Puikus viešbutis

Parašyta: 22 rugpjūčio 2023
Kelionės laikas: 15 — 25 rugpjūčio 2023
Kam autorius rekomenduoja viešbutį?: Poilsiui su draugais, jaunimui
Viešbučio įvertinimas:
10.0
iš 10
Viešbučių įvertinimai pagal kriterijus:
Kambariai: 9.0
Aptarnavimas: 10.0
Grynumas: 10.0
Mityba: 10.0
Infrastruktūra: 9.0
Vieš butis Utopia Beach Club su didž iule teritorija, jaukiais kambariais, putojanč iais animatoriais!! ! Noriu padė koti visai komandai, kuri suorganizavo ir pasveikino mane GIMTADIENIO proga: Svetlana Erdem: , Anex operatorė Irina, Ryš iai su sveč iais? brahim, padavė jas Megrass ir visi, visi, visi!! ! Viskas, ką š ie profesionalai man sukū rė š ventę , buvo didinga, nuoš irdu, atmosferiš ka, su rū pesč iu ir meile savo darbui!! ! AČ IŪ jums visiems!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! ! Tavo Svetlana.
Automatiškai išversta iš rusų kalbos. Žiūrėti originalą