Atsiliepimai ir pasakojimai apie viešbučius Slovėnija

Turistinės istorijos apie Slovėnija pridėti istoriją
Slovėnijos įspūdžiai
2021 m. rugsė jo–spalio mė n. jis keliavo į Slovė niją . Jis gyveno Rogaš ka Slatinoje, INA apartamentuose, nuomodamasis maž ytį namelį iš Vesnos š eimininkė s, kuri kartu su sū numi Manueliu valdo keturis butus (bet ten gyvena tik Ve...
 •  prieš 2 metų
Slovėnijos greitasis bandymas.
   Idė ja kelioms dienoms aplankyti Slovė nijos Respubliką jau seniai subrendo mano vaizduotė je. Jį sulaikė tik tiesioginių skrydž ių iš Ukrainos trū kumas ir karantino apribojimai pastaruosius pusantrų metų .
 •  prieš 1 metų
Greitasis Slovėnijos bandymas
Idė ja kelioms dienoms aplankyti Slovė nijos Respubliką buvo mano vaizduotė je jau seniai. Ją sulaikė tik tiesioginių skrydž ių iš Ukrainos trū kumas ir karantino apribojimai per pastaruosius pusantrų metų .
 •  prieš 2 metų
Naujametinė kelionė, arba per Slovėniją šuoliais. Celje, Mariboras, Ptujus
Naujų jų metų kelionė arba š uoliavimas per Slovė niją . Bohinj >>> Naujų jų metų kelionė arba š uoliavimas per Slovė niją .
 •  prieš 4 metų
Naujametinė kelionė, arba per Slovėniją šuoliais. Koperis, Piranas, Portorožas
Naujų jų metų kelionė arba š uoliavimas per Slovė niją . Bohinj >>> Naujų jų metų kelionė arba š uoliavimas per Slovė niją .
 •  prieš 4 metų
Naujųjų metų kelionė arba per Slovėniją šuoliais. nukraujavo
Naujų jų metų kelionė arba š uoliavimas per Slovė niją . Bohinj >>> Ir mes vė l skubame toliau ieš koti savo Naujų jų metų pasakos.
 •  prieš 4 metų
Naujųjų metų kelionė arba per Slovėniją šuoliais. Bohinj
Š iemet atsitiko taip, kad patekau į Naujų jų metų pasaką . Marš rutas buvo autobusu, važ iavome iš Bresto į kelias š alis, bet tai buvo tik pasiruoš imas pasakai.
 •  prieš 4 metų
Slovėnija tranzitu. Pažintis.
Neseniai Polina mums papasakojo apie Slovakiją , kuri painiojama su Slovė nija. Noriu papasakoti apie Slovė niją , kuri supainiota su Slovakija : ) O paž intį su Slovė nija pradė sime aplankydami jos sostinę – nuostabų maž ą Liublianos m...
 •  prieš 4 metų
Slidinėjimo kurortas ir Bohinj ežeras
SLOVIJA! Vienintelė š alis, kurios pavadinime yra ž odis „meilė “. Deja, mū sų turistai ne daž nai jį laiko lankomu objektu. Aš irgi ten patekau netyč ia.
 •  prieš 5 metus
Automobilių nuoma Slovėnijoje
Už sakyta likus 2 dienoms iki gavimo 2017 m. rugpjū č io 24 d. Cars-Scanner svetainė je. com automobilis. Ieš kau pigiausio, bet su kulkosvaidž iu 14 dienų laikotarpiui Slovė nijoje Liublianos oro uoste (pasiimti ir grą ž inti vienoje vietoje) 1 vair...
 •  prieš 6 metus
Rodyti daugiau »