Viešbutis baisus!! Pasirinkite kitą. nepatariu!!

Parašyta: 12 rugpjūčio 2023
Kelionės laikas: 6 — 19 rugpjūčio 2023
Viešbučio įvertinimas:
1.0
iš 10
Viešbučių įvertinimai pagal kriterijus:
Kambariai: 1.0
Aptarnavimas: 1.0
Grynumas: 1.0
Infrastruktūra: 2.0
Iš pliusų tik tiek, kad jie atsiskaitė iš kart atvykus. Tuo pač iu iš varyti ankstesnius nuomininkus. Jau savaite ilsimė s, nei karto!! ! Nevalė , nekeitė rankš luosč ių , patalynė s. Visas valytojos darbas toks, kad ji į eina į kambarį , kai mū sų nė ra, į jungia kondicionierių ir už daro kambarį . Fso! Mes jau paslė pė me nuotolinio valdymo pultelį , todė l ji į jungia jį su savo. Tse kapets ...Kambarys nedidelis (((vienam patogumui suvalgė plyteles. Yra tik vienas lizdas. Reikia nuolat į jungti virdulį , tada plyteles.
Automatiškai išversta iš rusų kalbos. Žiūrėti originalą