Atostogos Juodkalnijoje

Parašyta: 26 rugsėjo 2013
Kelionės laikas: 14 — 28 liepos 2013
Viešbučio įvertinimas:
6.0
iš 10
Viešbučių įvertinimai pagal kriterijus:
Kambariai: 6.0
Aptarnavimas: 7.0
Grynumas: 7.0
Infrastruktūra: 6.0
Pirmą kartą ilsė jomė s su š eima Juodkalnijoje. Visa vila atitinka apraš ymą , iš skyrus š iuos dalykus: vila neturi savo paplū dimio, š alia yra tik Kamenevo paplū dimys ir Maestral vieš buč io paplū dimys; maž a mini prekyvietė neatitinka prekybos centro pavadinimo. Kambariai nedideli ir jaukū s, virtuvė labai maž a (vienas ž mogus sunkiai sukasi), vonia kombinuota ir taip pat maž a, balkonai su vaizdu į jū rą tik 2 aukš te yra pakankamai dideli, kad bū tų galima ten sė dė ti ir pasidė ti stalą . Kambarių aptarnavimas normalus, valymas vyko mums nesant, niekas nesivargino atsipalaiduoti. Galite valgyti paplū dimyje arba eiti tuneliu į Rafailovici. Juodkalnija patiko visi į spū dž iai š ioje apž valgoje negali pasakyti.
Automatiškai išversta iš rusų kalbos. Žiūrėti originalą