! TIK gerai padaryta! ! ! Yra daug pramogų tiek suaugusiems, tiek vaikams. Vaikams - nuo 10 m. 00 už siė mimai su animatoriais, vakare nuo 20.00 animaciniai filmukai, vė liau mini diskoteka vaikams, o tada krū va į domių dalykų suaugusiems. Noriu atsakyti į AQUA Aerobiką ir kasdienes varž ybas aukš č iausiu lygiu, bū tinai dalyvaukite. Animatorius – Denisas, Memo, Romeo ir Alesheras yra puikū s! Nenorė jome nė minutė s. kad jie pasirinko š į vieš butį . Buvo smagu ir suaugusiems ir vaikams! ! Visi liko patenkinti! !
аватар rewa05
 •  keliavo prieš 7 metus
Įvertinimas 1.0
Jei atvirai, aš vis dar netikiu, kad š is vieš butis yra Turkijoje! Tokio baisaus maisto, alkoholio, pož iū rio ir aptarnavimo dar niekur nemač iau! Kas jam skyrė.5 ž vaigž dutes?? ? ? Taigi vos 3 traukimai! Matyt dė l ​ ​ teritorijos, kuri tiesiog didelė , o vienintelis privalumas – didž iulis baseinas vieš buč io kieme! Š tai ir viskas! Iš karto registratū roje patyrė me pirmą jį nemalonų incidentą . … Dar ▾ Jei atvirai, aš vis dar netikiu, kad š is vieš butis yra Turkijoje! Tokio baisaus maisto, alkoholio, pož iū rio ir aptarnavimo dar niekur nemač iau!
Kas jam skyrė.5 ž vaigž dutes?? ? ? Taigi vos 3 traukimai! Matyt dė l ​ ​ teritorijos, kuri tiesiog didelė , o vienintelis privalumas – didž iulis baseinas vieš buč io kieme! Š tai ir viskas!
Iš karto registratū roje patyrė me pirmą jį nemalonų incidentą .
Faktas yra tai, kad likus savaitei iki atvykimo susisiekiau su vieš buč io administratore Daria per WhatsApp ir papraš iau mū sų su draugais apsigyventi gretimuose kambariuose ir su vaizdu į jū rą (baseiną ), jei į manoma. Mergina maloniai atsakė , kad ne bė da, reikia atsių sti savo kuponų nuotrauką . Taigi aš padariau! O kai perž engė me priė mimo slenkstį (apie 11.30 val. ) ir paklausiau ž mogaus prie prekystalio (jo vardas Guvenas), ar galima mus apgyvendinti netoliese, jis pradė jo taip š aukti ant manę s, kad nustebau. . Jis mostelė jo rankomis ir š aukė , kad man niekas nieko negali už sakyti, nes jis viską sprendž ia (citata) "PRIĖ MIMO DIREKTORIAUS" ! ! ! Ir kad be jo niekas man nieko negalė jo paž adė ti skaič iais! Parodž iau susiraš inė jimą ir numerį , kuriuo susisiekiau prieš savaitę ir mergina Daria paž adė jo, kad padė s, į ką Gü ven pasakė , kad tokio telefono nė ra ir aš visa tai sugalvojau.
Mū sų vaikai pradė jo verkti, į ką Guvenas pradė jo ant mū sų š aukti ir mojuoti rankomis, kad mes visi iš siskirstė me po vieš butį ir netrukdome jo darbui, kitaip jam trukdo mū sų vaikų verksmas, o kai yra kambarių , jis mus patikrins! Visa mū sų kompanija buvo š okiruota! Bandž iau dar kartą skambinti tuo pač iu numeriu, kuriuo skambinau prieš savaitę , bet niekas nekė lė ragelio, skambutis nutrū ko, nes vieš butyje buvo baisus Wi-Fi.
Š is cirkas tę sė si dar kelias valandas! Visiš kai jauč iau, kad iš mū sų tiesiog tyč iojasi. Po 2 valandų mums pasiū lė kambarį – mansardą paskutiniame 6 aukš te! Už ė jome į palė pę , į kurią saulė s spindulių nedavė , buvo vienos maž os balkono durys, drė gna, drė gna ir beprotiš kai tvanku! Tada mums pasiū lė maž ytį dvivietį kambarį , nors už bilietą mokė jome trims (2 suaugusiems ir vaikui). O 16 valandą pagaliau į sikū rė me kambaryje, iš kurio langai ir balkonas ž velgė į trasą . Kasnakt keldavausi 2 valandą nuo greitkeliu lė kusių maš inų ir sunkvež imių triukš mo ir negalė jau už migti iki ryto! Tai ne kelias, o tikras greitkelis Antalija-Alanija.
