Viešbutis man patiko

Parašyta: 28 birželio 2021
Kelionės laikas: 23 — 30 birželio 2021
Kam autorius rekomenduoja viešbutį?: Atpalaiduojančioms atostogoms; Verslo kelionėms; Šeimoms su vaikais; Poilsiui su draugais, jaunimui
Viešbučio įvertinimas:
10.0
iš 10
Viešbučių įvertinimai pagal kriterijus:
Kambariai: 10.0
Aptarnavimas: 10.0
Grynumas: 10.0
Mityba: 10.0
Infrastruktūra: 10.0
Buvau su š eima vieš butyje Annabella Diamond, man labai patiko, viskas aukš č iausiu lygiu. Bū kite Egipte, ir yra daug ką palyginti. Animatorių Egipte, matyt, nė ra, bet vieš buč iuose, kuriuose buvau, nė ra. Maistas buvo labai skanus, kiekvieną dieną vis kitaip. Labai geri darbuotojai, visi geri ir nekonfliktiš ki. Animatoriai...Jie yra kaž kas neį tikė tino, su jais madinga per vieną vakarą rasti bendrą kalbą . Kasdien vis kita programa. Olya yra animatorė , ji š oka labai graž ų pilvo š okį . Ji graž i, turbū t todė l, kad daugiau su ja kalbė jausi, nors taip ir nepasakyč iau. Esu labai energingas ž mogus ir su visais radau bendrą kalbą . DJ atliko geriausias dainas, ypač diskotekoje. Jei neapsilankysite š iame vieš butyje, labai gailė sitė s.
Automatiškai išversta iš ukrainiečių kalbos. Žiūrėti originalą