Atsiliepimai ir pasakojimai apie viešbučius Malaizija

Turistinės istorijos apie Malaizija pridėti istoriją
Kelionės Malaizijoje. penango sala
Penangas (arba Penangas) Kelionė prasideda č ia Apsisukę s 180 laipsnių kampu, mū sų kateris visu greič iu lė kė Malaizijos link.
 •  prieš 7 metus
Kaip savarankiškai organizuoti kelionę po Malaiziją
Mū sų marš rutas 1 diena.                     17:00 Atvykimas į Kvala Lumpū rą . Po poros valandų patenkame į vieš butį mieste.
 •  prieš 7 metus
Malaizija. Mūsų geriausia kelionė pasaulyje!
Malaizija. Mū sų geriausia pasauliokelionė ! Ž iemos Stambulas Kelionė per Malaiziją . Kvala Lumpū ras ir Langkavis Tailando sala Koh Lipe Kelionė per Malaiziją .
 •  prieš 7 metus
Kelionės Malaizijoje. Kvala Lumpūras ir Langkavis
Kvala Lumpū ras Kelionė prasideda č ia Tai buvo Turkish Airlines dovana už pasikeitusį skrydž ių laiką . Ekrane buvo matyti, kad skrendame daugiau nei deš imt valandų .
 •  prieš 7 metus
Kvala Lumpūras, Penango sala, vasara žiemą :))
nuo sausio 3 iki 7 d. lankė si Kl – ž aliame, iš puoselė tame mieste su dangoraiž iais. Pts automobilio tokiam miestui neuž tenka : )) Pramogos Kl: – Vakare aikš tė je prie bokš tų spalvingas, muzikalus fontanas.
 •  prieš 9 metus
Įsimylėkite Kvala Lumpūrą viena akimi!
Malaizijos sostinė Kvala Lumpū ras, miestas, kurį svajojau pamatyti! Ir dabar mano svajonė iš sipildė. Nors š iam miestui turė jau tik vieną dieną , buvau į sitikinę s, kad net per tokį trumpą laiką gali į kristi į...
 •  prieš 11 metus
Almata-Langkavis-Kvala Lumpūras
Pirma dalis: „Air Astana“. Praleiskite, jei neskrendate su š ia kompanija. „Air Astana“ sulauž ė visus planus, kai sugedo jos lenta, skrydis atidė tas, tada jie ilgai sė dė jo lė ktuve, o vė liau valandos trukmė s skrydž iu pasuko atgal į Almat...
 •  prieš 11 metus
Malaizija nenuvylė!
Per 3 savaites aplankė me Langkavį , Penangą ir Kvala Lumpū rą . Apsistoję tokiuose vieš buč iuose kaip „Holiday Villa Beach Resort & Spa Langkawi“, „Holiday Villa Beach Resort & Spa Langkawi“, „Hard Rock Hotel Penang“, „PARKROYAL Penang Resort“ ir „Traders Ho...
 •  prieš 12 metus
nuotykių kupina kelionė
Nuotykių turas: Tailandas – Malaizija. Į vadas. Nugyvenę iki 53 metų ir aplankę daugiau nei 10 š alių , kelionę į Malaiziją nusprendė me planuoti visiš kai savarankiš kai, nesikreipdami į kelionių organizatorius.
 •  prieš 12 metus
Saugokitės aferistų!
Su ž mona keliavome į Pietryč ių Aziją – Kiniją (Pekinas), Malaiziją (Kvala Lumpū ras), Kambodž ą (Phnom Penh) ir Tailandą (Bankokas).
 •  prieš 13 metus
Rodyti daugiau »