NAUJOS APŽVALGOS
Martyno bažnyčia
Augustinų baž nyč ia ir Š v. Martyno vienuolynas iš liko vienuolyno nuosavybe iki ordino iš irimo 1866 m. Š is vienuolynas, į kurtas 1353 m. kunigaikš č...
 •  prieš 6 mėnesių
Barbakano tvirtovė
Kaž kodė l Krokuvoje visada yra „barbAkan“. O Varš uvoje yra barbakanas, paskui barbakanas. Š eš ioliktojo amž iaus į tvirtinimas, kuris yra miesto gynybinių...
 •  prieš 7 mėnesių
rodyti daugiau ↓