Labai blogai Iberostar viešbučių tinklui

Parašyta: 18 rugsėjo 2020
Kelionės laikas: 9 — 19 rugsėjo 2020
Viešbučio įvertinimas:
6.0
iš 10
Viešbučių įvertinimai pagal kriterijus:
Kambariai: 8.0
Aptarnavimas: 7.0
Grynumas: 8.0
Mityba: 3.0
Infrastruktūra: 8.0
Privalumai:
Teritorija didelė ir ž alia, baseinas ir gultai pievoje super. Kambariai š viesū s ir erdvū s su dideliais balkonais. Valytojos, restorano padavė jai ir animatoriai – Hana, Momo ir Robin Hood – visi draugiš ki, malonū s ir besiš ypsantys. Paplū dimys platus, yra apsauga, yra pakankamai gultų .
Minusai:

Paleiskite virė ją , neskoningą , monotoniš ką , kartais persū dytą , kartais per maž ai, kad nevalgei iš pietų , pamerkite į teš lą ir valgykite vakarienei. Kokteiliai bare yra tik mė š las, supiltas į vieną taurę , nė ra kvalifikuoto barmeno. Darbuotojus reikia apmokyti kultū ros, kad jie nesijuoktų iš klientų ir nepaliktų komentarų . Registratū ra nedė mesinga poilsiautojų pageidavimams, registracijos ž urnale nurodž iau vyro gimtadienį ir papraš iau padengti stalą (kituose pasaulio vieš buč iuose mus sveikino su š ampanu ir tortu), bet č ia tiesiog pamirš o ! ! ! Gė da tau Iberostar!
Niekada negrį š ime į Tunisą ir nesinaudosime Iberostar vieš buč ių tinklu!
Automatiškai išversta iš rusų kalbos. Žiūrėti originalą