Gerų atostogų

Parašyta: 19 rugsėjo 2022
Kelionės laikas: 19 rugsėjo — 19 spalio 2022
Kam autorius rekomenduoja viešbutį?: Šeimoms su vaikais
Viešbučio įvertinimas:
7.0
iš 10
Viešbučių įvertinimai pagal kriterijus:
Kambariai: 8.0
Aptarnavimas: 8.0
Grynumas: 8.0
Mityba: 8.0
Infrastruktūra: 8.0
Mielas visiems paros metas! Pradž iai š is vieš butis buvo pasirinktas dė l to, kad jis buvo pirmoje eilė je ir kaina mums tiko, taip pat todė l, kad 2019 metais ilsė jomė s kitame š io tinklo vieš butyje (Justiniano Club Park Conti) ir mums patiko. Į vieš butį atvykome su draugais (girdami jų atostogas Turkijoje)
Į vieš butį atvykome anksti ryte, 5 valandą (už siregistravome, iš kart už sidė jome apyrankes), bet kadangi registracija jau buvo 14.00, teko palaukti. Nors už teko laiko pasivaikš č ioti po vieš butį.
Vieš buč io teritorija didelė , graž i, sutvarkyta.
Maistas visai neblogas, niekada alkanas.
Man labai nepatiko, kad atsiskaitė ne 14.00, kaip buvo ž adė ta, o arč iau 15.00. O kadangi buvome labai pavargę , už snū dome ant sofų prie registratū ros.

Perkant č ekius mums buvo pasakyta, kad kadangi š iame vieš buč ių tinkle ilsimė s jau 2 kartą , tai sulauksime komplimento iš vieš buč io, deja, nelaukė me. Bet kad ir kaip bū tų , tai mū sų atostogų nesugadino : )
Puikiai pailsė jome.
Automatiškai išversta iš rusų kalbos. Žiūrėti originalą