Tokio pož iū rio dar nemač iau! Registratū roje dirbo ir pusamž ė moteris (deja, jos vardo neatpaž inau), tad ji apskritai apsimetė , kad mū sų nė ra! Mes jai už davė me klausimus ir ji arba nusisuko, arba kalbė josi su kitais turistais!
Vieš butis visai nedomina turistų ! Jie pilni!?!?!? ! ? Kas man buvo paslaptis, kol mū sų TezTour gidas nepasakė , kad Rusijoje š is vieš butis parduodamas už.350 USD su 7 dienų skrydž iu vienam asmeniui. 200 USD traukia lė ktuvą , o 150 USD pats vieš butis. Todė l turistai č ia visada atvyksta, nes už tokius pinigus tai yra pasaka! Ir ko tu nori už tokius pinigus?! ? ! O mes skridome iš Baltarusijos ir sumokė jome 2000$ už.2 suaugusius + 1 vaiką . Todė l tikė jomė s bent jau ž mogiš ko pož iū rio ir normalaus maisto!
Pats vieš butis labai senas! Baisū s vieš buč io baldai primena kauš elį . Kambariuose visur plytelė s, basomis vaikš č ioti neį manoma - labai š alta, ypač vaikams!
Maistas! Tiesiog š vaistymas! Labai menkas ir maž as! Viskas sumalama ir patiekiama su į vairiais padaž ais apie 3 dienas (matyt, kol vis tiek suvalgo). Pavyzdž iui, viš tienos suktinukus, kurie buvo patiekiami pietums, kitą dieną vakarienei sutikau VAIKŲ MENIU! Turkija garsė ja saldumynais, net jų buvo katastrofiš kai maž ai ir jie buvo neskanū s! Na, o apie troš kintas morkas ir svogū nus, kaip savarankiš ką patiekalą , nieko nesakysiu.
Norint bent ką nors suvalgyti, reikia stovė ti didž iulė je eilė je apie 40 minuč ių ! Ir net jei stovi vienas eilė je ir nori paimti porciją už savo antrą ją pusę , tada tau paprasč iausiai neleis! Teko imtis visokių gudrybių , kad bent ką nors suvalgyč iau! O valgyklai atsidarius, maistas buvo visiš kai neparuoš tas, š efas ė mė kepti pirmą ją mė sos partiją prieš pat pirmą jį turistą . Paprastai virė jai pradeda ruoš ti karš tą maistą likus valandai iki pietų / vakarienė s, kuris vė liau guli kepimo skardoje, kad bū tų karš tas, o tada kepa toliau, kad ž monė s atsirastų , paimtų maistą ir eitų valgyti! Bet ne č ia! Prie maž o kotleto gabalė lio kiekvienas turi pastovė ti 40 minuč ių , neaiš ku iš ko jis pagamintas.
Animacija! Vaikiš ka animacija dienos metu MOKAMA! Buvome š okiruoti! Tiksliau, mokami amatai (pavyzdž iui, pieš ia spalvotu smė liu, pieš ia ant marš kinė lių ir pan. ) ir kainuoja 7-10 USD. O vakare animacijoje jie parduoda cukraus vatą ir kukurū zų spragė sius už.2 USD.
Š is vieš butis už dirba pinigų iš visko!
Paplū dimys neš varus ir nesutvarkytas, gultai seni. Paplū dimio vieta labai keista, reikia padoriai nueiti iki jū ros. Matyt, jiems sunku perkelti stacionarius skė č ius arč iau jū ros!
Visur vieš butyje, valgykloje, pas TezTour gidą , registratū roje girdė jau besiskundž ianč ius ir norinč ius judė ti!
Iš š io vieš buč io persikė lė me treč ią dieną ! Kemere vieš butyje Kemer Dream, rekomenduoju! ! ! Nepaisant to, kad tai 4 ž vaigž dutė s, ten viskas buvo š imtą kartų geriau nei š ioje Insuloje.
Ir pradė jome normalias pilnas atostogas!
Taigi mano nuoš irdus patarimas:
jei nenorite, kad darbuotojai su jumis elgtų si nemandagū s, kad valgytumė te abejotiną maistą (geriausiu atveju geriate atskiestą alkoholį ), gyvenate sename vieš butyje ir kiekvieną minutę stengiatė s už sidirbti pinigų – atidž iai rinkitė s vieš butį ! Ir dar kartą į sitikinau, kad ne visi teigiami atsiliepimai visada yra teisingi!
Jei kam kyla klausimų ar nori ką nors patikslinti, esu atviras bendravimui ir galiu patvirtinti kiekvieną ž odį , raš ykite rewa05@mail. ru
Rodyti daugiau »


