Atsiliepimai ir pasakojimai apie viešbučius Addu atolas

Jokių atrakcionų Addu atolas
Nėra pranešimų apie Addu atolas   Rašyti
Turistinės istorijos apie Addu atolas pridėti istoriją
Kažkas nutiko tarnybai
Niekada nesirinkite baseino vilos kategorijos, jei nenorite iki paplū dimio nueiti 1.5 km. Atvykę atostogauti turistai buvo apgyvendinti savo kambario kategorijoje, bet saaaamy otshib.
 •  prieš 7 metus
Su meile Maldyvai ir viešbutis
Svajonė s pildosi! Net ir trijų ž vaigž duč ių vieš butyje. . . Bet rojuje! Neiš dildomiausią į spū dį apsilankius saloje paliko neį prastai turtingas namų rifas!
 •  prieš 11 metus
Jei esate aktyvus turistas, jums patiks
Jei ieš kote tylos, atsiskyrimo, balto smė lio ir nuostabių paplū dimių , jei kelionė s į Maldyvus tikslas yra kaitintis saulė je ir maudytis bei nieko neveikti, salų paž inimą patariu pradė ti nuo kito vieš buč io.
 •  prieš 11 metus
Palaima
Labai gerai. Viskas gerai, bet yra patarimų: 1. pasiimk vilą Wispering Palms – buvau visose vilose ir ten tikrai geriausia. Kai kurios vilos kitoje salos pusė je neturi savo priė jimo prie vandenyno, nes č ia rifai, uolos ir stiprū s potvyniai.
 •  prieš 13 metus
Naujųjų metų šventės.
su vaikinu nusprendem naujus metus sutikti Maldyvuose. nuvaziavome i kelionių agentū ra ir iš sirinkome turą . laukė me patvirtinimo ir keliavome pirmyn.
 •  prieš 15 metus
Maldyvų Naujieji 2009 metai
Paskutinė s minutė s kelionė ms į Maldyvus leidomė s likus 2 dienoms iki NG per Tez Tour. Tik iš vykimo dieną , likus 8 valandoms, iš vieš buč io atė jo patvirtinimas, kad jie pasiruoš ę mus priimti.
 •  prieš 15 metus
Belieka būti kantriems ir viską matuoti
Spalio pradž ioje ilsė jomė s. Naudojomė s Kuda. ru agentū ros paslaugomis, kuri, kaip paaiš kė jo, nieko než ino apie vieš buč ius Maldyvuose.
 •  prieš 15 metus
Poilsis rojuje už prieinamą kainą.
Sala labai didelė , su gretimomis salomis sujungta smė lio už tvankomis ir jomis galima važ inė tis dvirač iais (vieš butis suteikia nemokamai).
 •  prieš 17 metus
Rodyti daugiau »


Daugiau apie Addu atolas