avataras misha1984
.
prieš 13 metus  •  prenumeratorių nėra jokių atsakymų
avataras yulkasimpapulka
Žmonės, padėk man sužinoti, kas dainuoja dainą, skambėjusią visuose Turkijos kurortuose, visose animacijose, kažką apie partizanus ir kažką su LA La La, bombų dainas, o čia Kijeve aš niekada negirdėjau, jei ten ar tokia ir tokia proga bent rasykit kas dainuoja.Manau kas pailset supras apie ka kalbu.Aciu visiems is anksto.ICQ numeriuka palieku tik tuo atveju 256749811.Info siusti cia.
prieš 16 metus  •  5 prenumeratorių 11 atsakymų
VIEŠBUČIŲ EKSPERTAI
Traukos vietos
Alanijos tvirtovė
Įvertinimas 8.9
Turkija, Alanija
Architektūra, Istorija, Muziejai
Kleopatros paplūdimys
Įvertinimas 8.5
Turkija, Alanija
Gamta, Pliažai
Olimpo miesto griuvėsiai
Įvertinimas 10.0
Turkija, Alanija
Architektūra, Istorija

Отель построен в 1990 году, последняя реновация проводилась в 2013 году. Компактная территория, уютные номера. Отель расположен недалеко от поселка Конаклы, где есть кафе и магазины. Подходит для семейного отдыха.

Vieta В 110 км от аэропорта г. Анталья, в 13 км от г. Аланья, в 200 м от поселка Конаклы, на берегу моря.
Paplūdimio aprašymas Пляж рядом с отелем. Бар на пляже (бесплатно).
 • ant jūros kranto
 • privatus paplūdimys
 • smėlio ir akmenukų paplūdimys
 • gultai  FREE 
 • skėčiai  FREE 
 • paplūdimio rankšluosčiai
Viešbutyje

Круглосуточная стойка регистрации, факс / ксерокс / принтер, услуги по глажке одежды, room service: круглосуточно (платно), услуги фотографа (платно), Wi-Fi в лобби (бесплатно), 2 конференц-зала (на 300–100 чел.), магазины, 2 ресторана — 1 основной, 1 a la carte (интернациональный, по предварительной записи, за время проживания посещение 1 раз – бесплатно; дети до 12 лет не допускаются), 3 бара, 3 бассейна — 1 крытый, 2 открытых, у бассейна зонтики, шезлонги, матрасы, полотенца: бесплатно.

 • restoranas
 • A la carte restaurant
 • kavinė/baras
 • atviras baseinas
 • vidinis baseinas
 • konferencijų salė/pokylių salė
 • automobilių nuoma
 • saugus  FREE 
 • nemokamas wi-fi
 • liftas
 • skalbiniai
 • kirpykla/grožio salonas
 • patalpos žmonėms su negalia
 • atsiskaitymas mokėjimo kortelėmis
Vaikams Детский буфет, детский клуб (4–12 лет).
 • vaikų baseinas
 • žaidimų aikštelė
 • vaikų klubas
 • vaikiškas meniu restorane
 • vaikiška lovelė
Pramogos ir sportas 3 водные горки, теннисный корт бесплатно (с тартановым покрытием), прокат теннисных ракеток и мячей платно, освещение теннисного корта платно, волейбол на пляже бесплатно, дартс бесплатно, водные виды спорта платно, бочче бесплатно, баскетбол бесплатно, шахматы, водное поло.
 • vandens parkas ir čiuožyklos  FREE 
 • sauna/vonia/hamamas  FREE 
 • stalo tenisas  FREE 
 • teniso aikštelė  FREE 
 • tinklinis  FREE 
 • krepšinio aikštelė
 • sporto salė  FREE 
 • vandens veikla
 • diskotekų klubas  FREE 
 • animacija
Kambarių aprašymas

В отеле 292 номера. Состоит из одного 6-этажного корпуса.

Kambariuose

Номерной фонд предлагает размещение в стандартных и семейных номерах. Комнаты оснащены кондиционером, телевидением, мини-баром, сейфом и ванной комнатой с душем и феном. С балконов открывается вид на окрестности или море.

 • vonia / dušas
 • Plaukų džiovintuvas
 •  FREE 
 • saugus  FREE 
 • oro kondicionierius
 • kabelinė/palydovinė televizija
 • telefonas $
 • balkonas/terasa
Adresas Telati̇ye Mah. Mustafa Kemal Bulvari No: 6, Konakli, Alanya, Antalya, Turkey
Telefonai: +90 242 966 11 30
El. paštas: [email protected]
Interneto svetainė: Insula Resort & Spa
Klausimai ir atsakymai
Какой пляж у отеля?
Отель располагается на 1-й пляжной линии. У отеля собственный песчано-галечный пляж. Пляжные полотенца в отеле (бесплатно).
Какие развлечения есть в отеле?
Вы можете прекрасно провести время за игрой в баскетбол. В отеле есть водные развлечения. О том чтобы Вы ни минуты не скучали позаботится анимация.
Какие возможности для детей есть в отеле?
Отель располагает детским бассейном с небольшой глубиной, детской площадкой с горкой и качелями. Чтобы взрослые могли отдохнуть, детей каждый день развлекает детский клуб. В ресторане есть отдельное детское меню или зона с детским питанием. По Вашей просьбе отель предоставляет детскую кроватку (бесплатно).